نسخه آزمایشی
 


اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران
نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران در تاریخ ۳ الی ۶ دی ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.
 ١٣٩٧/٠٩/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه کنگره بیماریهای انگلی دام و انگل های مشترک انسان و دام اعلام شد
برنامه کنگره بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک
 ١٣٩٧/٠٨/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی و اهلی
اولین نمایشگاه بین المللی حیوانات اهلی و خانگی در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار می شود.
 ١٣٩٧/٠٨/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٧/٠٧/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٧/٠٧/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران
3تا 6 دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
 ١٣٩٧/٠٧/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>