چاپ
ارسال به دوست

معاون آموزشی وزارت علوم، فناوری و تحقیقات در پاسخ به مکاتبه رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد:

اعمال محدودیت در مورد برخی مراکز آموزش عالی بخش غیردولتی دامپزشکی در سال آتی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با قدردانی از این اقدام، بر پیگیری مستمر و اعلام آمادگی سازمان دامپزشکی کشور برای همکاری همه جانبه با وزارت علوم در این خصوص، براساس قوانین و مقررات مربوط و در فضایی منطقی و علمی تاکید کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با قدردانی از وزارت علوم، فناوری و تحقیقات، از عزم معاونت آموزشی این وزارت برای برخورد با توسعه بی رویه در گروه آموزشی دامپزشکی در آینده نزدیک خبر دارد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، وزارت علوم، فناوری و تحقیقات، ظرف کمتر از دو هفته به مکاتبه  سازمان دامپزشکی کشور به­عنوان تنها دستگاه حاکمیتی حوزه دامپزشکی پاسخ مثبت داده و معاون محترم آموزشی وزارت علوم، فناوری و تحقیقات طی مکاتبه ای در پاسخ به درخواست رئیس سازمان دامپزشکی کشور، اعلام کرده است که اتخاذ راهکارهای مناسب برای برخورد با توسعه بی رویه در گروه آموزشی دامپزشکی در دست اقدام می باشد.

دکتر علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این زمینه اظهار داشت: بنابر اعلام معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، فناوری و تحقیقات، به زودی محدودیت هایی در برخی مراکز آموزش عالی دامپزشکی در بخش غیردولتی جهت اعمال در سال آتی، تعیین و اعلام خواهد شد.

همچنین دکتر رفیعی پور با قدردانی از این اقدام، بر پیگیری مستمر و اعلام آمادگی سازمان دامپزشکی کشور برای همکاری همه جانبه با وزارت عتف در این خصوص، براساس قوانین و مقررات مربوط و در فضایی منطقی و علمی تاکید کرد.

  • کد خبر: ٢٣٨٧/
  • ١٢:٤٩ - 1397/08/27/
  • تعداد بازدید: 4501