تماس با ما

02188953399 معاون دفتر 02188953400 داخلی 2318


نمابر

02188957252

 

 
  عنوان مزایده :صورتجلسه بازگشایی پاکت ج تجدید مناقصه شماره 1/م/97
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1397/12/12
  آخرين مهلت :1397/12/12
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات

نظرسنجی