تماس با ما


نمابر

02188957252

 


 ١٣٩٨/٠٢/٣١ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان یزد گفت:
به منظور پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو از خرید گوشت های فاقد لیبل دامپزشکی خودداری نمایید
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان یزد گفت: تب خونريزي دهنده كريمه كنگو بيماري مسری، خطرناک و مهلکی است که به سادگی با رعایت نکات بهداشتی پرهیز از رفتارهای مخاطره آمیز در طی فرایند کشتار دام و خريد گوشت با برچسب شناسایی و مهمور به مهر دامپزشکی قابل پیشگیری می باشد.
 ١٣٩٨/٠٢/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
‎حمایت وزارت عتف از راهکارهای پیشنهادی سازمان دامپزشکی کشور برای برخورد با توسعه بی رویه در گروه آموزشی دامپزشکی
سازمان دامپزشکی کشور، مجدانه پیگیر برخورد با توسعه بی رویه در گروه آموزشی دامپزشکی است
‎رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه این سازمان مجدانه پیگیر برخورد با توسعه بی رویه در گروه آموزشی دامپزشکی است، از موافقت و حمایت وزارت علوم،تحقیقات و فناوري در راستاي راهکارهای پیشنهادی سازمان دامپزشکی کشور برای برخورد با توسعه بی رویه در گروه آموزشی دامپزشکی خبر داد.
 ١٣٩٧/١٠/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
نظرسنجی