چاپ
ارسال به دوست

برگزاري دومين جلسه كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي اداره كل دامپزشكي استان در سال 97

به گزارش روابط عمومي اداره كل دامپزشكي آذربايجان شرقي، در اين جلسه دكتر اميرحسين بهداد مديركل دامپزشكي استان بر لزوم مديريت منطقي واگذاري وظايف به بخش خصوصي و نظارت كامل بر فرآيند آن با محوريت تسهيل و تسريع در ارائه خدمات دامپزشكي به بهره برداران تاكيد نموده و هدفگذاري دامپزشكي استان در كاهش تصدي گري دولتي و واگذاري مبتني بر نظارت حاكميتي اداره كل در حوزه خدمات و وظايف قابل برون سپاري را از اولويتهاي اصلي دامپزشكي استان برشمرد.

وی همچنين لزوم دقت نظر در احصاء و نظارت بر حسن عملكرد وظايف قابل تفويض به ادارات دامپزشكي شهرستان را از اعضاي جلسه خواستار شد.

دكتر مرتضي مروتي سرپرست اداره فن آوري اطلاعات، ارتباطات و تحول و دبير كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي اداره كل دامپزشكي استان، نتايج نهايي احصاء وظايف و اختيارات قابل تفويض در دو حوزه ستادي و شهرستاني براي سال جاري، برنامه‌هاي توانمندسازي بخش غيردولتي و برنامه هاي جديد در محور اصلاح ساختار دولت شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد و نيز گزارشات اجراي برنامه مديريت سبز در شهرستانها، را از جمله موارد مهم مطرح شده در اين كميته ذكر نمود.

در خاتمه جلسه، خانم دكتر فريد از تلاشهاي برنامه ريزي شده و رو به رشد مجموعه مديريتي، خصوصا مدیر کل دامپزشکی استان در اجراي دقيق برنامه اصلاح نظام اداري و پيگيري هاي مرتب ايشان در اجرايي سازي مصوبات و برنامه هاي ابلاغي، قدرداني نمود.

  • کد خبر: ٢٧٢٧/
  • ١٠:٥٤ - 1397/09/06/
  • تعداد بازدید: 4435