لیست اخبار صفحه :1
انتصاب در سازمان دامپزشکی کشور
با صدور حکمی از سوی ریاست سازمان صورت گرفت؛

انتصاب در سازمان دامپزشکی کشور

با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور سرپرست جدید دفترنظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

آغاز نمونه برداری‌های گسترده از تلفات در نوزادان زنبورعسل ( لارومیری) در زنبورستان‌های کشور
مدیرکل دفتر مدیریت بهداشت بیماری‌های زنبورعسل سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد:

آغاز نمونه برداری‌های گسترده از تلفات در نوزادان زنبورعسل ( لارومیری) در زنبورستان‌های کشور

به دنبال وصول گزارش‌هایی از تلفات در نوزادان زنبورعسل ( لارومیری) در زنبورستان‌های چند استان، بازدید، بررسی و نمونه‌برداری‌های گسترده ای توسط کارشناسان سازمان دامپزشکی در کشور در حال انجام است.

تجلیل از مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور جهت کسب عنوان برترین در جهادکشاورزی
در جلسه شورای مدیران از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفت:

تجلیل از مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور جهت کسب عنوان برترین در جهادکشاورزی

معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور به پاس دستاورد اخیر روابط عمومی این سازمان در نائل شدن به عنوان برترین روابط عمومی سازمان‌های زیر مجموعه جهادکشاورزی از دکتر امین اسدی مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی این سازمان تجلیل کرد.

روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور رتبه برترین روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی را کسب کرد
در مراسمی با حضور سخنگوی دولت سیزدهم در مشهد،

روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور رتبه برترین روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی را کسب کرد

روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور پس از ارزیابی صورت گرفته در روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، با کسب امتیازات لازم و حداکثری به رتبه برترین روابط عمومی در این وزارتخانه نائل شد.