تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

مدیریت، کنترل و ریشه کنی بیماری های دامی و مبارزه با تهدیدات زیستی در خصوص بیماری های مشترک بین دام و انسان از مهمترین وظایف سازمان دامپزشکی کشور است که با توجه به پیچیدگی های علمی و تخصصی قابل توجهی که در این زمینه وجود دارد، این امر مهم بدون انجام تحقیقات و پژوهش های به روز در زمینه های "تعیین منشأ"، "کسب اطلاعات در مورد تاریخچه طبیعی بیماری ها"، "ارزیابی برنامه های عملیاتی مبارزه با بیماری ها و در صورت نیاز، به روز آوری آنها"، "ارزیابی اقتصادی برنامه های کنترلی" و راه اندازی مطالعات کاربردی در راستای شناسایی عوامل خطر بیماری ها و توصیه به انجام اقدامات کنترلی بر اساس این عوامل خطر، غیرممکن خواهد بود. کما اینکه سوابق قبلی کنترل بیماری ها نشاندهنده اهمیت این موضوع بوده و هرگونه نقصان در این زمینه، خسارات فراوانی را بدلیل عدم امکان پیشگیری و کنترل بیماری ها، بر اقتصاد و نظام سلامت کشور تحمیل می نماید که محاسبه مقادیر عددی آن نیز خود مستلزم راه اندازی مطالعات اپیدمیولوژیک گسترده خواهد بود. لذا سازمان دامپزشکی کشور برای نیل به این اهداف نسبت به ایجاد ساختار تحقیقات و فناوری های دانش بنیان اقدام نموده است.

از طرف دیگر، سازمان دامپزشکی کشور بر اساس وظایف مصرح در قوانین و آئین‌نامه‌های مصوب مربوطه، نقش اساسی در ایجاد امنیت غذایی در کشور، بویژه  تأمین مواد غذایی پروتئینی با منشاء خام دامی و حفظ و ارتقاء سلامت این محصولات که مهم‌ترین اجزاء سبد غذایی آحاد جامعه را تشکیل می‌دهد، بر عهده دارد. علاوه بر آن، حفظ سلامت جمعیّت دامی کشور که در زنجیره تأمین غذا بر ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان این محصولات تأثیر مستقیم دارد و همچنین تأمین و بررسی اثر بخشی داروها و واکسن های دامپزشکی نیز جزء مأموریت‌های اصلی این سازمان می‌باشد. لذا با عنایت به آنکه انجام برنامه ها و اقدامات عملیاتی این سازمان، نیازمند بهره برداری از فناوری های به روز و تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت بیماری‌های دامی کشور و منطقه می باشد و با توجه به ضرورت استفاده از نوآوری ها و فناوری های نوین بومی شده در فرآیندهای اجرایی سازمان دامپزشکی بر اساس شرایط بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش ضریب نفوذ علم و فناوری در راستای بهبود انجام وظایف نیز از اهداف مهم این سازمان می باشد.

شایان ذکر است در حال حاضر طرح های بسیاری در قالب پایش و مراقبت بیماری های مختلف در سازمان دامپزشکی کشور در حال انجام می باشند که استانداردسازی آنها بر اساس اصول علمی و بهینه سازی طراحی و اجراء آنها نیازمند توجه بیش از پیش به مبحث تحقیقات و پژوهش ها در سازمان دامپزشکی کشور می باشد.

در این راستا با پیگیری های صورت پذیرفته، "شورای راهبردی تحقیقات و فناوری های دانش بنیان دامپزشکی کشور" متشکل از رؤسای مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، تحقیقات علوم دامی، تحقیقات علوم شیلاتی، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) تشکیل شده و جلسات متعددی در خصوص پاسخگویی به موضوعات مرتبط با تحقیقات و فناوری و انجام پژوهش های دامپزشکی در قالب مطالعات کاربردی و هدفمند تشکیل شده است.

از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه، تشکیل "شورای پژوهشی سازمان دامپزشکی کشور" می باشد که با همکاری متخصصین سازمان دامپزشکی، اساتید دانشگاهی و همکاران شاغل در موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) وظیفه برنامه ریزی و بررسی طرح های تحقیقاتی دامپزشکی را بر عهده دارد. لذا از محققین و همکاران محترم دعوت می شود جهت همکاری در طرح های پژوهشی سازمان به موارد درج شده در بخش های ذیل از جمله "اولویت های پژوهشی سازمان"، "فرایند روند بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی" و "فرم پیش پروپوزال" و ... مراجعه نمایند.

آئین نامه تشکیل شورای راهبردی تحقیقات و فنّاوری های دانش بنیان دامپزشکی

اولویت های پژوهشی و عناوین طرح های تحقیقاتی

رتبه بندی نهایی اولویت های پژوهشی سازمان دامپزشکی کشور

روند تصویب طرح های تحقیقاتی

فایل پیش پروپوزال طرح های تحقیقاتی

اعضای کمیته های تخصصی شورای پژوهشی سازمان

صورتجلسه سوم شورای پژوهشی سازمان1

صورتجلسه سوم شورای پژوهشی سازمان2

صورتجلسه سوم شورای پژوهشی سازمان3

صورتجلسه سوم شورای پژوهشی سازمان4

صورتجلسه سوم شورای پژوهشی سازمان5

صورتجلسه سوم شورای پژوهشی سازمان6

آئین نامه شورای پژوهشی سازمان

حمایت از طرح های پژوهشی

فرم پروپوزال نهایی طرح های تحقیقاتی سازمان

فرم خام اطلاعات همکاران طرح و شرح وظایف

فرم خام صورتجلسات کمیته های تخصصی

افیلیشن مرکز تحقیقات سازمان

لینک کوتاه