اعلام جدیدترین برنامه‌های نمایندگی ولی‌فقیه سازمان دامپزشکی در سال 1400
با برگزاری یک وبینار و در حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تبیین شد:

اعلام جدیدترین برنامه‌های نمایندگی ولی‌فقیه سازمان دامپزشکی در سال 1400

اهم برنامه‌های فرهنگی و نظارت شرعی فعالان حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در ادارات کل دامپزشکی استان‌ها به صورت وبینار بررسی و ارزیابی و شیوه عملیاتی آنها در سال 1400 تبیین شد.

لینک کوتاه