خـط‌مشـي كيـفيـت

مركز تشخيص و آزمايشگاه كنترل دارو و مواد بيولوژيك سازمان دامپزشكي كشور به عنوان يكي از كارآمدترين مراجع براي ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمينه انجام آزمون‌هاي مختلف قابليت اطمينان به نتايج و رديابي داده‌هاي آزمون خود را از طريق ارائه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت و به كار‌گيري رويه‌هاي حرفه‌اي مناسب و روش‌هاي استاندارد ملي و بين‌المللي به مشتريان خود نشان مي‌دهد و بدين ‌منظور موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار داده است:

  • ارائه خدمات با كيفيت و مطلوب به مشتريان، از طريق آموزش پرسنل و بكارگيري آخرين روش‌ها و دستاوردهاي علمي و تجربي.

  • ايجاد انگيزش و ارتقاء سطح مهارت و كارايي كاركنان، از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي‌شده و مستمر
  • مشاركت در مقايسات بين آزمايشگاهي به‌منظور ايجاد بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و فرايند‌هاي آزمايشگاه
  • پيگيري به موقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان
  • كاهش هزينه‌هاي دوباره‌كاري از طريق شناسايي ريشه‌اي علل عدم انطباق‌ها و اتخاذ اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
  • ارتباط دو‌جانبه سودمند با كليه تامين‌كنندگان و پيمانكاران به‌منظور ايجاد ارزش افزوده درطول زنجيره تامين

جهت حصول به موارد فوق، آزمايشگاه‌هاي مركز تشخيص كنترل مواد بيولوژيك سازمان دامپزشكي، سيستم مديريت كيفيت خود را بر اساس الزامات استاندارد بين‌المللي ISO/IEC 17025:2005 قرار داده است و مديريت ارشد آزمايشگاه خود را ملزم و متعهد مي‌داند منابع و امكانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده‌سازي الزامات اين استاندارد را فراهم آورد. اطمينان دارم كه كليه همكاران در جهت رعايت، اجرا و برقرار نگه‌داشتن اين خط‌مشي، همواره همكاري لازم را مبذول خواهند داشت.

                                                                       مدير ارشد آزمايشگاه