دستورالعمل‌ها و برنامه‌های بهداشتی و مراقبت بیماری‌های آبزیان ابلاغ شد

دستورالعمل‌ها و برنامه‌های بهداشتی و مراقبت بیماری‌های آبزیان ابلاغ شد

مجموعه دستورالعمل‌ها و برنامه‌های بهداشتی و مراقبت بیماری‌های آبزیان در سال 1400، بمنظور اعمال نظارت های بهداشتی بر تولید و پرورش آبزیان پرورشی به عنوان با یکی از ارزش‌ترین منابع تأمین غذایی و همچنین پیشگیری و کنترل بیماری های تحت مراقبت، از سوی سازمان دامپزشکی کشور ابلاغ شد.

برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید ابلاغ شد
از سوی سازمان دامپزشکی کشور،

برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید ابلاغ شد

بیماری ویروسی لکه سفید میگو در کشور که بعنوان یکی از بیماریهای اصلی میگوهای پرورشی است ،سالانه خسارات زیادی به صنعت پرورش میگوی کشور وارد می‌‎نماید و از سال 1381 خورشیدی تاکنون، رخدادهای متعددی از بیماری در مجتمع های پرورش میگو گزارش شده است.

تدوین پیش نویس برنامه ملی راهبردی بیماری لکه سفید میگو
فراخوان بهره برداران و ذینفعان صنعت تکثیر و پرورش میگوی کشور به ارائه پیشنهادات

تدوین پیش نویس برنامه ملی راهبردی بیماری لکه سفید میگو

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور خبر داد: پیش نویس برنامه ملی راهبردی بیماری لکه سفید میگو تهیه و تدوین گردیده است.

بررسی مسائل سامانه پایش و مراقبت بیماریهای آبزیان (GIS) در ویدیوکنفرانس
بر اساس درخواستهای متعدد ادارات دامپزشکی استانها انجام شد:

بررسی مسائل سامانه پایش و مراقبت بیماریهای آبزیان (GIS) در ویدیوکنفرانس

مسائل سامانه پایش و مراقبت بیماریهای آبزیان (GIS)، ثبت گزارش بیماری مهم آبزیان و کلیه فرآیندهای عملیات سیستم در زمان تعیین‌شده و پیشنهادات رفع آنها مورد بررسی قرار گرفت.