اجرای تمام ضوابط تضمین کیفیت مکملهای دام، طیور و آبزیان به زودی تحت کنترل در می‌آید
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد:

اجرای تمام ضوابط تضمین کیفیت مکملهای دام، طیور و آبزیان به زودی تحت کنترل در می‌آید

حمایت سازمان دامپزشکی از واحدهای تولیدکننده مکمل‌ها نیز منوط و مشروط به رعایت تمام پارامترهای کیفی خواهد بود که رییس سازمان دامپزشکی کشور نیز بر رعایت آنها تاکید داشته و دارد.

عزم جدی سازمان دامپزشکی کشور برای خوداتکایی ایران به تولید واکسن های استراتژیک
در بازدید رییس سازمان دامپزشکی کشور و مدیرکل جدید دفتر دارو ودرمان از یک شرکت بزرگ دانش بنیان عنوان شد:

عزم جدی سازمان دامپزشکی کشور برای خوداتکایی ایران به تولید واکسن های استراتژیک

رییس سازمان دامپزشکی کشور و مدیر کل دارو و درمان آن سازمان از شرکت دانش بنیان تولید واکسن‌های دامپزشکی پسوک و خط تولید انواع محصولات و واکسن‌های استراتژیک این کارخانه بازدید کرد.