کمیته فناوی نانو در راستای اجرای تفاهم نامه فیمابین سازمان دامپزشکی کشور و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و به منظور پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه مذكور تشکیل گردیده است.

1 - اهداف کمیته:

این کمیته در حوزه‌های بهداشت دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل، کرم ابریشم، حیوانات خانگی و سایر حوزه های قانونی مرتبط با وظایف سازمان، اهداف ذیل را دنبال می کند:

  • ارتقاء سطح دانش و دستيابي كارشناسان دامپزشكي به مهارت‌ها و توانمندي‌هاي فني مرتبط با نانو تكنولوژي.
  • توسعه زیرساخت های تشخیص، پایش، ردیابی و ایمنی نانوذرات در حوزه های فوق الذکر.
  • توسعه كاربرد و بهره‌گيري از نانوتكنولوژي در حوزه دامپزشكي و بهداشت عمومي.

2- تركيب اعضاي کمیته

2-1- معاون تشخیص درمان سازمان دامپزشکی (عضو اصلي و رئیس کمیته)

2-2- نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (عضو اصلي و دبیر کمیته)

2-3- مدیر شبکه ایمنی نانو (عضو اصلي)

2-4- معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی(عضو اصلي)

2-5- مدیرکل دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا،دارو و فراورده های بیولوژیک (عضو اصلي)

2-6- مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي(عضو اصلي)

2-7-  مدیر کل دفتر دارو و مديريت درمان(عضو اصلي)

2-8- مديركل مركز ملي تشخيص و آزمايشگاههاي مرجع سازمان دامپزشکی (عضو اصلي)

2-9- دبير كميته استانداردسازي نانو(عضو اصلي)

2-10-نماینده کمیته نانو جهاد کشاورزی (عضو ناظر)

2-11-نماینده کمیته نانو وزارت بهداشت (عضو ناظر)

3- دبیرخانه کمیته

به منظور پیگیری وظایف کمیته و امور اجرایی- اداری مربوط به آن، دبیرخانه کمیته در محل سازمان دامپزشکی و زیر نظر رئيس كميته و با مديريت دبیر کمیته در حال فعالیت می باشد.

4- کارگروه‏های تخصصی

کمیته در راستای تحقق اهداف خود در زمینه های مربوط، درصورت نياز و حسب مورد، نسبت به تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي اقدام خواهد نمود.

5-شرح وظایف کمیته

5-1-پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه فیمابین سازمان دامپزشکی کشور و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو .

5-2-تدوین دستورالعمل‌ها، استانداردها و شيوه نامه هاي اجرایی لازم براي  بررسی و اعطای مجوز توليد، واردات، توزيع و كاربرد محصولات مبتني برفناوري نانو تحت پوشش سازمان دامپزشکی و نيز نظارت و ارزیابی آن ها.

5-3-بررسی و اعلام نظر در مورد فرآورده‏هایی که به کمیته ارجاع داده می‏شوند.

5-4-برنامه ريزي جهت نظارت و ارزيابي درحوزه هاي تحت پوشش. 

5-5-حمايت از طرح هاي كاربردي در حوزه ‌هاي تحت پوشش.

5-6-حمایت از فرآیند تجاری سازی محصولات نانویی در حوزه ‌هاي تحت پوشش. 

5-7-كمك به توسعه صنايع مبتني بر فناوري نانو در حوزه ‌هاي تحت پوشش.

5-8-حمایت از آزمایشگاه‌های موجود جهت ارتقاء به آزمايشگاه‌هاي مرجع بمنظور ارزیابی های کیفی، بهداشتی و ایمنی محصولات نانویی مرتبط. 

5-9-بررسی، تدوين، تصویب و نظارت بر اجرای برنامههای آموزشی ترویجی و برنامه های دانش افزایی در حوزههای تحت پوشش.

5-10-ترویج تخصصی و تعامل با صنایع تولیدی و خدماتی برپايه يافته هاي علمي-اجرايي در حوزه‌های تحت پوشش.

5-11-تقويت ارتباطات و تعامل بين مراكز علمي-تخصصی با واحدهاي تولیدی و خدماتی در حوزه‌های تحت پوشش.