تفاهم نامه همكاري با دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
  • تفاهم نامه همكاري با دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
مشاركت در ساخت biobank با همكاري سازمان پدافند غير عامل
  • مشاركت در ساخت Biobank با همكاري سازمان پدافند غير عامل
مشاركت در پروژه بين المللي eufmd
  • مشاركت در پروژه بين المللي EuFMD
نهايي شدن پروژه twinning lab دپارتمان تشخيص بيماريهاي طيور مركز تشخيص با آزمايشگاه بين المللي padova ايتاليا به مدت 24 ماه
  • نهايي شدن پروژه twinning lab دپارتمان تشخيص بيماريهاي طيور مركز تشخيص با آزمايشگاه بين المللي padova ايتاليا به مدت 24 ماه