١٣٩٩/٠٩/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازتاب گزارش وبینار "جهان واحد رفاه واحد" در سایت سازمان جهانی بهداشت دام
گزارش متنی و تصویری وبینار "جهان واحد رفاه واحد" در سایت منطقه ای آسیا و اقیانوسیه OIE در بخش فعایت‌های کشورها در حوزه رفاه حیوانات منتشر شد.
 ١٣٩٩/٠٥/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سازمان دامپزشکی کشور با هماهنگی OIE اجرا کرد:
برگزاری وبینار «جهان واحد رفاه واحد»
وبینار 'جهان واحد رفاه واحد' با هماهنگی فوکال پوینت رفاه حیوانات در OIE و عضو کمیته مشورتی رفاه حیوانات در منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور برگزار شد.
 ١٣٩٩/٠٥/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>