تماس با ما

02188806407


نمابر

02188806407

 
دکتر علیرضا اکبرشاهی

مديركل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

دکتر علیرضا اکبرشاهی

ارتباط مستقیم: 02188806407

مسئولان و کارشناسان

نظرسنجی