تماس با ما

02188953399 معاون دفتر 02188953400 داخلی 2318


نمابر

02188957252

 
نحوه محاسبه و پرداخت حقوق كارمندان آماده به خدمت چگونه است؟ تاریخ ثبت : 1398/03/22
طبقه بندي :
پرسش : نحوه محاسبه و پرداخت حقوق كارمندان آماده به خدمت چگونه است؟
سوال :

با عنايت به رديف ٤ و تبصره يك ماده ١٢٢ قانون مديريت خدمات كشوري، به كارمندان آماده به خدمت حقوق ثابت موضوع ماده ٦٥ و تبصره هاي آن حسب مورد و ماده ٦٦ قانون پرداخت مي گردد.

تعداد نمایش : 226 <<بازگشت

نظرسنجی