تماس با ما

02188899868


نمابر

02188957252

 

بيماري Spherical Baculuvirosis (MBV)

بيماري MBV يك بيماري ويروسي ميگوهاي خانواده پنائيده است .عامل بيماري يك باكلوويروس مي باشد و بيشتردر ميگوهاي P.monodon ايجاد بيماري مي نمايد .از علائم بيماري بي حالي و بي اشتهائي، تيره رنگ شدن بدن و تلفات شديد از علائم اصلي بيماري هستند و ميگوها اغلب درگير عفونت هاي ثانويه مي شوند .معمولاً مراحل انتهاي پست لاروي تا ابتداي جواني به بيماري مبتلا مي شوند تراكم زياد پست لاروها و شرايط نگهداري شدت بيماري را افزايش مي دهد .معمولاً هجوم ويروس به لايه مخاطي روده مياني وغده هپاتوپانكراس مي باشد .توبول هاي هپاتوپانكراس از بين رفته و بافت پوششي روده مياني تخريب مي گردد .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان