جمع آوری الکترونیکی نظرات در خصوص پیش نویس دستورالعمل ها و قوانين قبل از تصویب در کمیته قوانين

لطفا برای شرکت در نظرسنجی یکی از خدمات اصلی سازمان دامپزشکی کشور (سامانه ها) را انتخاب نمایید

کد روبرو را وارد کنید
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*