چاپ
ارسال به دوست

درگذشت همکار سابق اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

درگذشت همکار عزیزمان جناب آقای دکتر رحیم پور ولی را به تمامی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه تسلیت عرض می نماییم.

((روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه))