جدول راهنمای ارائه خدمات اداره کل دامپزشکی استان فارس

 

ردیف

شرح خدمات

مسئول

جانشین

طبقه

اتاق

مدت زمان انجام کار

ملاحظات

1

صدور اوراق بهادار

آقای نصیری آقای رضایی نیا

2

202

5 دقیقه

 

2

طرح نیروانسانی

آقای کامگار آقای شجاعی

2

206

30دقیقه

 

3

امریه سربازی

آقای کامگار آقای شجاعی

2

206

30 دقیقه

 

4

صدور گواهی ضمانت

آقای کامگار آقای شجاعی

2

206

5 دقیقه

 

5

صدور و تمدید پروانه بهداشتی صنایع

آقای شباهنگ

3

301

1روز

در صورت تکمیل پرونده

6

پروانه فروش دارو

دکتر آریانژاد - خانم کریمی

3

303

15روز

 

7

تمدید صدور پروانه مراکز درمانی

دکتر آریانژاد - خانم کریمی

3

303

15روز

 

8

کارت واکسیناسیون

خانم کریمی

3

303

2روز

 

9

قرارداد ناظرین شرعی

حاج آقا شهوندی

3

305

30دقیقه

 

10

تایید بیماریهای طیور

دکتر یوسفی- دکتر جلالی

3

306

5دقیقه

در صورت فعال بودن سایت GIS طیور

11

تایید بیماریهای دامی

دکتر آمرآبادی- دکترسربی

3

308

7روز

در صورت بازدید و ارسال نمونه از شهرستان

12

صدور گواهی صادرات دام و فرآورده های دامی

دکتر بیژن دهقانی دکتر خواجه

 

3

302

1ساعت

در صورت تکمیل مدارک و درج در سایت قرنطینه

13

ترخیص دام و فرآورده های وارداتی

دکتر بیژن دهقانی دکتر خواجه

3

302

1 ساعت

در صورت تکمیل کلیه مدارک و مستندات آزمایشگاهی

14

کارآموزی و آموزش ضمن خدمت

دکتر امیرمحمود رستگار دکتر حمیدیان شیرازی- آقای طاهری-

5

501

30 دقیقه