راهبرد مشارکت اداره کل  دامپزشکی استان فارس

 


این اداره کل ، کلیه مقررات صادره از سوی سازمان  اعم از طرح ها، آیین نامه­ ها، دستورالعمل­ها و ضوابط اجرایی را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به  طی مراحل قانونی ، اصلاح و سپس ابلاغ می گردد.