جدول راهنمای ارباب رجوع و ارائه خدمات اداره کل دامپزشکی استان فارس

 

ردیف

شرح خدمات

مسئول

جانشین

طبقه

اتاق

مدت زمان انجام کار

ملاحضات

1

صدور اوراق بهادار

نصیری رضایی نیا

2

202

5 دقیقه

 

2

طرح نیروانسانی

کامگار شجاعی

2

206

30دقیقه

 

3

امریه سربازی

کامگارشجاعی

2

206

30 دقیقه

 

4

صدور گواهی ضمانت

کامگارشجاعی

2

206

5 دقیقه

 

5

صدور و تمدید پروانه بهداشتی صنایع

شباهنگ

3

301

1روز

در صورت تکمیل پرونده

6

پروانه فروش دارو

آریانژاد - لیاقت

3

303

15روز

 

7

تمدید صدور پروانه مراکز درمانی

آریانژاد - لیاقت

3

303

15روز

 

8

کارت واکسیناسیون

آریانژاد - لیاقت

3

303

2روز

 

9

قرارداد ناظرین شرعی

شهوندی

3

305

30دقیقه

 

10

تایید بیماریهای طیور

یوسفی- جلالی

3

306

5دقیقه

در صورت فعال بودن سایت GIS طیور

11

تایید بیماریهای دامی

شهریاری- سربی

3

308

7روز

در صورت بازدید و ارسال نمونه از شهرستان

12

صدور گواهی صادرات دام و فرآورده های دامی

دهقانی طرفه نژاد

 

3

302

1ساعت

در صورت تکمیل مدارک و درج در سایت قرنطینه

13

ترخیص دام و فرآورده های وارداتی

دهقانی طرفه نژاد

 

3

302

1 ساعت

در صورت تکمیل کلیه مدارک و مستندات آزمایشگاهی

14

کارآموزی و آموزش ضمن خدمت

رستگار حمیدیان - طاهری

5

501

30 دقیقه