باسلام


قابل توجه مراجعین محترم


لطفاً هرگونه سوال یا پیشنهادی درخصوص حوزه دامپزشکی استان را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


پست الکترونیک: relation.kobo@ivo.ir