دامپزشکی یکی از ارکان اساسی در سلامت جامعه است
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی : نقش دامپزشکی در بحث بهداشت و سلامت عمومی جامعه بسیار حائز اهمیت است
 ١٣٩٩/٠٦/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٦/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
آغاز برداشت میگو از سایت میگوی گمیشان
استاندار گلستان : مدیریت بیماری لکه سفید در سایت میگوی گمیشان می تواند به عنوان پایلوت کشور مد نظر قرار گیرد
 ١٣٩٩/٠٦/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٥/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٤/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>