واکسیناسیون رایگان 584 راس گاو و گوساله علیه بیماری لمپی اسکین در لارستان
در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 584 راس گاو و گوساله علیه بیماری لمپی اسکین واکسینه شدند
 ١٣٩٨/٠٢/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٢/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٢/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>