تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
بهداشت كارگران مرغداري
 

مقررات بهداشتي و مديريتي كارگران شاغل در مزارع  پرورشي
1- كارفرما موظف است آموزش هاي لازم را به نيروي كار خود داده و در بالابردن  سطح اموزش آنان كوشش مداوم نمايد.كارگران نيز مكلفند آموزش هاي دريافتي را بكار بسته و در صورت ابهام توضيحات لازم را از كارفرما بخواهند.
2- كارفرمايان مرغداريها موظفند به هزينه خود لباس كار،دستكش،چكمه،عينك و كلاه توري مخصوص بر حسب مورد براي كارگران خود تهيه كرده و در اختيار آنان قرار دهند.
 3- كارفرمايان واحدها موظفند امكانات اموزشي و رعايت مقررات بهداشتي را به ويژه براي آن دسته از نيروي كار خود كه بر حسب مورد در ارتباط مستقيم با طيور مي باشند فراهم آورند.
4- كارگران شاغل در واحدها موظفند كليه اموزش هاي فراگرفته را به كار بندند و كليه اصول بهداشتي از جمله استحمام و شستشوي لباس خود را در پايان كار روزانه رعايت نمايند.
 5- كارگران شاغل در واحدها  بايد عليه بيماريهاي واگير نظير كزاز، ديفتري، و غيره واكسينه گشته و ساليانه تحت معاينات دوره اي پزشكي قرار گرفته و كارت بهداشتي لازم براي آنان صادر گردد. بدون رعايت موارد فوق فعاليت كارگران در اينگونه واحدها مجاز نمي باشد.معاينات دوره اي به تنهايي از كارفرما در خصوص اقدامات بهداشتي لازم جهت مقابله و پيشگيري از بيماريهاي مشترك انسان و دام و به خصوص در مواقع اپيدمي سلب مسئوليت نمي نمايد.كارفرما مكلف است در جريان چگونگي انجام اقدامات بهداشتي،درماني مورد لزوم در چنين مواقعي باشد.
6- هرهفته مرغدار اقدام به مشاوره با گارگران مزرعه جهت تذكر نكات بهداشتي و پرورشي ارسالي از ارگانهاي ذيربط نمايد
 
 مقررات بهداشتي قبل از شروع بكار :
1- كارگران مرغداري بايد از بين افراد سالم انتخاب شده و از نظر جسماني براي كار در مرغداري مناسب باشند .
 2- براي اطمينان از سلامت كارگران ارائه كارت بهداشتي بر اساس آزمايشات زير قبل از شروع بكار الزامي است .
- راديوگرافي ريه‏ها از نظر بيماري سل
- آزمايش مدفوع از نظر بيماري سالمونلاها و بيماري‏ها انگلي
- آزمايش خون از نظر بيماري‏هاي مقاربتي
- آزمايش از نظر بيماري‏هاي جلدي قابل انتقال و تراخم
3- صدور كارت بهداشتي توسط مراجع ذيربط بايد هر سال تجديد شود .
4- اعلام سريع و روزانه موارد احتمالي بيماري
5- سواد كافي و دسترسي به مجلات و كتابهاي آموزشي
6- پرستار و مجري بموقع توصيه هاي پرورشي وبهداشتي
7- از رفت و آمد به ساير مرغداريها و كشتارگاههاي طيور و محلهاي مشابه جداً خودداري گردد.
.
 - مقررات بهداشتي  و مديريتي كارگران در زمان  ورود به مرغداري
1- براي هر كارگر بايد دو دست لباس كار كامل شامل روپوش , شلوار , دستكش و چكمه و ماسك مخصوص دهان و بيني و كلاه و حوله تهيه و اختصاص داده شود .
2- البسه بايد حداقل هفته‏اي يكبار شستشو شود .
3- كارگران قبل از ورود به مزرعه بايد لباس خود را تعويض نموده و از روپوش و چكمه و كلاه كار استفاده نمايند و موظف‏اند در تمام مدتي كه در مزرعه بكار مشغول‏اند منحصرا از لباس كار و چكمه استفاده نمايند .
4 - كارگران بايد قبل از شروع كار دستهاي خود را با آب و صابون و مواد ضدعفوني كننده بشويند
5 - كارگران مزارع قبل از تعويض لباس بايد از دوش استفاده كرده و سپس لباس كار را مورد استفاده قرار دهند .
6-بازديدكنندگان مزارع طيور ، تنها بايستي در مواردي اجازه ورود به مزارع را داشته باشند كه به حضور آنها در مزارع پرورش نياز باشد . (ورود بايستي با هماهنگي مسئول  بهداشت  گله باشد)
7-    تمامي بازديدكنندگان بايستي ، بر طبق استانداردهاي ضدعفوني و پاكسازي و مانند ساير كاركنان مزارع وارد مزرعه شوند .
8-     افرادي كه قصد بازديد از مزرعه شما را دارند نبايستي تا 24 ساعت قبل ، از مزرعه ديگري باز ديد كرده باشند .
9-   پرسنلي كه مجبور به ترك مزرعه و مراجعت دوباره هستند ، بايستي به خوبي آموزش ديده باشند تا هيچگونه جرم بيماري زايي را با خود به داخل مزرعه نياورند .
10-  كارگراني كه براي آخر هفته و يا روزهاي ديگر به خارج از مزرعه و يا مناطق پر خطر مي روند و سپس به مزرعه باز مي گردند را ميتوان تا پنج روز با وظايفي كه نياز به ارتباط با پرندگان ندارد ، از پرندگان دور نگه داشت و سپس آنها را به وظايف اصلي خود باز گرداند .
11-   ورود بازديدكنندگاني را كه كاري غير ضروري در مزرعه دارند را محدود كنيد . مزرعه شما به اندازه كافي با بسياري از افراد مانند كارمندان ، دامپزشكان ، كارگران در ارتباط ميباشد .
12-   بازديدكنندگان مزرعه بايستي از وسايلي مانند ماسك ، دستكش ، سربند ، چكمه و .. استفاده كنند .
13-  ثبت اسامي بازديدكنندگان و علت مراجعه آنها به مزارع ، از بهترين روشهاي رديابي دلايل بيماري خواهد بود .
14-  تمامي پرورش دهندگان طيور و كارمندان و كارگران آنها ، بايستي از ارتباط مستقيم با پرندگان وحشي ، پرندگان آبزي ، گله هاي كوچك طيور ، پرندگان زينتي و فروشگاه هاي پرندگان زنده اجتناب كنند .
15- مهمترين اقدام در حين دوره پرورشي كنترل رفت و آمدهاي تمام موجودات زنده اعم از انسان ، حيوانات وحشي ، جوندگان ، پرندگان آزاد پرواز ، پرندگان زينتي و نيز خودروها و كليه وسائل حمل و نقل ميباشد.
16-            در صورت عدم برقراري سيستم دوش ،. از كليه گارگران شاغل در واحد خواسته شود در پايان روز و يا قبل از شروع كار در منزل دوش بگيرند.
17-      از كليه پرسنل شاغل تعهدي مبني بر عدم نگهداري مرغ بومي، زينتي و يا هر نوع پرنده ديگر در منزل اخذ شود ونسبت به اعزام آنها جهت اخذ كارت بهداشتي اقدام نمايد.
 
- مقررات بهداشتي- مديريتي  كارگران در سالنهاي پرورش
1- - هر كارگر بايد در سالن واحدي مشغول بكار شود و از رفت و آمد به ساير سالن‏ها اكيدا خودداري كند .( مگر در مواقع ضروري و با پيش بيني تمهيدات لازم قرنطينه‏اي)
2- در هنگام ورود و خروج به آشيانه , كارگران بايد از حوضچه‏هاي ضدعفوني بگذرند بطوريكه چكمه‏ها كاملا با مواد ضدعفوني آغشته گردد .
3-جدا كردن طيور بيمار و جمع آوري صحيح و ايمن لاشه ها  در كيسه هاي پلاستيكي
4-كارگران بايد پس از خارج كردن لاشه طيور تلف شده بدقت دستهاي خود را شسسته و ضدعفوني كنند .
5-كارگرهر سالن بايستي  اطلاعات روزانه هر سالن را در  فرم مخصوص اطلاعات روزانه مرغداري ثبت نمايد .      
 6- كارگر هر سالن بايستي نسبت به تحريك اشتهاي جوجه در دوهفته  اول پرورش حداكثر تلاش خودرا انجام دهد .
7- كارگر هر سالن بايستي بررسي چينه دان را  در يك زمان مشخص از روز ( با توجه به زمان ريختن دان ) به عنوان مثال يك ساعت پس از ريختن دان انجام دهد .  
8-كارگر هر سالن  30 تا 50 قطعه جوجه را گرفته  و وضعيت چينه دان را بررسي كند. در وضعيت مطلوب در صد جوجه هاي با چينه دان پر بيشتر از 50 درصد نمونه باشد.
9-كارگر هر سالن صبح بعد از جوجه ريزي  با قرار دادن پاي جوجه بر روي گردن و يا گونه خود درجه حرارت بستر را كنترل كند.
     ( اگر پاي جوجه سرد است   سالن قبل از وارد شدن جوجه ها به خوبي گرم نشده است )
10- كارگر ان بايستي   چكمه هاي كثيف خود را قبل از فروبردن در حوضچه با برس و آب تميز بشويند .
11- جوجه ها را روز بعد از استقرار كنترل كنيد
12- ماسك هاي يكبار مصرف براي جلوگيري از نفوذ ذرات معلق يا گرد و غبار آلوده در سيستم تنفسي كارگران  شديداً توصيه مي شود. اين ماسك ها بايد دقيقاً بصورت فيكس و محكم شود. كارگراني كه نميتوانند اين ماسك ها را در صورت خود ثابت نگه دارند بايستي از ماسك هاي با فيلتر استفاده نمايند.
13- كارگران بايستي درزمان آماده سازي سالن جهت جوجه ريزي در هنگام ضدعفوني نهايي بوسيله فرمالين از ماسك استفاده نمايند .
14- كارگران با حركت درحاشيه سالن به آرامي و ايجاد صدا ملايم جوجه هارا وادار به حركت به سمت دانخوري كرده و سبب تحريك اشتهاي جوجه ميگردند .
15- كارگر هرسالن با حركت آرام در گله و پاشيدن مقداري ذرت يا گندم روي بستر باعث تحريك غريزه طبيعي جوجه گشته كه اين امر موجب جلوگيري از تجمع گاز و بستر مرطوب ميگردد.
16- با همكاري پرسنل ابتدا جعبه هاي حاوي جوجه كنار آبخوريها پخش و مستقر گرديده و پس از ورود جوجه درب سالن بسته ميگردد.لذا بايستي توجه گردد كه جعبه هاي محتوي جوجه پس از خروج جوجه ها از سالن خارج و سوزانده شود .
17- كارگران هرسالن بايستي قبل از رسيدن جوجه تمامي حسگرهاو ترموستاتها را كنترل نمايند .
18- كارگر هر سالن بايستي ميزان تحرك جوجه و تمامي علائم و صداهاي شنيده شده در گله و هر نوع كاهش مصرف دان، كاهش توليد يا افزايش تلفات را به دامپزشك گزارش نمايد .
19- كارگران بايستي نحوه وزن كشي در هنگام تحويل جوجه ودر هرهفته را از مديريت جويا شوند .
20- كارگر هرسالن بايستي درجه حرارت بالاي سر جوجه و بستر را ثبت نمايد.
21- از وارد آوردن استرس هاي بي مورد به گله از قبيل ورود افراد به شكل ناگهاني، ايجاد سرو صداي ناهنجار، كاهش يا افزايش غير طبيعي دماي سالن ، كاهش رطوبت شديد، قطع ناگهاني دان يا آب، قطع ناگهاني تهويه خودداري فرماييد.
22- تلفات موجود در سالنهادر كيسه هاي پلاستيكي و يا گونيهاي پلاستيكي جمع آوري شود. تلفات در محيط باز و يا كانالهاي آب رها سازي نشود.
23- كارگران بايد بدانند ضدعفوني نكردن كامل سالنها باعث باقي ماندن جرم دوره قبل ميشود . وقبل از واكسيناسيون ممكن است در بدن طيور تكثير و موجب بروز بيماري گردد.
 
 
- مقررات بهداشتي كارگران در محوطه مرغداري
1- كارگران بايد پس از رفتن به توالت دستهاي خود را با آب و صابون و مواد ضدعفوني كننده بشويند .
2- كارگران بايد در حفظ بهداشت و تميزي مرغداري كوشا بوده و از ريختن مواد زائد در لانه و اطراف آن اكيدا خودداري نمايند
3-كارگران نبايستي مواد ووسايل مصرفي و كفشهاي مخصوص سرويس بهداشتي را از آنجا خارج نمايند.
4- توصيه ميگردد هر چند وقت يكباركارگران را موظف به بازديد از اطراف مرغداري نموده تا نقاط بحراني زا مشخص و نسبت به رفع آن اقدام نمايند.
 
5- كارگران بايد ازتغذيه سگ نگهبان با لاشه و تلفات مرغداري جلوگيري بعمل آورند .
6- كارگران بايستي نسبت به ضد عفوني معابر و محوطه اطراف سالن اقدام نمايند .( حذف منابع آلودگي )
7- كارگران بايستي در هنگام استفاده از مواد شيميايي پوشش مناسب را رعايت نمايند .( ماسك – عينك و....)
8- كارگران بايد بدانند كه هر بازديد كننده اي بايد بعنوان يك عامل بالقوه براي انتقال بيماري در نظر گرفته شود.
9- كارگران بايد بدانند در موارد ضروري بازديد فارم ، از قبيل بازديد دامپزشكان واكسيناتورها و تعمير كاران و ......... ، حتماً نام بازديد كننده و تاريخ بازديد ثبت شود.
10- كارگران بايد بدانند پرندگان آزاد پرواز ، زينتي و شكاري نيز ميتوانند عامل انتقال بيماري به مرغداري باشند لذا حفاظت مرغداري از اين گونه پرندگان به هر شكل ضروري است .
11- كليه كارگران غير از موارد ضروري آن هم با رعايت اصول مربوطه از تردد به ساير بخشهاي مزرعه خودداري نمايند .
12-كارگران بايد بدانند علاوه بر موجودات زنده ، لوازم كار وسائط نقليه بطور قطع ميتوانند عامل انتقال اجرام زنده باشد در صورت امكان ترتيبي داده شودكه كاميون هاي حمل دان از ورود به محوطه خوددداري كنند و در صورت لزوم براي ورود ، بدنه اين قبيل خودروها كاملاً ضدعفوني شود. و خودرو از حوضچه ضدعفوني طوري عبور كنند كه لاستيك ها تا عمق 30 سانتي متر در داخل محلول غوطه ور شود. رانندگان وسائط نقليه نيز مشمول كليه مقررات ورود بازديدكنندگان هستند.
13- كارگران بايد بدانند ضرورتي ندارد كه رانندگان به داخل ساختمانها وارد شوند و نيز بايد از ورود كارگران مرغداري به داخل وسائط نقليه جلوگيري گردد.
14- كارگران بايستي از طريق معابر مشخص شده در محوطه مرغداري تردد نمايندو نسبت به ضدعفوني اين معابر در روز اقدام نمايند
15-. كارگران نبايستي آب دهان و محتويات بيني خود را در محوطه مرغداري تخليه نمايند .
 
 
- مقررات بهداشتي كارگران درانبار دان
1- كارگران بايد بدانند پرندگان آزاد پرواز ، زينتي و شكاري نيز ميتوانند عامل انتقال بيماري به مرغداري باشند لذا حفاظت انبار دان از اين گونه پرندگان به هر شكل ضروري است .
2- كارگران بايد بدانند درصورت ورود و خروج وسايل و مواد مصرفي از انبار حتماً اينگونه ترددها ثبت شود.راننده مجاز به خروج از وسيله نقليه خود و ورود به محدوده انباردان نميباشد.
3- كارگران بايد پس از رفتن به توالت دستهاي خود را با آب و صابون و مواد ضدعفوني كننده بشويند .
4- كارگران بايد در حفظ بهداشت و تميزي انبار دان كوشا بوده و از ريختن مواد زائد در انبار و اطراف آن اكيدا خودداري نمايند.
5- كارگران بايستي نسبت به ضد عفوني داخل و محوطه اطراف انبار دان اقدام نمايند .( حذف منابع آلودگي )
6- كارگر ان بايستي   چكمه هاي كثيف خود را قبل از فروبردن در حوضچه با برس و آب تميز بشويند .
7—كارگران نسبت به تعمير و يا تعويض توريهاي انبار دان بايستي اقدام نمايند .
8-  تمامي كارگران انبار دان  ، بايستي از ارتباط مستقيم با پرندگان وحشي ، پرندگان آبزي ، گله هاي كوچك طيور ، پرندگان زينتي و فروشگاه هاي پرندگان زنده اجتناب كنند .
9- كارگران بايستي در هنگام كار در انبار دان از پوشش مناسب استفاده نمايند .( ماسك –لباس كار و....)
10-كارگران بايستي كيسه هاي حاوي نهاده هاي دان را روي پالت نگهداري نمايند ونسبت به اسپري يك ماده ضدعفوني كننده برروي آن بسته ها اقدام كنند.
11- كارگران بايستي گوني ويا بسته هاي مصرف شده در انبار را در محل مشخصي انبار ودر صورت استفاده مجددتنها پس از شستشوي كامل و ضدعفوني ميتوان از آنها استفاده نمايند .
 
- مقررات بهداشتي كارگران درخانه كارگري
1- جهت مراقبت كارگران بايد به كارگران آموزش داده شود تا اگر يك هفته بعد از آخرين تماس با پرندگان آلوده دچار علائمي مثل تب، علائم تنفسي  و كونژيكتيويت شدند هوشيار باشند وهر چه سريعتر به مراكز بهداشتي مراجعه نمايند .اين افراد بيمار بايد تا 24 ساعت بعد از قطع تب در منزل بمانند و فقط به منظور مراجعات پزشكي از منزل خارج شوند. در صورتيكه نتايج آزمايشات ابتلا به آنفلوانزاي پرندگان را رد نمايد خروج از منزل ديگر مشكلي ندارد. در زمان اقامت درخانه رعايت بهداشت دست و مراقبت هاي تنفسي جهت كاهش خطر انتقال ويروس به ديگران الزامي است.
 
مقررات بهداشتي ومديريتي كارگران در هنگام تخليه مرغ دوره قبل و پاكسازي و ضد عفوني سالن
1.تميز كردن و آماده سازي سالن براي گله بعدي
2. مبارزه با جوندگان امر بسيار مهم و مشكل مداومي است كه در تمام مدت خالي بودن يا پر بودن سالنها بايد به آن مبادرت گردد.
3. تخليه لوازم و وسائل داخل سالن ، اعم از آبخوري و دانخوري و........... . شستشو و ضد عفوني آنها و نهايتاً قرار دادن در معرض آفتاب
4. تخليه تمام بستر يا كود از سالن :
5. گرد گيري سقف ها و هواكش ها :
6. شستشوي سالن :
7. ضد عفوني كردن:
8. سالم سازي منابع و مسيرهاي آب :
 
تميز كردن و آماده سازي سالن براي گله بعدي
1. مبارزه با سوسك ها و حشرات را ميتوان بعد از تخليه پرندگان و يا بعد از تخليه كود سالن انجام داد. به هر حال مي بايستي برابر دستور شركت سازنده دقيقاً عمل كرد.
2. مبارزه با جوندگان امر بسيار مهم و مشكل مداومي است كه در تمام مدت خالي بودن يا پر بودن سالنها بايد به آن مبادرت گردد.در مبارزه با موشها روشهاي متعدد بيولوژيكي و دارويي وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از عايق بندي ساختمان ، جلوگيري از دسترسي موشها به آب و غذا با حفاظت از انبارهاي نگهداري دان و نيز توري دار كردن هواكش ها و ....به ياد داشته باشيد كه موشها ميتوانند از مجرايي با عرض كمتر از يك سانتي متر عبور نمايند . تله گذاري و دستگاههاي اولترا سونيك بعنوان ابزارهاي كنترل موش با موفقيت بكار رفته اند. استفاده از گربه نيز مرسوم است اما گفته ميشود كه در اين روش يك ناقل زنده بجاي ناقل ديگر قرار ميگيرد . روشهاي شيميايي نيز براي كنترل جوندگان وجود دارد كه عبارتند از طعمه گذاري ، گرد پاشي يا دود دادن . برنامه كنترل جوندگان را بايد مرتباً تحت نظر داشت ، بازرسي داخل و خارج ساختمان هر 2تا3 هفته يكبار نشانگر توفيق يا عدم توفيق برنامه خواهد بود .
3 . تخليه لوازم و وسائل داخل سالن ، اعم از آبخوري و دانخوري و.... شستشو و ضد عفوني آنها و در معرض آفتاب قراردادن
 
تخليه تمام بستر يا كود از سالن :
اگر قرار است كود در داخل واحد نگهداري شود بهتر است با فاصله مناسبي از سالن حداقل 100 متر* دپو شود و روي آن با خاك يا پلاستيك پوشانده شود . ( يك گرم از كود دوره قبل مبتلا به AI ميتواند يك ميليون مرغ را آلوده نمايد )

-گرد گيري سقف ها و هواكش ها :
اگر بستر مرطوب است ميتوان گردگيري را قبل از تخليه كود انجام داد در غير اينصورت بهتر است پس از تخليه كود گردگيري انجام شود .
 
شستشوي سالن :
 بعد از برداشتن كود ، سالن را بطور كامل بشوييد بهتر است براي شستشو از آب پر فشار استفاده شود . (حداقل Psi 200) براي شستن مقداري دتر جنت به آب اضافه نماييد. اطمينان حاصل نماييد كه دتر جنت مورد استفاده با ماده ضد عفوني كننده اي كه بعداً استفاده ميكنيد سازگار است .
بخاطر داشته باشيد كه موتورهاي فن ها ـ جعبه كليدها ـ پريزها وساير وسايل الكتريكي را قبل از شستشو بپوشانيد اين نوع وسايل را با پمپ باد يا بروس خشك قبل از پوشانيدن تميز كنيد . از قسمت هاي بالاي سالن شروع كرده و به قسمتهاي پايين بياييد .
در تميز كردن سالن و ضدعفوني گفته شده است كه وقتتان را براي تميز كردن تلف نكنيد مگر اينكه مصمم باشيد كه يك پاكسازي خوبي انجام دهيد (1)
مطمئن شويد كه لبه ها ، وروديهاي هوا و تمام مكانهايي كه گرد وغبار بستر جمع ميشوند تميز شده اند .
 
ضد عفوني كردن:
پس از شستشوي سالن ، به تمام سطوح داخل سالنها و قفسها بايد محلول ضد عفوني پاشيده شود. براي اين مرحله از ضد عفوني هايي استفاده شود كه داراي تأثير كافي بر روي همه اجرام ميكروبي ، هاگ ها ، قارچها و ويروسها باشند. دقت نماييد فاصله بين زمان شستشو تا ضدعفوني كردن از 24 ساعت بيشتر نباشد .
علاوه بر داخل سالن محوطه بيرون سالنها تا عرض 3 متر نيز بايد فاقد هر نوع گياه و بوته باشد و نيز ضدعفوني در اين حاشيه ها ، اعمال گردد.
 
سالم سازي منابع و مسيرهاي آب :
 آب عامل انتقال دهنده بسياري از عوامل بيماريزا منجمله سالمونلا ، كلي باسيل ، كوريزا و پاستورلا است لذا اهتمام به سالم سازي آب بسيار مهم است .اگر فقط آب چاه براي گله استفاده ميشود. در زمان تخليه سالنها ، 2 گالن از هيپوكلريت سديم مستقيماً به داخل چاه ريخته شود. اين آب از لوله ها و مجاري آب عبور داده شود.بطوريكه در انتهاي تمام مسيرها بوي كلر احساس شود . اين آب حداقل بايد 24 ساعت در لوله ها بماند . اگر ضدعفوني از طريق چاه آب ميسر نيست لوله ها از طريق مديكاتورها ضدعفوني شوند وقتي كه پرنده اي در سالن وجود ندارد ميزان توكسيك كلر مهم نيست ولي با غلظت بالا ميتواند باعث خوردگي شود و در اين شرايط نبايد در روي وسايل باقي بماند. در زمانيكه گله ها در داخل سالن هستند ضدعفوني آب هفته اي يكبار با بيكربنات سديم از طريق مديكاتور توصيه ميشود.نيز بعد از هر درمان يا آنتي بيوتيك يا ويتامين اين كار توصيه ميشود . ميزان استفاده يك قاشق غذاخوري در يك گالن است . علاوه بر ضدعفوني آب و مسيرهاي آبرساني بايد ترتيبي اتخاذ گردد كه ترشحات طيور بيمار در مسير آبرساني باعث آلودگي آب نشود.
 
مقررات بهداشتي ومديريتي كارگران در هنگام واكسيناسيون
1. كارگران بايد بدانند كه در روش آشاميدني لازمست آبخوري ها را با آب فاقد مواد ضدعفوني كاملاً شسته و تميز كرد و تعداد آنها نيز كافي باشد و حتي المقدور تعدادي آبخوري اضافي در نظر گرفته شود.
2. كارگران بايد جهت رقيق نمودن واكسن از آب آشاميدني فاقد املاح كلر، وآهن و... ،ويا از طريق قرصهاي تجارتي موجود در بازارجهت جذب نمودن املاح آب مورد مصرف  استفاده نمايند . درجه حرارت آب بايستي حدود 22-18 درجه سانتي گراد در نظر گرفته شود و PH آن برابر 7 باشد. اضافه كردن شير خشك (بدون چربي) به نسبت 5/2 -2 گرم در ليتر در آب مصرفي ميتوان استفاده كرد. اضافه كردن شير خشك سبب حفظ و ماندگاري ويروس واكسن ميشود.
3. كارگران بايد بدانند قبل از محلول كردن واكسن، طيور را به مدت 4-2 (بسته به سن و به فصل سال) تشنه نگهدارند.
4. كارگران بايد بدانند آب محتوي واكسن مي بايد خنك و در عرض دو ساعت به طيور آشاميده شود.
5. كارگران بايد بدانند واكسيناسيون به طريقه آشاميدني در طول ساعات سردتر روزانجام ميگيرد.
 
 
 
جدول 1 پيشنهادي ميزان آب مورد نياز جهت رقيق كردن واكسن
 
سن طيور
 
تعداد طيور
 
روش تجويز
10 هفتگي به بالا
5 تا 10 هفتگي
2 تا 4 هفتگي
هفته اول
25 ميلي ليتر
25 ميل ليتر
25 ميلي ليتر
25 ميلي ليتر
1000
قطره چكاندن در چشم
40 ليتر
20 ليتر
10 ليتر
5 ليتر
1000
آب آشاميدني
 
 
 
 
 
 
خلاصه وظايف كارگران واحد پرورشي
 
"وظايف روزانه كارگر واحد پرورشي   "
1 – تنظيم درجه حرارت                   2 – تهويه مناسب            3 – دان دادن            4 – آب دادن         
5 – جمع كردن جوجه هاي كسل      6 – نظافت سالن و جلوفارم         7 – جمع كردن تلفات 
8 – گزارش روزانه به مسئول مرغداري      9 – خشك نگاهداشتن بستر          10 – كنترل بخاريها .
 
1 – تنظيم درجه حرارت : ( روز اول باتوجه به رطوبت سالن  اقدام به تنظيم  درجه حرارت ميكنيم  )
2 – تهويه مناسب : باز كردن پنجره ها در مواقعي كه هوا گرم مي باشد و تعويض هواي سالن و بستن پنجره ها در مواقع طوفاني و هواي سرد .
3 – دان دادن : روزانه چهارالي شش  مرتبه بايد به جوجه ها دان داد و روزي يك مرتبه بايد دانخوري كاملاً خالي بشود
 4 – آب دادن : روزانه مخصوصاً در تابستان بايد چهارمرتبه آب آبخوريها را تعويض كرد و روزي يك مرتبه آبخوريها را با آب تميز شست و هفته اي يك مرتبه ضدعفوني نمود و اگر آبخوري اتوماتيك است روزانه بايد يك مرتبه آن را ضدعفوني نمود .
5 – جمع كردن جوجه هاي كسل و بيمار موجود در سالن پرورش 
6 – جمع نمودن تلفات دركيسه هاي پلاستيكي در سالن و انتقال آن به چاه تلفات يا كوره لاشه سوز  .
7 – كارگر مرغداري بايد وضع سالن خود را به مسئول مرغداري گزارش نمايد .
8 – تنظيم ارتفاع دانخوري و آب خوري نسبت به سن و رشد جوجه ها .
9 – خشك نگاهداشتن بستر : براي خشك نگاهداشتن بستر بايد با گرم كردن سالن و تهويه هوا از رطوبت زياد جلوگيري كرد .
10 – منظور از كنترل بخاريها تنظيم درجه بخاريها نسبت به درجه حرارت لازم و تامين سوخت آن مي باشد .
 
تهيه و تدوين :
دكتر سعيد اميرحاجلو كارشناس مبارزه با بيماري هاي طيور سازمان دامپزشكي كشور
دانلود فایل
لینک کوتاه