با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور به شرح زیر است:

 

1- پیشرو در کنترل و ریشه کنی بیماری های استراتژیک دامی در منطقه

2- توانمند در نظام سلامت کشور با  کنترل  و ریشه کنی  بیماری های مشترک  بین انسان و حیوان و  نظام مراقبت  ایمنی

 تولیدات دامی و آبزی پروری

3- پویایی نظام  مراقبت بیماری های واگیردار آندمیک ، اگزوتیک ، نوپدید ، بازپدید  و مخاطرات و تهدیدات  بیوتروریسم

4- رقابت پذیری  خدمات  دامپزشکی با تکیه  بر استاندارد های  جهانی و  به کمک دانش و  فناوری های نوین و  مشارکت

حداکثری بخش خصوصی و تعاونی

5- دسترسی عادلانه اقشار مختلف مردم بویژه در مناطق عشایری و محروم به خدمات دامپزشکی

6- تعامل سازنده و مؤثر با مجامع جهانی دامپزشکی        

 

 

لینک کوتاه