تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
لیست اخبار صفحه :1
خرید و نگهداری ماهی قرمز

خرید و نگهداری ماهی قرمز

ماهی قرمز مانند هر موجود زنده‌ی دیگری حق دارد از زندگی طبیعی و سالم برخوردار باشد. اگر توان تأمین شرایط لازم برای رسیدن به چنین حقی را نداریم شایسته است که آن‌ها را تولید یا خریداری نکنیم.

لینک کوتاه