سیاست‌ها و فعالیت‌های اجرایی مدیریت آموزش و ترویج سازمان دامپزشکی کشور
 
ترویج بهداشت دام ومبارزه با بیماری‌ها
آموزش همگانی و غیر رسمی دارای ابزار و راهکارهای متنوعی است که به وسیله آن‌ها می توان دانش و فنون مورد نیاز را به مخاطبان خاص و عام حرفه دامپزشکی انتفال داد تا با تربیت انسان توسعه یافته و توانمند، زمینه توسعه پایدار فراهم آید.
با و جود تعداد تقریبی2880000 بهره بردار مستقیم و غیر مستقیم در زیر بخش امور دام، بهره‌گیری از این روش آموزشی برای جلب مشارکت ایشان درجهت اجرای مأموریت‌های دامپزشکی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
واحد ترویج مدیریت آموزش و ترویج سازمان دامپزشکی به منظور تحقق این مهم، با استفاده از روش‌‌ها و ابزار مختلف تعریف شده در فعالیت‌های ترویجی، هماهنگ با معاونت ذیربط در وزارت متبوع ، دفاتر فنی در سازمان دامپزشکی و ادارات کل دامپزشکی در سطح کشور، به آموزش بهره برداران و عموم مردم در شهر و روستا می پردازد.
واحد ترویج درسازمان دامپزشکی مسئولیت نیاز سنجی ، برنامه‌ریزی ، هماهنگی ، نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها درسطح کشور را به عهده دارد و ادارات کل دامپزشکی استان‌ها نیز با برنامه ریزی و هماهنگی‌های استانی به اجرای برنامه‌های اعلام شده از مرکز و نیز فعالیت‌های مورد نیاز استان خود - بر حسب شرایط- اقدام می کنند و با بهره گیری از روش‌ها ی مختلف ، در جهت ارتقای سطح دانش و توانمندی مخاطبان گام برمی دارند.
آموزش‌های ترویجی به اشکال مختلفی قابل ارائه‌اند که برحسب شرایط و امکانات از آن‌ها استفاده می شود مانند:
آموزش حضوری نظیر برگزاری کلاس در مدارس، مساجد، خانه‌های روستاییان ،   قهوه‌خانه‌ها، دامداری‌‌هاو... بهره‌گیری از نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها ، اجرای تآتر و یا آموزش انفرادی بهره برداران و نمایش فیلم.   
                                 

            
آموزش در مدارس با بهره گیری از نمایش فیلم واسلاید
 
کلاس آموزشی زنان روستایی
 
آموزش روستائیان 
 
اجرای تأتر در روستا
 
بهره گیری از جشنواره‌ها برای بیان پیام‌های ترویجی 
 
اطلاع رسانی ترویجی با بهره‌گیری از غرفه‌های دامپزشکی در نمایشگاه‌ها
 
آموزش غیر حضوری بااستفاده از برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی ، چاپ و توزیع نشریه ، بروشور پوستر و اطلاعیه‌های ترویجی ، دیوار نویسی ، استفاده از پلاکارد و بنر، بهره گیری از مطبوعات و سایت جهت اطلاع رسانی.

استفاده از برنامه رادیویی برای آموزش بهره برداران 

چاپ مطالب آموزشی ترویجی در نشریه‌های مختلف
 
استفاده از بنرو پلاکارد جهت اطلاع رسانی به عموم مردم

استفاده از دیوارنویسی برای اطلاع رسانی عمومی در رابطه با بهداشت و بیماری‌ها

آموزش کوتاه مدت کارکنان
آموزش کارکنان دولت فرایند مستمری است که درمیسر ارتقای شغلی کارکنان همواره یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده است زیرا به روز شدن دانش، مهارت وتوانایی‌های شاغلین موجب ارتقای بهره‌وری وتسهیل روند صحیح انجام امور می شود ؛ براین اساس، سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت در خصوص دوره‌های کوتاه مدت آموزش برای همکاران شاغل درسازمان دامپزشکی از وظایف تعریف شده درواحد آموزش این مدیریت است و باید سالانه به میزان 100 ساعت برای مدیران و 40ساعت برای سایر کارکنان، آموزش پیش‌بینی شود.
درارتباط با آموزش بخش غیر دولتی ، این مدیریت وظیفه پیگیری، هماهنگی با سازمان نظام دامپزشکی و نظارت بر دوره‌ها را به عهده دارد .


آموزش بلند مدت کارکنان
به منظور پاسخگویی به نیاز تخصصی بخش‌های مختلف سازمان و درچارچوب ضوابط تعیین شده از سوی مرکز آموزش کارکنان وزارت متبوع ، زمینه شرکت همکاران در دوره‌های آموزشی بلند مدت        ( درمقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی) فراهم شده و رسیدگی به این امر جزو وظایف واحد آموزش این مدیریت تعریف شده است.
 
کارآموزی دانشجویان
دانشجویان رشته‌های دامپزشکی ( دکترا،کارشناسی و کاردانی) درچارچوب واحدهای درسی پیش بینی شده ، موظف به گذراندن واحدهای عملی تحت عنوان کارآموزی هستند تا ضمن آشنایی با عرصه‌های مختلف اشتغال و فضاهای موجود، نسبت به عملیات گوناگون حرفه دامپزشکی غنی‌تر شوند و بخشی از مهارت‌های مورد نیاز را فراگیرند.
مسئولیت ساماندهی این بخش از آموزش دانشجویان به عهده سازمان دامپزشکی گذاشته شده واجرای آن جزو وظایف مدیریت آموزش و ترویج تعریف شده است.
 واحد کارآموزی این مدیریت همه ساله به طور میانگین حدود 1500 دانشجوی معرفی شده از سوی دانشگاه‌های دولتی و آزاد را جهت گذراندن دوره 45 روزه کارآموزی به ادارات کل دامپزشکی در سطح کشور معرفی و در پایان ، گواهی انجام دوره هریک از آنان را به دانشگاه‌های مربوطه ارسال می کند.
دانشجویان دانشگاه‌های دولتی این دوره رابدون پرداخت هزینه به سازمان دامپزشکی طی می کنند ولی دانشگاه‌های آزاد باید درصدی از شهریه‌ای راکه از دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی دریافت کرده‌اند به حساب 53/610   خزانه داری کل کشور واریز کنند (60 درصد کاردانی و80 درصد دکترا ).


کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
به منظور فراهم ساختن زمینه وشرایط مناسب جهت دستیابی هرچه بهتر و آسان‌ترشاغلین دامپزشکی به اطلاعات و دانش فنی مورد نیاز و ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی در سازمان مرکزی و ادارات کل دامپزشکی استان‌ها در نظرگرفته شده است که همه ساله با تهیه آخرین کتب و نشریات منتشر شده در زمینه علوم مربوط به دامپزشکی و سایر مباحث مرتبط ، در جهت روزآمد ساختن مخزن کتابخانه‌ها گام برمی دارند. مرکز اطلاع رسانی امکان دسترسی همکاران به دانش روز را ازطریق اینترنت فراهم می آورد. 
 
لینک کوتاه