مسئولان و کارشناسان

  • دکتر فاطمه تهرانی

    کارشناس مسئول ترویج سازمان دامپزشکی کشور

    02188953400-3806داخلی

  • هاله اصفهانی

    کارشناس امور آموزشی

    02188953400-3807 داخلی

لینک کوتاه