لیست اخبار صفحه :1
رونمایی از طرح «هویت بخشی بهداشتی مراکز تحت نظارت و سامانه جامع ارجاعات بهداشتی» در عید قربان
همزمان با حضور دکتر نوروزی به مناسبت عید قربان در اداره کل دامپزشکی تهران انجام شد:

رونمایی از طرح «هویت بخشی بهداشتی مراکز تحت نظارت و سامانه جامع ارجاعات بهداشتی» در عید قربان

همزمان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی جهت بازدید از جایگاه‌های تعیین شده در تهران به مناسبت عید قربان، طرح «هویت بخشی بهداشتی مراکز تحت نظارت و سامانه جامع ارجاعات بهداشتی» در اداره کل دامپزشکی استان تهران نیز رونمایی شد.

نقش دامپزشکی در توسعه پایدار و تأمین امنیت غذایی و تولید ملی بی‌بدیل است

نقش دامپزشکی در توسعه پایدار و تأمین امنیت غذایی و تولید ملی بی‌بدیل است

دکتر برایی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور در دیدار با معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان: نقش دامپزشکی در توسعه پایدار استان و تأمین امنیت غذایی و تولید ملی بی‌بدیل است.

اقدامات سازمان دامپزشکی در واکسیناسیون و کاهش کانون های هاری در حوزه دام موفقیت آمیز بوده است

اقدامات سازمان دامپزشکی در واکسیناسیون و کاهش کانون های هاری در حوزه دام موفقیت آمیز بوده است

اقدامات سازمان دامپزشکی در واکسیناسیون و کاهش کانون های هاری در حوزه دام موفقیت آمیز بوده است لیکن کنترل زنجیره بیماری هاری نیازمند الگویی فراگیر با مشارکت و همکاری همه سازمان های متولی با رویکرد سلامت واحد دارد

نوزدهمین جلسه شورای راهبردی تحقیقات و فناوری‌های دانش بنیان دامپزشکی
به ریاست معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی رقم خورد:

نوزدهمین جلسه شورای راهبردی تحقیقات و فناوری‌های دانش بنیان دامپزشکی

نوزدهمین جلسه شورای راهبردی تحقیقات و فناوری‌های دانش بنیان دامپزشکی با حضور اعضای این شورا به ریاست دکتر مجتبی نوروزی معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

لینک کوتاه