لیست اخبار صفحه :1
مذاکرات روسای دامپزشکی ایران و مالزی همزمان با حضور وزیر کشاورزی آن کشور در تهران

مذاکرات روسای دامپزشکی ایران و مالزی همزمان با حضور وزیر کشاورزی آن کشور در تهران

پیرو حضور وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی در ایران، در زمینه توسعه همکاری ، روسای دامپزشکی دو کشور در امر نظارت بهداشتی بر صادرات و واردات انواع محصولات پروتئینی یا داروهای دامی تبادل نظر صورت گرفت.

لینک کوتاه