نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور، ضامن تولید سالم و صادرات پایدار محصولات خاویاری است
دکتر ماکنعلی در ششمین همایش ملی خاویار:

نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور، ضامن تولید سالم و صادرات پایدار محصولات خاویاری است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در ششمین همایش ملی خاویار و توسعه ماهیان خاویاری و صنایع وابسته، نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور را ضامن تولید سالم و صادرات پایدار محصولات خاویاری دانست.

ایجاد «شورای امنیت غذایی» و تدوین «فقه سلامت»
نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهادکشاورزی در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی پیشنهاد کرد:

ایجاد «شورای امنیت غذایی» و تدوین «فقه سلامت»

همایش فرهنگ و مدیریت جهادی حوزه نمایندگی ولی فقیه با حضور نمایندگان این حوزه در سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی در محل سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

اطلاعیه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار بیماری KHV در ماهیان گرمابی کشور

اطلاعیه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار بیماری KHV در ماهیان گرمابی کشور

سازمان دامپزشکی کشور به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار بیماری KHV در ماهیان گرمابی کشور و اعلام تلفات مشکوک به ادارات دامپزشکی با صدور اطلاعیه‌ای رعایت اصول امنیت زیستی در مزارع پرورش ماهی گرمابی را متذکر شد.