• 1403/04/18 - 09:18
  • تعداد بازدید: 75
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه دفاع از اطلاعات و مستندات بارگزاری شده شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی

به گزارش دکتر مرتضی مروتی مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، این جلسه با هدف ارتقای امتیازات ارزیابی عملکرد سازمان در شاخص های اختصاصی بین دستگاههای اجرایی کشور در فرجه اعتراض و براساس مجموعه اقدامات و ماموریت های سازمان و تکالیف ابلاغ شده سازمان اداری و استخدامی برای حضور موفق در رقابت سال جاری جشنواره شهید رجایی برگزار گردید.

دکتر مروتی با اشاره بر اینکه جلسه مورخ 1403/04/12 با حضور کارشناس ارشد مرتبط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی در محل دفتر مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان با گروه تخصصی و کارشناسی شاخص های اختصاصی سازمان دامپزشکی تشکیل شده و ضمن بررسی دلایل کسر امتیاز و اقدامات اصلاحی صورت پذیرفته بر نتایج اولیه و نهایی امتیازات کسب شده شاخص های اختصاص ارزیابی عملکرد در فرجه مقرر مورد بحث و تبادل نظر، تعیین راهکار و اتخاذ تصمیم واقع گردید.

  • گروه خبری: دفتر حوزه ریاست\u060C حقوقی و ارزیابی عملکرد
  • کد خبر : 322267
مرتضی مروتی

مرتضی مروتی

تصاویر

نظرات

Comments Counts : 0

Leave a Comments

لینک کوتاه