s
تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
لیست اخبار صفحه :1
دکتر امین اسدی: روز به روز شاهد افزایش کمی و کیفی رزمایش های جهاد دامپزشکی در سطح کشور هستیم
افتتاحیه رزمایش قرارگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی در شهرکرد؛

دکتر امین اسدی: روز به روز شاهد افزایش کمی و کیفی رزمایش های جهاد دامپزشکی در سطح کشور هستیم

رزمایش ملی جهاد دامپزشکی با محوریت خدمات رسانی به جامعه عشایری در استان چهارمحال بختیاری با حضور دکتر امین اسدی مشاور معاون وزیر و مسئول جهاد دامپزشکی،سردار اکبری فرمانده سپاه استان، سرهنگ سعیدی فرمانده بسیج عشایر کشور، سرهنگ ایزدی فرمانده بسیج عشایری استان، دکتر اسدی مدیرکل دامپزشکی استان و جمعی از فرماندهان بسیج آغاز شد.

لینک کوتاه