s
تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
لیست اخبار صفحه :1
ارائه خدمات دامپزشکی در استان خوزستان

ارائه خدمات دامپزشکی در استان خوزستان

اقدامات شاخص اداره کل دامپزشکی استان خوزستان طی 10 ماهه سال 1402 گویای عزم راسخ همکاران این اداره کل در پیشبرد سیاست‌های ستادی سازمان دامپزشکی کشور در خدمت فراگیر به امنیت بهداشتی تولیدات فراورده‌های دامی و بهداشت عمومی بوده است.

ارایه ۳۳ میلیون خدمت رایگان به مناطق روستایی و عشایری
دکتر امین اسدی در رزمایش جهاد دامپزشکی استان اصفهان مطرح کرد؛

ارایه ۳۳ میلیون خدمت رایگان به مناطق روستایی و عشایری

بیست و هشتمین اردوی جهاد دامپزشکی استان اصفهان در ۱۴ روستای شهرستان کاشان با حضور دکتر امین اسدی مشاور معاون وزیر و مسئول اردوهای جهادی سازمان دامپزشکی کشور و دکتر سیدرضا موسوی مدیرکل دامپزشکی استان با هدف خدمت رسانی رایگان به دامداران و بهره‌برداران به خصوص در مناطق کم برخوردار اجرا گردید.

در سامانه سیام نگاه مردم محور داریم
در نشست مدیران روابط عمومی منطقه ۵ کشور مطرح شد

در سامانه سیام نگاه مردم محور داریم

دکتر امین اسدی در نشست مدیران روابط عمومی منطقه ۵ کشور گفت :خدمات رایگان در اردوهای جهادی رضایتمندی جامعه روستایی و عشایری را به دنبال داشته است.

لینک کوتاه