تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

مدیران مالی سازمان دامپزشکی کشور

عکس نام و نام خانوادگی استان شماره تماس
 آذربایجان شرقی 04134413741
 آذربایجان غربی  04432777039
عارف معظم نژاد  اردبیل 04533366004
شهره تیموری  اصفهان 03137812383
رضا حاجی حسنی البرز 02632737432
فریده نجفی منش  ایلام  08433365005
لیلا نصوری  بوشهر 07733324584
روح اله اسفندیار  تهران  02144787532
 جنوب کرمان  03443203710
صفر اسکندری چهار محال وبختیاری 03813337059
 خراسان جنوبی 05632222821
 خراسان رضوی   05116228111
خراسان شمالی  05832238252
هاشم ظهیری اصل  خوزستان 06133361355
رسول قربانی  زنجان 02433786501
نقی دوست محمدی سمنان 02332449084
غلامرضا زارعی سیستان وبلوچستان 05433517048
شهرام نصیری فارس 07132324293
ایرج میرزایی قزوین 02833321973
 قم 02536618817
محمد قادریان   کردستان 08733383706
کرمان 03432118035
 علی الفتی کرمانشاه 08338369972
مجید غریبی  کهکیلویه و بویر احمد 07433223316
محمد زمان جمال لیوانی  گلستان 01732430906
علیرضا رسولی نزاد  گیلان 01333368603
بیژن فیروزی لرستان 06633303366
مرتضی بابایی  مازندران 01133340370
مهدی محمد نبی  مرکزی 08632769003
زیبا سالاری  هرمزگان 07633662379
هادی جعفریان همدان 08132651843
علی شفیعی یزد 03536248335

بیشتر

لینک کوتاه