مسئولان و کارشناسان

 • حميدرضا قاسميان

  معاون اموراداری و رفاه

  02188953400-3 داخلي 3694

 • معصومه یوسفی

  رييس اداره كارگزيني

  02188953400-3 داخلي 3704

 • خاطره دوست برحق

  ريیس اداره دبیرخانه

  02188953400-3 داخلي 3683

لینک کوتاه