دکتر حسین مودودی

بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

 

تلفن تماس:

02145693730

02188953400-3

داخلی: 3730

دورنگار:

پست الکترونیکی:

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور، طبقه چهارم

لینک کوتاه