تحلیل نظرسنجی مشارکت الکترونیکی

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه شماره 4225/44327 مورخ 14/1/1389 هیات محترم وزیران و به منظور سنجش میزان موفقیت دستگاه های اجرایی در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده هرساله عملکرد واحدهای اجرایی دولت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ارزیابی و نتایج آن منجر به معرفی دستگاه های برتر در جشنواره شهید رجایی می گردد و طبق بند 2 ماده 9 تصویب­نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395، شهروندان حق دارند تا سیاست­ها، تصمیمات، فرایندها، خدمات و اقدامات دستگاه­های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند. سازمان دامپزشکی با مشارکت الکترونیکی شهروندان در تصویب دستورالعمل های سازمانی زیر با رعایت حقوق شهروندی نظرات عموم ذینفعان و بهره برداران را در تصویب دستورالعمل ها مدنظر قرار می دهد.

دستورالعمل صدور، تمدید و ابطال پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژۀ حمل دام و کالاهای تحت نظارت دامپزشکی

دستورالعمل ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و نگهداری مراکز نگهداری و پرورش غاز

دستورالعمل نظارت بهداشتی بر کشتار و عرضه گوشت طیور مادر و تخمگذار پایان دوره

دستورالعمل خودکنترلی معیارهای بهداشتی فرایند تولید در کشتارگاههای دام و طیور

دستورالعمل ضوابط فنی بهداشتی نگهداری و پرورش اردک

ضمنا سازمان دامپزشکی کشور از راه های زیر نیز نظرات ارباب رجوع را دریافت می نماید:

1- شناسایی، اولویت بندی و مستندسازی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فسادخیز و تدوین راه حل برای رفع و اصلاح آنها

2- اجرای راه حل های اصلاحی و متعاقبآ ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات انجام شده در رفع گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر و تدوین گزارش مربوطه

3- بازنگری و شفاف سازی مقررات و رویه های جاری در جهت ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، دستورالعمل ها و شیوه نامه های انجام کار با رویکرد اصلاح و بهبود فرآیند در کمیته تطبیق دستورالعمل ها با قوانین و مقررات سازمان مطرح می شود.

4- اتخاذ تدابیر لازم برای دریافت گزارش های مردمی: گزارش های مردمی از طریق لینک پاسخگویی به شکایات، سیستم پیشنهادات، تالار گفتگو، نظرسنجی ارائه سطح خدمات پرتال سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل دامپزشکی استان ها، تلفن ارتباط مردمی با کد خدماتی 1512 در تمامی ادارات کل دامپزشکی استان ها، شماره پیامک به سرشماره 10000001512 که مستقیما در اختیار روابط عمومی ستاد سازمان می باشد و امکان ارتباط دوسویه را فراهم می سازد، ارتباط از طریق فضای مجازی (کانال پیام رسان سروش) و استفاده از صفحه پاسخگویی به شکایات در پرتال سازمان، انجام می شود.

5- بهره گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت: مشارکت مردمی از طریق تلفن ارتباط مردمی با کد خدماتی 1512 در تمامی ادارات کل دامپزشکی استان ها، استفاده از شماره تلفن، آدرس و ایمیل ادارات کل دامپزشکی استان ها در پرتال سازمان، بهره مندی از بخش ارتباط با ما در پرتال سازمان، ارتباط با دفاتر و مدیران ستادی سازمان از طریق ایمیل اداری ثبت شده با پسوند ivo.ir@، نظرسنجی ارائه سطح خدمات از طریق پرتال تحت عنوان پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع، نظرسنجی از ارباب رجوع و ذینفعان در خصوص تصمیمات و اقدامات بروی پیش نویس قوانین و مقررات از طریق پرتال سازمان و نظرسنجی حضوری از مراجعین بوسیله صندوق نظرسنجی طرح تکریم ارباب رجوع.

6- تدوین شاخص های اختصاصی سلامت و فساد اداری، سنجش میزان سلامت و فساد اداری در سطح دستگاه: شاخص های اختصاصی سلامت و فساد اداری در سازمان دامپزشکی کشور بر اساس تعداد دفعات مراجعه ارباب رجوع و مدت زمان انجام کار از طریق سامانه های الکترونیک سازمان طراحی و تحلیل نتایج سنجش در برنامه های عملیاتی ارتقاء سلامت اداری در جهت مکانیزاسیون خدمات ارائه شده به ارباب رجوع و کاهش هر چه بیشتر مراجعه حضوری ارباب رجوع تدوین شده است و در حال پیگیری می باشد.

 

لینک کوتاه