عنوانجزئیات
تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان دامپزشکی کشور و راهداری و حمل و نقل جاده ای مشاهده جزئیات
تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی مشاهده جزئیات
تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و دانشکده دامپزشکی مشاهده جزئیات
تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مشاهده جزئیات
تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان بسیج سازندگی مشاهده جزئیات
تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و ستاد فناوری نانو مشاهده جزئیات
تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و موسسه تحقیقات، واکسن و سرم سازی رازی مشاهده جزئیات
تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مشاهده جزئیات
تفاهم نامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشاهده جزئیات
تفاهم نامه همکاری سازمان دامپزشکی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مشاهده جزئیات
تفاهم نامه سازمان دامپزشکی کشور و معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشاهده جزئیات
تفاهم نامه برقراری ارتباط سیستمی سامانه های کنترل حمل و نقل مابین سازمان حمل و نقل جاده ای، سازمان دامپزشکی کشور و وزارت اطلاعات ج.ا.ا. مشاهده جزئیات
تفاهم‌نامه همکاری سازمان بسیج سازندگی و سازمان دامپزشکی کشور مشاهده جزئیات
لینک کوتاه