تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
لیست اخبار صفحه :1
مدیران کشتارگاه ها همپای مسئولین اجرایی پای کار بودند
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور:

مدیران کشتارگاه ها همپای مسئولین اجرایی پای کار بودند

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور در دومین نشست تخصصی مدیران کشتارگاه های دام و طیور منطقه ۳ کشور در مشهد گفت: مدیران کشتارگاه ها همپای مسئولین اجرایی پای کار بودند و لذا اینان، مجاهدان جبهه اقتصادی هستند.

به کمک هم زمینه های تعالی را در صنایع کشتارگاهی و غذای حلال ایجاد کنیم
نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی در دومین نشست تخصصی مدیران کشتارگاه های دام و طیور منطقه ۳ کشور در مشهد:

به کمک هم زمینه های تعالی را در صنایع کشتارگاهی و غذای حلال ایجاد کنیم

آیت الله ربانی در دومین نشست تخصصی مدیران کشتارگاه های دام و طیور منطقه ۳ کشور در مشهد گفت: به کمک هم زمینه های تعالی را در صنایع کشتارگاهی و غذای حلال ایجاد کنیم.

لینک کوتاه