دکتر مجتبی نوروزی

معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور دکتر مجتبی نوروزی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی دانشگاه ارومیه_DBA دانشگاه تهران

شماره تماس : 02188957007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر حسن اختیار زاده

معاونت بهداشتی و پیشگیری دکتر حسن اختیار زاده

تحصیلات : دكتراي دامپزشکی دانشگاه تهران

شماره تماس : 02188957315

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر سیداصغر برائی نژاد

معاونت توسعه مدیریت و منابع دکتر سیداصغر برائی نژاد

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957370

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر محمد سبحانی مطلق

معاونت تشخیص و مدیریت درمان دکتر محمد سبحانی مطلق

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188956923

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر حمید خانقاهی ابیانه

سرپرست حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد دکتر حمید خانقاهی ابیانه

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر مهدی ابراهیمی جعفری

مشاور معاون وزیر و مدیر کل دفتر مرکزی حراست دکتر مهدی ابراهیمی جعفری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

حجت‌الاسلام و‌المسلمین مهدی رنجبران

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه حجت‌الاسلام و‌المسلمین مهدی رنجبران

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر رضا اسدی

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دکتر رضا اسدی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188907202

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر سعید کرمی

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابريشم دکتر سعید کرمی

تحصیلات : دكتراي دامپزشکی

شماره تماس : 02188956142

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر کاظم عبدی

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دکتر کاظم عبدی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 0218806407

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر بهزاد منصوری

مدیرکل دفتر قرنطینه و امور بین الملل دکتر بهزاد منصوری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188806407

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر هادی تبرائی

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر هادی تبرائی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188962380

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر محسن مهدوی نژاد

مدیر کل دفتر امور دارو و درمان دکتر محسن مهدوی نژاد

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188965391

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل

رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02144794501-2

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر آرش  آذرنوش

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی دکتر آرش آذرنوش

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957215

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : IVOPLAN@IVO.IR

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر حمید خانقاهی ابیانه

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و تحول اداری دکتر حمید خانقاهی ابیانه

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400-3

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس معصومه یوسفی

مدیرکل امور اداری،رفاه و پشتیبانی مهندس معصومه یوسفی

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400-3

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس رضا حاجی حسنی

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی مهندس رضا حاجی حسنی

تحصیلات :

شماره تماس : 02188958905

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر امین اسدی

مشاور معاون وزیر و رئیس و مدیریت روابط عمومی دکتر امین اسدی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

شماره تماس : 02188962384

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر ذبیح الله غریب قلعه تکی

سرپرست گروه هماهنگی امور استان ها و مجلس دکتر ذبیح الله غریب قلعه تکی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر علی آتشی

معاون امورحقوقي و قراردادهاي حوزه رياست دکتر علی آتشی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دكتر مرتضی مروتی

سرپرست بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دكتر مرتضی مروتی

تحصیلات : دكتراي دامپزشکی حرفه اي

شماره تماس : 02188953400 - 3740 - 3747

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر خالد خداویردی

مشاور معاون وزیر در امور توسعه منابع انسانی دکتر خالد خداویردی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس اسماعیل فرزانه راد

مشاور و رییس دفتر معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور مهندس اسماعیل فرزانه راد

تحصیلات :

شماره تماس : 02188957007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر رامین پورنجف

سرپرست گروه آموزش ، ترویج و پژوهش های کاربردی دکتر رامین پورنجف

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

لینک کوتاه