دکتر علی صفر ماکنعلی

رییس سازمان دامپزشکی کشور دکتر علی صفر ماکنعلی

تحصیلات : PHD اپیدمیولوژی دامپزشکی

شماره تماس : 02188957007

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر سید بهمن نقیبی

معاون بهداشتی و پیشگیری دکتر سید بهمن نقیبی

تحصیلات : دكتراي دامپزشکی

شماره تماس : 02188957315

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر خالد خداويردي

معاون تشخیص و مدیریت درمان دکتر خالد خداويردي

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188956923

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس محمدرضا مومنی

معاون توسعه مدیریت و منابع مهندس محمدرضا مومنی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 02188957370

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر وحيد كشاورز

مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد دکتر وحيد كشاورز

تحصیلات : دکترای دامپزشکی و phd طيور

شماره تماس : 02188957007

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس جليل رسول‌زاده

مدیر کل دفتر مرکزی حراست مهندس جليل رسول‌زاده

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر رحمان میرزایی

مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی، روابط عمومی و امور بین الملل دکتر رحمان میرزایی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی و دارای بورد تخصصی بهداشت مواد غذایی دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر علیرضا اکبرشاهی

مديركل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دکتر علیرضا اکبرشاهی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188907202

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر محمدباقر مقدس

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابريشم دکتر محمدباقر مقدس

تحصیلات : دكتراي دامپزشکی

شماره تماس : 02188956142

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر كامبيز رخشاني مهر

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دکتر كامبيز رخشاني مهر

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 0218806407

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکترسامد برومندفر

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکترسامد برومندفر

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188962380

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر حميد نجار

مديركل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی دکتر حميد نجار

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188806407

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر وهاب پیرانی

مديركل دفتر امور دارو و درمان دکتر وهاب پیرانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188965391

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر محمد حبیبی

رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی دکتر محمد حبیبی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02144794501-2

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

مهندس غلامرضا کمره ای

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی مهندس غلامرضا کمره ای

تحصیلات :

شماره تماس : 02188958905

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس علی اکبر رضایی نژاد

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی مهندس علی اکبر رضایی نژاد

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400-3

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر آرش آذرنوش

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی دکتر آرش آذرنوش

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957215

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس بابک فرهنگی

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و تحول اداری مهندس بابک فرهنگی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 02188953400-3

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر فاطمه زارعان

رییس اداره روابط عمومی دکتر فاطمه زارعان

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 02188962384

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر سید اصغر برایی نژاد

پدافند غیرعامل دکتر سید اصغر برایی نژاد

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر محمود كيخواه

رییس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دکتر محمود كيخواه

تحصیلات : دکترای مدیریت حرفه ای

شماره تماس : 02188957079

آدرس : خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی، جنب بانک کشاورزی

سید اسماعیل حسینی‌مقدم

رییس حوزه نمایندگی ولی فقیه سید اسماعیل حسینی‌مقدم

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر حسن اختيارزاده

رییس اداره آموزش، ترويج و پژوهش هاي كاربردي دکتر حسن اختيارزاده

تحصیلات : دکترای دامپزشکی و phd بهداشت مواد غذايي

شماره تماس : 02188953400 داخلی 3823

آدرس :

دکتر علی آتشی

رییس اداره حقوقی و قرادادها دکتر علی آتشی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

رضا حسن زاده

مسئول گروه تشخیص بیماریهای دام رضا حسن زاده

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 0214479450

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر حامد عبداللهی

معاون تشخیص بیماریها دکتر حامد عبداللهی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02144794501

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر پروانه صیفوری

معاون مطالعات، توسعه و تجهیزات دکتر پروانه صیفوری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02144794501

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

 دکتر عليرضا فراهاني

مدیر گروه کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک و مکمل دکتر عليرضا فراهاني

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 44194501-021

آدرس :

دکتر لاله معظمی

رییس گروه تشخیص بیماری های آبزیان دکتر لاله معظمی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 0214479450

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

 مهندس مسعود رجبی

مسئول واحد فنی مهندسی و پشتیبانی تجهیزات مهندس مسعود رجبی

تحصیلات :

شماره تماس : 0214479450

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر مهدی تقوی

رییس بخش کنترل کیفی مواد غذایی دکتر مهدی تقوی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02144794501

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر عبداله توسلی

رییس بخش باقیمانده سموم، دارو و مواد شیمیایی در غذا و خوراک دام دکتر عبداله توسلی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02144794501

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر سید سعید حسینی

معاون امور درمان دکتر سید سعید حسینی

تحصیلات : دكتراي دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400-3

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر نسترن شهبازیان

رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان دریایی و آبزیان زینتی دکتر نسترن شهبازیان

تحصیلات :

شماره تماس : 02188806407-داخلی 3306

آدرس :

دکتر محمد عزیززاده

رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان سردآبی دکتر محمد عزیززاده

تحصیلات :

شماره تماس : 02188806407-داخلی 3304

آدرس :

دکتر رضا محمود علوی

رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های سخت پوستان و نرم تنان آبزی دکتر رضا محمود علوی

تحصیلات :

شماره تماس : 02188806407-داخلی 3308

آدرس :

دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل

رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان گرمآبی دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل

تحصیلات :

شماره تماس : 02188806407-داخلی 3305

آدرس :

دکتر اعظم بنی طالبی

کارشناس بیماری های ویروسی دکتر اعظم بنی طالبی

تحصیلات :

شماره تماس : 02188806407-داخلی 3307

آدرس :

دکتر سید بهزاد موسوی

مسئول سامانه GIS دفتر آبزیان دکتر سید بهزاد موسوی

تحصیلات :

شماره تماس : 02188806407-داخلی 3302

آدرس :

دكتر سعيد صادقي

معاون بهداشت عمومی و مواد غذایی دكتر سعيد صادقي

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 3785 داخلي

آدرس :

دکتر مجيد مختاري

معاون بهداشت اماکن و زیستگاه دام ، طیور و آبزیان دکتر مجيد مختاري

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 3801 داخلی

آدرس :

دکتر هادي تبرايي

ریس گروه بهداشت اماکن و زیست گاه دام دکتر هادي تبرايي

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 3795 داخلی

آدرس :

دکتر حسين فضلي خاني

رییس گروه بهداشت گوشت و نظارت برامور کشتارگاه های دام و طیور دکتر حسين فضلي خاني

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 3780 داخلی

آدرس :

دکتر بيژن سعيدي

رییس گروه بهداشت فرآورده های غیر خوراکی دام و صنایع وابسته دکتر بيژن سعيدي

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 3774 داخلی

آدرس :

دکتر علیرضا محقق

رییس گروه بهداشت خوراک دام و صنایع وابسته دکتر علیرضا محقق

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 2609 داخلی

آدرس :

دکتر هستی حدادپور

رییس گروه مطالعات و ارزیابی مخاطرات بهداشتی دام و منابع ژنیتیکی دکتر هستی حدادپور

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 2625 داخلی

آدرس :

دکتر سیاوش نیازی

رییس گروه مطالعات و ارزیابی و فرآورده های دامی دکتر سیاوش نیازی

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 2638 داخلی

آدرس :

دکتر زهره کاظمی مقدم

کارشناس بهداشت خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان دکتر زهره کاظمی مقدم

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 2626

آدرس :

دکتر جواد امیری

معاون مطالعات و توسعه و ارزيابي مخاطرات غذا و خوراك دام دکتر جواد امیری

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 3775 داخلی

آدرس :

دکتر مصطفی صابونی

کارشناس بهداش مواد اولیه خوراک دام ، طیور و آبزیان دکتر مصطفی صابونی

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 2636 داخلی

آدرس :

دکتر بهزاد منصوری

کارشناس نظارت بر کشتارگاه ها دکتر بهزاد منصوری

تحصیلات : دکتر دامپزشکی

شماره تماس : 2605 داخلی

آدرس :

حميدرضا قاسميان

معاون اموراداری و رفاه حميدرضا قاسميان

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 02188953400-3 داخلي 3694

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهدي كريمي

رييس اداره كارگزيني مهدي كريمي

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400-3 داخلي 3704

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

خاطره دوست برحق

ريیس اداره دبیرخانه خاطره دوست برحق

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400-3 داخلي 3683

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر فاطمه تهرانی

مسئول ترویج دکتر فاطمه تهرانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس علی محمودی

معاون فناوری اطلاعات مهندس علی محمودی

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400 داخلی 3282

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

عابدين رضايي

معاون نوسازي و تحول سازماني عابدين رضايي

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400 داخلی 3776

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور