دکتر  سیدمحمد آقامیری

رییس سازمان دامپزشکی کشور دکتر سیدمحمد آقامیری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی و دکترای تخصصی(phd)علوم اقتصادی

شماره تماس : 02188957007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

حجت‌الاسلام و‌المسلمین دکتر سید اسماعیل حسینی‌مقدم

رییس حوزه نمایندگی ولی فقیه حجت‌الاسلام و‌المسلمین دکتر سید اسماعیل حسینی‌مقدم

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر قاسم رضائیان زاده

معاون بهداشتی و پیشگیری دکتر قاسم رضائیان زاده

تحصیلات : دكتراي دامپزشکی

شماره تماس : 02188957315

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر حسن ویشته

معاون تشخیص و مدیریت درمان دکتر حسن ویشته

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188956923

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس محمد حسینی

معاونت توسعه مدیریت و منابع مهندس محمد حسینی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس : 02188957370

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس منصور بنیاب

مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد مهندس منصور بنیاب

تحصیلات :

شماره تماس : 02188957007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر امین اسدی

مشاور معاون وزیر و رئیس و مدیریت روابط عمومی دکتر امین اسدی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188962384

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس وحید شیخ علی

مشاور معاون وزیر و مدیر کل دفتر مرکزی حراست مهندس وحید شیخ علی

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر سیامک نیک خواه

سرپرست دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دکتر سیامک نیک خواه

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188907202

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر محمدباقر  مقدس

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابريشم دکتر محمدباقر مقدس

تحصیلات : دكتراي دامپزشکی

شماره تماس : 02188956142

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر كامبيز رخشاني مهر

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دکتر كامبيز رخشاني مهر

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 0218806407

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر هادی تبرائی

سرپرست دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر هادی تبرائی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188962380

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر محمدمهدی خورشیدوند

مشاور معاون وزیر و رییس در احیاء و توسعه جهاد دامپزشکی دکتر محمدمهدی خورشیدوند

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس :

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

دکتر وحید صالحی

مديركل دفتر قرنطینه و امور بین الملل دکتر وحید صالحی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188806407

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دكتر حسین مودودی

رييس بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دكتر حسین مودودی

تحصیلات : دكتراي مديريت حرفه اي

شماره تماس : 02188957079

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر سید سعید حسینی

مدیر کل دفتر امور دارو و درمان دکتر سید سعید حسینی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188965391

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکترعادل حقیقی

سرپرست مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی دکترعادل حقیقی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02144794501-2

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر آرش  آذرنوش

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی دکتر آرش آذرنوش

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957215

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : IVOPLAN@IVO.IR

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

امور اداری، رفاه و پشتیبانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400-3

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس اعظم فردوسی

سرپرست اداره کل امور مالی و ذیحسابی مهندس اعظم فردوسی

تحصیلات : كارشناسي ارشد

شماره تماس : 02188958905

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس احمد فراهانی

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و تحول اداری مهندس احمد فراهانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 02188953400-3

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر سید اصغر  برایی نژاد

پدافند غیرعامل دکتر سید اصغر برایی نژاد

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

لینک کوتاه