برای مشاهده دستورالعمل ها و بخشنا مه ها، در منوی بازشونده پایین نام بخش مربوطه را نتخاب نمایید تا دستوالعمل های آن بخش به شکل خودکار نمایش داده شوند

برای جستجو در بانک دستورالعمل ها و بخشنامه ها نام آن را در کادر زیر تایپ نمایید

عنوان گروه سال جزئیات
دستورالعمل سیاست ها و ضوابط تاسیس و فعالیت داروخانه دامپزشکی دفتر امور دارو و درمان 1400 مشاهده جزئیات
دستورالعمل گواهي فروش آزاد دفتر امور دارو و درمان 1400 مشاهده جزئیات
دستورالعمل صدور موافقت اولیه دفتر امور دارو و درمان 1400 مشاهده جزئیات
دستورالعمل تمديد گواهي ثبت دارو دفتر امور دارو و درمان 1400 مشاهده جزئیات
دستورالعمل امحاء ضایعات دارویی دامپزشکی دفتر امور دارو و درمان 1400 مشاهده جزئیات
دستورالعمل جامع ثبت، ضوابط و شرایط صدور گواهي ثبت و مجوز ورود اقلام مندرج در آئين نامه اجرائي بند ز ماده 3 و مواد 8،7 و 9 قانون سازمان دامپزشكي کشور دفتر امور دارو و درمان 1400 مشاهده جزئیات
مجموعه دستورالعمل ها و برنامه هاي بهداشتي و مراقبت از بيماري هاي آبزيان دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي آبزيان 1400 مشاهده جزئیات
کمیته ملی سامانه های الکترونیک سازمان دامپزشکی کشور دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری 1400 مشاهده جزئیات
واحد تحقیق و توسعه (R&D)كارخانه تولید خوراك آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1399 مشاهده جزئیات
ضوابط فني و بهداشتي تاسيس و بهره برداري مراکز نگهداري و پرورش غاز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
ضوابط فنی بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراكز نگهداری و پرورش اردك دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
نظارت بهداشتی بر کشتار و عرضه گوشت طیور مادر و تخمگذار پایان دوره دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1399 مشاهده جزئیات
نظارت برامحاء ضايعات داروهای دامپزشکی دفتر امور دارو و درمان مشاهده جزئیات
روند صدور پروانه ساخت اقلام دارویی دفتر امور دارو و درمان مشاهده جزئیات
دستورالعمل اجرايي نظارت بهداشتي، ارزيابي و مديريت خطرگوشت قرمز تولید داخل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1399 مشاهده جزئیات
ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی توليد گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1399 مشاهده جزئیات
الزامات امنیتی سایبری و فیزیکی دورکاری کارکنان دستگاههای دولتی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری مشاهده جزئیات
دستورالعمل اجرايي نظارت بهداشتي، ارزيابي و مديريت خطر محموله هاي وارداتي گوشت قرمز منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1399 مشاهده جزئیات
دستورالعمل اجرايي پایش رخدادهاي بهداشتی، ارزیابی و مدیریت خطر محموله هاي وارداتی گوشت قرمز تازه و وكيوم شده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1399 مشاهده جزئیات
دستورالعمل ماموریت آموزشی کارکنان ایثارگر سازمان دامپزشکی کشور دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری 1399 مشاهده جزئیات
ضوابط و دستور العمل بازدید از زنبورستان ها به منظور صدور گواهی وضعیت سلامت دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم 1399 مشاهده جزئیات
دستورالعمل خودکنترلي معيارهاي بهداشتي فرايند توليد در كشتارگاههاي دام و طيور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1399 مشاهده جزئیات
راهنماي عملي امنيت زيستي پرورش ماهي در قفس دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي آبزيان مشاهده جزئیات
ابلاغ دستورالعمل اجرائي دفتر بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي در سال 1399 دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي دامي مشاهده جزئیات
ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی مشاهده جزئیات
ضوابط و مقررات بهداشتي مراکز آماده سازي و بسته بندی پر شتر مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1399 مشاهده جزئیات
ضوابط و مقررات بهداشتي مراکز آماده سازي و بسته بن قوانین مراجع ذیصلاح مشاهده جزئیات
دستورالعمل نهايي ارزيابي و مديريت مخاطرات روغن و چربي مصرفي دام، طیور و آبزيان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
ضوابط و مقررات بهداشتي مراكز آماده سازي و بسته بندي پر شترمرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
ضوابط و مقررات بهداشتي مركز تكثير و پرورش عقرب دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
ارتقاء كيفيت بهداشتي و تضمين سلامت تخم مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
برنامه ملي راهبردي ميگو دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي آبزيان 1398 مشاهده جزئیات
دستورالعمل برنامه ملي مراقبت بيماري svc دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي آبزيان مشاهده جزئیات
تمديد پروانه ساخت داروهای دامپزشکي دفتر امور دارو و درمان 1398 مشاهده جزئیات
نحوه‌ي احراز صلاحیت تدریس در دوره های آموزشی ضمن خدمت (کوتاه مدت) كاركنان سازمان دامپزشكي كشور دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری 1398 مشاهده جزئیات
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری مشاهده جزئیات
برنامه بررسی و مراقبت بیماری های اولویت دار ماهیان دریایی و پرورش ماهی در قفس دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي آبزيان 1398 مشاهده جزئیات
بخشنامه نظام آموزش كارمندان دستگاه‌های اجرایی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری 1391 مشاهده جزئیات
دستورالعمل اجرایی "غنی سازی تخم مرغ با اسید فولیک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
راهنما و دستورالعمل اجرایی "تعیین و اعتباربخشی عمر ماندگاری فرآورده­ های خام دامی" دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
ضوابط و مقررات بهداشتی کارگاه بسته بندی فرآورده های خام دامی وابسته به مراکز عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آرتمیا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
ضوابط بهداشتی مرکز نگهداری و پرورش میگو عاری از بیماری های خاص دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي آبزيان 1398 مشاهده جزئیات
ضوابط و مقررات بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش آرتميا دفتر بهداشت و مديريت بيماري‌هاي آبزيان 1398 مشاهده جزئیات
مرکز نگهداري و پرورش آرتميا-نهايي دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
شيوه نامه كميته علمی راهبردی دفتر نظارت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
رصد و پایش محموله های گوشت قرمز وارداتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
دستورالعمل فرآيند نمونه برداري و قضاوت-نهايي دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
دستورالعمل غني سازي تخم مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
دستورالعمل ثبت خوراک- نهايي دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
دستورالعمل اجرایی ماده 19 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
تکثير و پرورش زالو ضوابط و مقررات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
برنامه ارتقاي بهداشتي گوشت مرغ- بازنگري 1 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
قرنطینه - شرایط واردات پرنده به همراه مسافر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ممنوعیت کشتار دام های مولد و آبستن برابر ماده 10 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - دستورالعمل اجرایی غنی سازی تخم مرغ با اسیدهای چرب امگا 3 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
قرنطینه - جابجایی دام و فراورده خام دامی و نهاده هایخوراک دامی باید با مجوز دامپزشکی باشد و بدون مجوز تخلف می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
فراورده - استفاده از رنگ های خوراکی مجاز در محصولات طعم دار شده مرغ مجاز نبوده و ممنوع می باشد- درخواست شرکت کوروش پروتیین البرز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
بسته بندی - کلیه اندرونه خوراکی کشتارگاه (دل جگر سنگدان) می بایست در محل کشتارگاه بسته بندی و ارسال به مراکز بسته بندی مستقل ممنوع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - کلیه اندرونه خوراکی کشتارگاه (دل جگر سنگدان) می بایست در محل کشتارگاه بسته بندی و ارسال به مراکز بسته بندی مستقل ممنوع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - معرفی آزمایشگاه مرجع استانی سطح 2- و آزمایشگاه های سطح 1 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
فراورده - مجوز واردات گوشت قرمز وکیوم صرفا بصورت بسته بندی های بزرگ برای بسته بندی مجدد repack صادر گردد و جهت ستاد تنظیم بازار استفاده گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1398 مشاهده جزئیات
فراورده - عمر ماندگاری گوشت تازه وارداتی از کشور رومانی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - عمر ماندگاری گوشت تازه وارداتی از کشور رومانی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
قرنطینه - دستورالعمل شارین و حمل و نقل دام زنده و فراورده خام دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
صدور پروانه - دستورالعمل شماره 20566 ممنوعیت احداث واحد بسته بندی تخم مرغ وابسته به مراکز نگهداری و پرورش مرغ تخمگذار کمتر از 200هزار قطعه کان لم یکن و باطل و صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری واحد بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - تعدیل فواصل مراکز تکثیر میگو با سایر مراکز ماهی و میگو جهت به حداقل رساندن جابجایی بچه میگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
حرام - شرکتهایی که اقدام به صادرات ماهیان حرام می نمایند جداسازی ماهیان حرام میبایست در مبدا انجام شودودر غیر اینصورت متخلفین به دادگاه معرفی میشوند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
آبزیان - شرکتهایی که اقدام به صادرات ماهیان حرام می نمایند جداسازی ماهیان حرام میبایست در مبدا انجام شودودر غیر اینصورت متخلفین به دادگاه معرفی میشوند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - بازنگری پیش نویس مراکز بسته بندی و مراکز عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
فراورده - بازنگری پیش نویس مراکز بسته بندی و مراکز عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ویژگی فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب مصرفی مراکز نگهداری و پرورش طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - دستورالعمل پایش بهداشتی ، ارزیابی و مدیریت خطر محموله های وارداتی گوشت قرمز تازه و وکیوم دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
فراورده - دستورالعمل پایش بهداشتی ، ارزیابی و مدیریت خطر محموله های وارداتی گوشت قرمز تازه و وکیوم دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
فراورده - مدت اعتبار پروانه اشتغال به حمل حودروهای فراورده های دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - مدت اعتبار پروانه اشتغال به حمل حودروهای فراورده های دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - لغو دستورالعمل تولید تخم مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک و از صدور و تمدید پروانه تولید تخم مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک جلوگیری بعمل آید دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - بکارگیری دکتر دامپزشک دولتی بعنوان سرپرست بازرسین در کشتارگاه دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط بهداشتی انبارهای نگهداری نهاده های دامی متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام از نظر فواصل تا جاده و فرودگاه و ... دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ضوابط بهداشتی انبارهای نگهداری نهاده های دامی متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام از نظر فواصل تا جاده و فرودگاه و ... دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
فراورده - واردات لاشه گوسفند گرم با دنبه از مهر 97 ممنوع میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ارسال نامه معاون وزیر در امور تولیدات باغبانی مبنی بر واحدهای که تولید قارچ و محصولات گیاهی مینمایند در مجاورت واحدهای غیر فعال و راکد فواصل نظام دامداری لحاظ نگردد و ارسال نامه توسط سازمان دامپزشکی به معاون تولیدات دامی و درخواست ابطال مصوبه و مغایرت داشتن با مصوبات سال 94 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - حذف 2 محصول تخم مرغ از لیست محصولات تولیدی تخم مرغ شامل تخم مرغ غنی شده با سلنیوم و ویتامین E دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - حذف 2 محصول تخم مرغ از لیست محصولات تولیدی تخم مرغ شامل تخم مرغ غنی شده با سلنیوم و ویتامین E دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
آبزیان - بپیوست تصویر نامه ریاست سازمان در خصوص الزمات بهداشتی در تولید تخم تمام ماده ماهی قزل آلا به روش غیر مستقیم و حذف مولدین تیمار شده با هورمون منضم به نامه 46423 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
آبزیان - روش تولید تخم تمام ماده ماهی قزل آلا و تک جنس سازی ماهی و حذف مولدین تیمار شده با هورمون دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - تیمار پس آب کشتارگاه های دام و طیور به بهانه خشکسالی و کم آبی استفاده از اب مجدد تصفیه شده جهت کشتار ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - تیمار پس آب کشتارگاه های دام و طیور به بهانه خشکسالی و کم آبی استفاده از اب مجدد تصفیه شده جهت کشتار ممنوع م می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام از گلخانه- پرورش لیمو ترش دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
فراورده - الزامات صادرات مواد لبنی به کشور عمان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
عوارض کشتارگاه - جبران بخشی از زیان وارده به صاحبان لاشه های مریض و معدوم شده در کشتارگاه دام و طیور- دستورالعمل بند الف تبصره 3 قانون بودجه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط و مقررات صدور پروانه مراکز نگهداری و پرورش الاغ شیری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - مصوبه کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایه گذاری تولید و اشتغال در خصوص احداث میدان دام در فاصله 350 متری کشتارگاه صنعتی دام مغایرت داردو طبق وظایف محوله عمل گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - تفویض اختیار صدور پروانه بهداشتی و تاسیس بهمراه فرایند انجام کار و نمونه پروانه ( باغ پرندگان- باغ وحش- مرکز حیات وحش) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط و مقررات صدور پروانه بهداشتی کارخانجات فراوری و عمل آوری پوست و سالامبور و چرم دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
آبزیان - تکثیر و پرورش انواع جلبک های دریایی در خوراک دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - تکثیر و پرورش انواع جلبک های دریایی در خوراک دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ممنوعیت استفاده از شیشه بعنوان حایل فیزیکی در بسته بندی و کشتارگاه های دام و طیور جهت جداسازی قسمت کثیف از تمیز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
بسته بندی - ممنوعیت استفاده از شیشه بعنوان حایل فیزیکی در بسته بندی و کشتارگاه های دام و طیور جهت جداسازی قسمت کثیف از تمیز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
بسته بندی - ممنوعیت منجمد کردن ماهی شکم پر در مراکز بسته بندی ماهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با محل دفن لاشه حیوانات اهلی و خانگی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه سالم سازی آب مصرفی در اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با استفاده انولیت ( نمک طعام غلیظ) در بسته بندی و کشتارگاه های دام و طیور و غیره دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - اماکن دامی نباید در مسیر رودخانه های دایمی و فصلی باشد و موافقت محیط زیست برای احداث پناهگاه حیاط وحش و غیره ملاک عمل است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
عید قربان - انتقال دام جهت قربانی به میادین دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
فراورده - پاسخ به نحوه برخورد به نتایج مثبت یا متخلفین بهداشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه برخورد با نتایج مثبت یا متخلفین بهداشتی و هرگونه جلوگیری از فعالیت واحد با هماهنگی مراجع قضایی باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - قضاوت در مورد لاشه های گاو سل و بروسلوزی و تفسیر بخشنامه بند ایک 93713 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
آبزیان - استفاده از غذای بهداشتی دارای پروانه ساخت و قابل ردیابی از کارخانجات مجاز تحت نظارت دامپزشکی به منظور جلوگیری از بیماری لکه سفید در مزارع پرورش ماهی و سایت های پرورش ماهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - بازنگری دستورالعمل قضاوت در خصوص دام های راکتور سل و بروسلوز در کشتارگاه دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - صدور پروانه بهداشتی انبارهای ملکی شرکت پشتیبانی امور دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
آبزیان - برنامه مراقبت از بیماریهای مهم در ماهیان قرمز و کوی کشور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط و مقررات تولید انواع جلبک دریایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط و مقررات بهداشتی پرورش ماهی در قفس در آب های دریایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - واحد بسته بندی به عرضه انواع کالاهای بازرگانی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
بسته بندی - واحد بسته بندی به عرضه انواع کالاهای بازرگانی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - دستورالعمل نظارت بهداشتی بر تولید پودر ماهی و تبدیل ضایعات کشتارگاهی و نحوه نظارت و بازرسی بر کارخانجات همچنین انواع ضدعفونی و آفت کشها و قارچ کشها و آنتی اکسیدان های مناسب( صفحه 13 و 14) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
خوراک دام - دستورالعمل نظارت بهداشتی بر تولید پودر ماهی و تبدیل ضایعات کشتارگاهی و نحوه نظارت و بازرسی بر کارخانجات همچنین انواع ضدعفونی و آفت کشها و قارچ کشها و آنتی اکسیدان های مناسب( صفحه 13 و 14) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - مراکز تبدیل ضایعات کشتارگاهی دام و طیور مبنی بر تولید چربی صنعتی از کشتارگاه طیور ملزم به رعایت بخشنامه میباشنذ و میبایست با واحد مجاور قرارداد ببندد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
چربی - مراکز تبدیل ضایعات کشتارگاهی دام و طیور مبنی بر تولید چربی صنعتی از کشتارگاه طیور ملزم به رعایت بخشنامه میباشنذ و میبایست با واحد مجاور قرارداد ببندد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - استقرار کارخانه تولید کنسانتره - خوراک دام در مجتمع دامداری به شرط رعایت دستورالعمل های صدور پروانه ای بلامانع است و ضمنا نیاز به مسئول فنی دارد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - پاسخ به ابلاغیه دفتر بهبود کیفیت و فراوری و توسعه بازار آبزیان شیلات مبنی بر افزودن هر نوع افزودنی به فراورده ها از جمله آبزیان منوط به اخذ مجوز ازاداره کل استانها میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
آبزیان - پاسخ به ابلاغیه دفتر بهبود کیفیت و فراوری و توسعه بازار آبزیان شیلات مبنی بر افزودن هر نوع افزودنی به فراورده ها از جمله آبزیان منوط به اخذ مجوز ازاداره کل استانها میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - عمر ماندگاری تخم مرغ وارداتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - آزمایشگاه تست هیدرو استاتیک مخازن CNG و مرکز معاینه فنی خودرو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
آبزیان - صادرات ماهی قزل آلا به کشور عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس و عواقب ناشی از عدم دریافت IHR بعهده فرد صادر کننده میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
حرام - معرفی شرکتهای مجاز جمع آوری اجزا حرام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1397 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - عمرماندگاری تخم مرغ خوراکی وارداتی با حفظ شرایط 90 روز می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - عمرماندگاری تخم مرغ خوراکی وارداتی با حفظ شرایط 90 روز می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
خوراک دام - نقل و انتقال و برچسب گذاری محموله های تراریخته در خوراک دام مانند دانه ذرت و سویا و به استناد نامه 43213/221 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و درج عبارت "این محموله حاوی محصول تغییر شکل یافته ژنتیک می باشد" درج گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - تولید و عرضه فراورده های خام دامی طعم دار در بسته بندی و فروشگاههای وابسته دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
خوراک دام - مصرف برنج در خوراک دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
بسته بندی - عدم ضرورت دارا بودن کد IR واحد مجاز در صدور مجوز بهداشتی صادرات کالاهای مرتبط با دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - عدم ضرورت دارا بودن کد IR واحد مجاز در صدور مجوز بهداشتی صادرات کالاهای مرتبط با دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
بسته بندی - صدور مجوز بهداشتی صادرات ماهی قزل آلا بصورت تازه به منظور تسهیل در امر صادرات و داشتن کد IR برای کارگاه ها اجباری است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
آبزیان - صدور مجوز بهداشتی صادرات ماهی قزل آلا بصورت تازه به منظور تسهیل در امر صادرات و داشتن کد IR برای کارگاه ها اجباری است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - افزایش عمر ماندگاری لاشه تازه گوسفند وارداتی از استرالیا به مدت 6 روز پیوست نامه 60153 و نامه 60341 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - کشتار بوقلمون ترجیحا در داخل کشتارگاههای استان انجام پذیرد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ممنوعیت کشتار دام آبستن گاو و گاومیش و بره و بزغاله ماده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - ممنوعیت قطعه بندی مرغ در مراکز عرضه بدلیل نداشتن مسئول فنی و فضای مناسب دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - کد محصول خرده گوشتهای حاصل از پاک کردن لاشه گوسفن و شتر و گوساله و مرغ مادر گوشتی و تخمگذار و نیمچه گوشتی و نیمچه بدون آنتی بیوتیک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - کد محصول خرده گوشتهای حاصل از پاک کردن لاشه گوسفن و شتر و گوساله و مرغ مادر گوشتی و تخمگذار و نیمچه گوشتی و نیمچه بدون آنتی بیوتیک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
خوراک دام - نحوه قضاوت در خصوص آلودگی قارچی و نهاده های آلوده به کپک و فاقد الودگی میکروبی و فلزات سنگین باشد استفاده بعنوان پلت یا اکسترود بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - نحوه قضاوت در خصوص آلودگی قارچی و نهاده های آلوده به کپک و فاقد الودگی میکروبی و فلزات سنگین باشد استفاده بعنوان پلت یااکسترود بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
آبزیان - صادرات میگو به کشور لبنان و درج عمر ماندگاری 2 ساله طبق ضوابط کشور مقصد بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
خمیر مرغ - پاسخ استعلام در خصوص مصرف خمیر مرغ در فراورده گوشتی بلامانع است اما مصرف کله گاوی در فراورده گوشتی منوط به موافقت دانشگاه علوم پزشکی آن استان می باشد و عرضه آن بعنوان مصرف خانوار می بایست دارای لیبل باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - پاسخ استعلام در خصوص مصرف خمیر مرغ در فراورده گوشتی بلامانع است اما مصرف کله گاوی در فراورده گوشتی منوط به موافقت دانشگاه علوم پزشکی آن استان می باشد و عرضه آن بعنوان مصرف خانوار می بایست دارای لیبل باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
خوراک دام - از انجام آزمایش آفت کشهایی که در استاندارد برنج نیست خودداری و چنانچه محموله دارای کپک بالا باشد مصرف آن در خوراک دام مشروط به حرارت بالا و استفاده بصورت پلیت یا اکسترود بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - از انجام آزمایش آفت کشهایی که در استاندارد برنج نیست خودداری و چنانچه محموله دارای کپک بالا باشد مصرف آن در خوراک دام مشروط به حرارت بالا و استفاده بصورت پلیت یا اکسترود بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - نحوه برخورد با کارگاههای سورت روده متقاضی صادرات و موافقت با تغییر نام شرکتهای دارای کد EC که هنوز تغییرات انجام نشده بهمراه بپیوست نامه 5928 دفتر نظارت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - نحوه برخورد با کارگاههای سورت روده متقاضی صادرات و موافقت با تغییر نام شرکتهای دارای کد EC که هنوز تغییرات انجام نشده بهمراه بپیوست نامه 5928 دفتر نظارت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - حریم بهداشتی اماکن دامی با قبرستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - نمونه برداری جهت صادرات فراورده لبنی و آبزیان به اتحادیه ارواسیا و شرایط نمونه برداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - نمونه برداری جهت صادرات فراورده لبنی و آبزیان به اتحادیه ارواسیا و شرایط نمونه برداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
متفرقه - قانون حفاظت ، احیاء و مدیریت تالاب های کشور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
خوراک دام - مصرف برنج در تولید خوراک دام و میزان فلزات سنگین و مایکوتوکسین و بارمیکروبی و رطوبت - ذرت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - مصرف برنج در تولید خوراک دام و میزان فلزات سنگین و مایکوتوکسین و بارمیکروبی و رطوبت - ذرت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - عمر ماندگاری لاشه های گوسفند سرد وارداتی پس از خروج از اتاق سرد 72 ساعت می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - عمر ماندگاری لاشه های گوسفند سرد وارداتی پس از خروج از اتاق سرد 72 ساعت می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - تغییر کاربری واحدهای پروررش مرغ گوشتی به پولت تخمگذار و درج در پروانه بهداشتی بهه برداری به استناد نامه 2862 صدور پروانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - بکارگیری دکتر دامپزشک بعنوان مسئول فنی مکمل سازی و تولید کنسانتره و واحد بسته بندی عسل امکان پذیر نمی باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - بکارگیری دکتر دامپزشک بعنوان مسئول فنی مکمل سازی و تولید کنسانتره و واحد بسته بندی عسل امکان پذیر نمی باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - افزایش مدت اعتبار کدهای EC دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
آبزیان - افزایش مدت اعتبار کدهای EC دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - اصلاح درخواست صدور کارت تندرستی به کارت معاینه شغلی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - پیش بینی برنامه عملکرد سال 96 بر اساس آمار اماکن دامی و صنایع وابسته به آن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - استقرار کشتارگاه های دام و طیور در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی بدون رعایت حریم بهداشتی امکان پذیر نمی باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - کنترل بهداشتی مراکز بسته بندی فراورد ه های خام دامی وابسته به فروشگا ه های عرضه انواع کالاهای بازرگانی و گرفتن دکتر دامپزشک در هر شیفت کاری الزامی بوده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نحوه جمع آوری و ارسال آلایش غیر خوراکی به مراکز بسته بندی به منظور صادرات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - نحوه جمع آوری و ارسال آلایش غیر خوراکی به مراکز بسته بندی به منظور صادرات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
خوراک دام - استفاده از غذای بهداشتی دارای پروانه ساخت قابل ردیابی از کارخانجات مجاز تحت نظارت دامپزشکی و عدم استفاده از مواد اولیه غیر مجاز و معرفی به مراجع قضایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - شرکت تعاونی کشاورزی مهر 17دامپرور سیستان متقاضی ایجاد یک واحد پرواربندی صنعتی بره و خروج دام از منازل روستایی و نگهداری آنها در این مکان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - مواد مستقیم و غیر مستقیم قانون برنامه ششم توسعه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - سیاست ها و ضوابط کلی آبزی پروری شیلات در سال 96 ، سازمان نظام دامپزشکی موظف به رعایت دستورالعمل ماده 5 می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
سگ - ضوابط نگهداری سگ نگهبان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - نحوه کنترل و نظارت بر دفع بهداشتی فاضلاب کشتارگاه های دام و طیور و لزوم استعلام از محیط زیست دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - نحوه صدور پروانه بهداشتی کارخانه های جوجه کشی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ممیزی دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی قبل از صدور پروانه بهره برداری بهداشتی موضوع ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - مصوبات هجدمین جلسه ستاد هماهنگی صدور پروانه ها و مجوزها در خصوص نحوه تمدید برای واحد های دامداری داری معارض دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - فواصل اماکن دامی از آشیانه چاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ضوابط و مقررات جمع اوری ، حمل و فراوری محتویات کیسه صفرا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ضوابط و مقررات جمع اوری ، حمل و فراوری محتویات کیسه صفرا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ضوابط و مقررات جمع اوری ، حمل و فراوری چربی و روغن شتر مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آبزیان - فراوری و بسته بندی تخم ماهیان خاویاری مطابق بسته بندی و حمل تخم ماهی جهت مراکز جدیدالاحداث کاربرد دارد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - فراوری و بسته بندی تخم ماهیان خاویاری مطابق بسته بندی و حمل تخم ماهی جهت مراکز جدیدالاحداث کاربرد دارد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آبزیان - صدور مجوز و بهره برداری از دریاهاو آب های ساحلی در خصوص ضوابط پرورش ماهی در قفس دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - صدور مجوز و بهره برداری از دریاهاو آب های ساحلی در خصوص ضوابط پرورش ماهی در قفس دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
خوراک دام - تولید ریز جلبک ها (اسپیرولینا) جهت استفاده در جیره دام و طیور و آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری های فاقد آب بدلیل خشکسالی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
ممیزی - اعمال نظارت بهداشتی دامپزشکی و رعایت دستورالعمل موصوع ماده 5 قانون نظام داری و رعایت نوبت بازدید از اماکن دامی جهت ممیزی و صدور پروانه بهداشتی توشط اداره کل ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - اعمال نارت بهداشتی دامپزشکی و رعایت دستورالعمل موصوع ماده 5 قانون نظام داری و رعایت نوبت بازدید از اماکن دامی جهت ممیزی و صدور پروانه بهداشتی توشط اداره کل ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضرورت ارسال تصویر پروانه های بهداشتی صادره توسط شهرستانها به اداره کل دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آبزیان - نحوه قضاوت موارد مثبت محوله های ماهی قزل آلا رنگین کمان از نظر مالاشیت گرین دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ارسال نقشه الگویی کارگاه فرآوری هزارلا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آبزیان - صدور مجوز بهره برداری از دریاها و آب های ساحلی به منظور پرورش ماهی در قفس دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - صدور مجوز بهره برداری از دریاها و آب های ساحلی به منظور پرورش ماهی در قفس دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - رعایت مراحل اداری و قانونی در صدور پروانه بهداشتی دامی و صنایع وابسته به دام و ممهور به مهر اداره کل و امضا توسط مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
خوراک دام - حمل و نقل فراورده های دامی غیر قابل مصرف و قارچ کش ها و آنتی اکسیدانها و ضدعفونی کننده های مجاز و آفت کش ها و میزان حد مجاز میکروبی و شیمیایی ضایعات و پودر ضایعات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - حمل و نقل فراورده های دامی غیر قابل مصرف و قارچ کش ها و آنتی اکسیدانها و ضدعفونی کننده های مجاز و آفت کش ها و میزان حد مجاز میکروبی و شیمیایی ضایعات و پودر ضایعات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - حریم بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش طیور GGP دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - تشکیل ستاد استانی هماهنگی صدور پروانه ها و مجوزها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - فعالیت حوزه های دامپزشکی به عنوان مشاغل خانگی از جمله پرورش کبک و بلدرچین و شتر مرغ و تخم مرغ بومی و و عسل و کرم خاکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
فراورده - آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و تفسیر در خصوص صدور پروانه بهداشتی جهت کارگاه ها ی لبنی و فراورده های گوشتی و نظارت بهداشتی بر آنها و اختلاف با سازمان غذا و دارو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و تفسیر در خصوص صدور پروانه بهداشتی جهت کارگاه ها ی لبنی و فراورده های گوشتی و نظارت بهداشتی بر آنها و اختلاف با سازمان غذا و دارو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط و مقررات بهداشتی مرکز نگهداری و پرورش کبک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - دستورالعمل اجرایی ضوبط و مقررات بهداشتی ایستگاه قرنطینه اسب دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط و مقررات بهداشتی مرکز آماده سازی فراوری و بسته بندی و حمل تخم ماهی و ظرفیت مرکز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آبزیان - ضوابط و مقررات بهداشتی مرکز آماده سازی فراوری و بسته بندی و حمل تخم ماهی و ظرفیت مرکز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - صدور و تمدید پروانه دامداری های کوچک صنعتی و مراکز جمع آوری شیر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ممنوعیت احداث اتاق لاشه سوز (بدون سقف) به جای کوره لاشه سوز در دامداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
آبزیان - واردات ماهی مولد سی باس از تایلند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - رعایت ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور / تمدید پروانه بهداشتی مراکز تکثیر ماهیان سردابی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
عوارض کشتارگاه - تعرفه درآمد کشتارگاهها در سال 96 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - نگهداری و پرورش توام گاومیش و ماهیان گرمابی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - تعریف Zone / Region دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - پاسخ استعلام در مورد اختصاص کد مستقل به واحدهای یک مجتمع دامداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
آلایش خوراکی - لزوم داشتن کد IR برای صادرات آلایش دام و طیور به کشور ویتنام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
بسته بندی - لزوم داشتن کد IR برای صادرات آلایش دام و طیور به کشور ویتنام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - گوشت چرخ کرده مخلوط دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
فراورده - گوشت چرخ کرده مخلوط دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1396 مشاهده جزئیات
بسته بندی - استقرار واحد فرآوری و بسته بندی ماهی در مجتمع های پرورشی-تولیدی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - عرضه بره تودلی ممنوع می باشد ضمنا کشتاردام آبستن ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
فراورده - پاسخ اتاق اصناف درخصوص استعلام از دامپزشکی قبل از صدورپروانه کسب و به استناد ماده 9، ماده 10 ، ماده 11 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ممنوعیت استفاده از گوشت طیوردر تولید خوراک طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
فراورده - اجرای ماده 11 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و استعلام ازدامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
فراورده - ارسال کد محصول جهت انواع خاویار و تخم ماهی قزل آلا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
مرغ زنده - ابلاغ دستورالعمل کاهش سن و وزن کشتار مرغ گوشتی و نصب سورتینگ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - ابلاغ دستورالعمل کاهش سن و وزن کشتار مرغ گوشتی و نصب سورتینگ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
فراورده - دستورالعمل صادرات فراورده های لبنی به اتحادیه ارواسیا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
فراورده - دستورالعمل صادرات فراورده های لبنی به اتحادیه ارواسیا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - مدت اعتبار گواهی سوء پیشینه کیفری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
فراورده - معیارهای فراورده های لبنی و آبزیان جهت صادرات به روسیه - اوراسیا مبنی بر ارسال SOP نمونه برداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
فراورده - معیارهای فراورده های لبنی و آبزیان جهت صادرات به روسیه - اوراسیا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نشانه گذاری ( تعیین جنسیت) بر روی لاشه های استحصالی درکشتارگاه دام بر روی لیبل اختیاری و ضمنا درج آرم و لوگوی سازمان الزامی است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - رای دیوان عدالت اداری مبنب بر رد درخواست ابطال بخشنامه اصلاحیه دستورالعمل ضدعفونی خودروها و می بایست درپایانه های مرزی وگمرکات از ضدعفونی خودروهای غیرمرتبط جلوگیری نمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
فراورده - چگونگی ارائه محصولات فراورده های خام دامی توسط مراکز عرضه و ازمهرماه گواهی حمل جهت محموله های دارای پروانه تولید محصول می باشند صادرشود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
فراورده - عرضه طعم دهنده طبیعی و شبه طبیعی با مارک ماگنولیا توسط شرکت تعاونی دانش بنیان بدلیل دریافت پروانه بهداشتی ساخت از وزارت بهداشت در مراکز عرضه و مرغ فروشی بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
آبزیان - حمل وفرآوری ماهی قزل آلای سردابی به منظور صادرات به کشور روسیه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
فراورده - عرضه طعم دهنده طبیعی و شبه طبیعی با مارک ماگنولیا در مراکز عرضه و مرغ فروشی بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - لغو محدودیت جلوگیری از توزیع مرغهای منجمد پشتیبانی با عمر ماندگاری زیر 2ماه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
فراورده - پیش بینی برنامه عملکرد سال 95 و برنامه پایش ملی و تعداد نمونه جهت پایش دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری باغ وحش وباغ پرندگان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
فراورده - امکان مصرف محموله های صادراتی درمراکز عرضه داخلی و مصرف خانوار و درج لیبل دو یا سه زبانه بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - امکان مصرف محموله های صادراتی درمراکز عرضه داخلی و مصرف خانوار و درج لیبل دو یا سه زبانه بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
شیر - آزمایش مواد رادیو نوکلوئید در فراورده های لبنی صادراتی به کشورهای اتحادیه ارواسیا وانجام آزمایش سزیوم و استرانسیوم دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - جابجایی مرغ تازه بدون کد ردیابی ممنوع می باشد و مرغ منجمد از ابتدای آبان 94 دارای کد ردیابی باشد و عرضه مرغ بدون کد رهگیری غیرمجازتلقی می شود و خودروهای حمل مرغ زنده دارای بغل نویسی وکد بهداشتی باشند- برقراری سامانه ردیابی گوشت مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - لیست وظایف قابل واگذاری به استانها ا زجمله صدورپروانه مسولین فنی کشتارگاهها ، مزارع مرغ مادرو بسته بندی و صادرات دام وفراورده و کارت شناسایی بارسین دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ماده ضدعفونی مورد مصرف درکشتارگاه های دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1376 مشاهده جزئیات
فراورده - جابجایی مرغ تازه بدون کد ردیابی ممنوع می باشدو مرغ منجمد از ابتدای آبان 94 دارای کد ردیابی باشد و عرضه مرغ بدون کد رهگیری غیرمجازتلقی می شود و خودروهای حمل مرغ زنده دارای بغل نویسی وکد بهداشتی باشند- برقراری سامانه ردیابی گوشت مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کمپوست - تکثیر و پرورش کرم خاکی به منظورتولید پروتیین حیوانی/کود بیولوژیک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ضوابط بهداشتی واحدهای کله پاک کنی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - لیست محصولات جدید فراورده های خام دامی وکد آنها در خرداد 95 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
ممیزی - مقطع زمانی اخذ تاییدیه بهداشتی(موضوع ماده94قانون برنامه چهارم توسعه ) شرکت ممیزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
ممیزی - نحوه ارزشیابی وتعیین درجه بهداشتی شرکت های ممیزی وارزیابی مراکز عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
ممیزی - نحوه نظارت برعملکرد شرکتهای خدماتی ممیزی بهداشتی دامپزشکی و تعداد بازدید دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
ممیزی - حداقل تعداد بازدید بهداشتی شرکتهای خدماتی ممیزی بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
ممیزی - حوزه وظایف وعملکرد شرکتهای خدماتی ممیزی بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - تفویض اختیارات داکت (سایت) ضدعفونی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
حلال - ورود فیله ماهی از خارج به داخل کشور ممنوع و همچنین فیله ماهی تولیدات داخلی بدلیل عدم اطمینان ممنوع می باشد و همچنین لابستر یا شاه میگو حلال میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
آبزیان - ورود فیله ماهی از خارج به داخل کشور ممنوع و همچنین فیله ماهی تولیدات داخلی بدلیل عدم اطمینان ممنوع می باشد و همچنین لابستر یا شاه میگو حلال میباشد و واردات کنسرو ماهی و کوسه ماهی حرام می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
ممیزی - طرح ممیزی در خصوص آیین نامه ماده 194 و دستورالعمل ماده 94 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - در خصوص بکارگیری مسئولین فنی در کارخانجات و کارگاههای تحت نظارت بر اساس ظرفیت درمراکزجمع آوری شیرو سردخانه و کارگاه بسته بندی و شناور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - در خصوص بکارگیری مسئولین فنی در کارخانجات و کارگاههای تحت نظارت بر اساس ظرفیت درمراکزجمع آوری شیرو سردخانه و کارگاه بسته بندی و شناور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - رعایت ضوابط حمل فراورده های خام دامی و دمای عمق فراورده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - رعایت ضوابط حمل فراورده های خام دامی و دمای عمق فراورده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - محاسبه سختی کارمسئولین فنی و دستیاران بهداشتی مراکز قطعه بندی وبسته بندی وابسته به مراکز عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - جلوگیری ازکشتاردام ماده جوان یا آبستن و کشتار گوساله و بره ماده منوط به اجازه بازرسان دامپزشکی میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - دستورالعمل صدورکد بهداشتی برای خودروهای حمل دام و طیورزنده و جوجه یک روزه و ویژگیهای فنی و بهداشتی خودرو و تعهدنامه مالک و راننده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - جمع آوری اجزاء حرام درکشتارگاه سنتی و صنعتی زیرنظرناظر ذبح شرعی و در کشتارگاههایی که قرارداد نداردند روزانه اجزاء حرام معدوم و صورت جلسه گردد ودرفرم گزارش روزانه ثبت گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
حرام - جمع آوری اجزاء حرام درکشتارگاه سنتی و صنعتی زیرنظرناظر ذبح شرعی و در کشتارگاههایی که قرارداد نداردند روزانه اجزاء حرام معدوم و صورت جلسه گردد ودرفرم گزارش روزانه ثبت گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
فراورده - ضوابط و مقرات بهداشتی و مراکزآماده سازی وعرضه فراورده های خام دامی - سوپرپروتئین دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - جلسه بارئیس انجمن کشتارگاههای طیور وتجهیزکشتارگاه به سیستم سورتینگ (سورت) و ازابتدای سال 95 مرغ با وزن بیش از1800 گرم درمراکز عرضه توزیع نگردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - صادرات گوشت مرغ ازکشتارگاه های داری کد IR دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نظارت شرعی بر اجزاء حرام درکشتارگاه بعهده ناظرین شرعی می باشد و کشتارگاه حق فروش به افراد متفرقه ندارد و کشتارگاههایی که قرارداد نداردند روزانه اجزاء حرام معدوم و صورت جلسه گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
حرام - نظارت شرعی بر اجزاء حرام درکشتارگاه بعهده ناظرین شرعی می باشد و کشتارگاه حق فروش به افراد متفرقه ندارد و کشتارگاههایی که قرارداد نداردند روزانه اجزاء حرام معدوم و صورت جلسه گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
آبزیان - جلوگیری ازتوزیع کوسه ماهی دربازار شیعیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
حرام - جلوگیری ازتوزیع کوسه ماهی دربازار شیعیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - دستورالعمل ذبح شرعی درکشتارگاه طیور وتعداد ذابحین به ازاء هر 2000 قطعه درساعت یک نفر اضافه شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
حلال - دستورالعمل ذبح شرعی درکشتارگاه طیور وتعداد ذابحین به ازاء هر 2000 قطعه درساعت یک نفر اضافه شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - متمم تفاهم نامه فی مابین شهرداری و دهیاری با سازمان دامپزشکی درخصوص بکارگیری ناظرین ذبح شرعی درکشتارگاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
حلال - متمم تفاهم نامه فی مابین شهرداری و دهیاری با سازمان دامپزشکی درخصوص بکارگیری ناظرین ذبح شرعی درکشتارگاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
خوراک دام - در خصوص واردات پسماند روغن خوراکی گیاهی جهت خوراک دام جهت پخت انواع گوشت ها بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - درخصوص حلیت و حرمت پرورش کرم قرمزخاکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
حرام - درخصوص حلیت و حرمت پرورش کرم قرمزخاکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - تشدید اقدامات ویژه کنترل بهداشتی -قرنطینه ای درکشتارگاه طیور به منظور پیشگیری وکنترل آنفلوآنزای فوق حاد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کود - جمع آوری ،نگهداری وحمل و نقل کود طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - تا اطلاع ثانوی عقد قرارداد یا تمدید قرارداد داکت ( سایت) ضدعفونی متوقف میگردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - ارسال نمونه قرداد و نقشه تیپ داکت( سایت) ضدعفونی همچنین اعلام فراخوان عمومی و عقد قراداد احداث ویا تمدید سایت به اداره کل واگذار میگردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - شرح وظایف مسئولین فنی داکت (سایت) ضدعفونی درمبادی ورودی وخروجی کشور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - اصلاحیه دستورالعمل واگذاری داکت( سایت) ضدعفونی در صورت شرایط یکسان با اولویت بومی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
آبزیان - ساماندهی جابجایی ماهیان قزل آلا بین مراکز آبزی پروری کشور در راستای مراقبت و مقابله با بیماری VHS دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - درخصوص مشاهده دام راکتور غیر توبر کولینه درکشتارگاه دام وتشخیص ضایعات سل گاوی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - رفع محدودیت توزیع گوشت مرغ منجمد شرکت پشتیبانی اموردام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
فراورده - جابجایی و حمل و نقل محموله های مرغ منجمد پشتیبانی ونحوه مصرف و ممنوعیت در جابجایی به کارگاه بسته بندی و کشتارگاه طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
آبزیان - صدورگواهی حمل عدم استفاده از مالاشیت گرین از مزارع پرورش ماهیان سرد آبی (قزل آلا) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
آبزیان - ممنوعیت استفاده از مالاشیت گرین درکلیه مراحل تکثیر و پرورش آبزیان ودر صورت عدم رعایت اخطارکتبی ، ابطال پروانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - ابلاغ مصوبه درخصوص تعرفه صدورگواهی بهداشتی جوجه و مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - چنانچه محموله ای نیاز به آزمون ( آزمایش) مجدد داشته باشد یا در آزمایشگاه سازمان دامپزشکی یا در آزمایشگاه دیگر که مورد تایید سازمان باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
خمیر مرغ - نظارت بر تولید خمیر مرغ در فراورده های گوشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
مرغ زنده - ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر بدلیل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - ممنوعیت ارسال بوقلمون تازه بصورت لاشه کامل در مراکز عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - تشدید نظارت بهداشتی مزارع مرغ گوشتی وتخمگذار و بطور تصادفی از مرغ وتخم مرغ نمونه برداری و در صورتی که ازMRL بیشتر باشد نسبت به معدوم سازی محموله اقدام گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
مرغ زنده - تشدید نظارت بهداشتی مزارع مرغ گوشتی وتخمگذار و بطور تصادفی از مرغ وتخم مرغ نمونه برداری و در صورتی که ازMRL بیشتر باشد نسبت به معدوم سازی محموله اقدام گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - به منظور اقدامات تشدید در کشتارگاه طیور و ارسال فرم بازدید روزانه و فرم شستشوی قفس و خودرو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - ضدعفونی مجازدر مزارع پرورش آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آبزیان - ضدعفونی مجازدر مزارع پرورش آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
سردخانه - نحوه طراحی ومحاسبه ظرفیت اتاق سرد کشتارگاه صنعتی دام و فاصله ریل و قلاب ازهمدیگر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نحوه طراحی ومحاسبه ظرفیت اتاق سرد کشتارگاه صنعتی دام و فاصله ریل و قلاب ازهمدیگر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - اجرای دستورالعمل پیوست سلامت قبل ازاحداث کشتارگاه ، کارگاه یا هر واحد تولیدی- استاندارد ملی پیوست سلامت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
آبزیان - در پی وقوع بیماری لکه سفید میگو در مجتمع های پرورشی وعمل آوری میگو وضدعفونیهای مجازجهت وسایل وتجهیزات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - دستورالعمل جدید صدور کد بهداشتی 12رقمی مخصوص خودروهای حمل دام و طیور و فراورده خام دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - هرگونه آزمون خارج از لیست مجازآزمایشگاههای سازمان غیرمجاز است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
خوراک دام - لزوم درج آنالیز فلزات سنگین موادمعدنی درهنگام دریافت مواد از کارخانجات مکمل سازی توسط خوراک دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
فراورده - مصرف گوشت مرغهای تمدید شده متعلق به پشتیبانی و لزوم مصرف در مراکز عمده و جلوگیر ی از به هدر رفتن سرمایه ملی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - تعداد بازرسان بهداشتی وکادر بهداشتی غیردولتی درکشتارگاه صنعتی دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
فراورده - ضوابط و مقررات بهداشتی عرضه فراورده های خام دامی و بازدید و ممیزی مراکز عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
خوراک دام - الزام داشتن شناسنامه ماده اولیه درکارخانه های خوراک دام ودر صورت مشاهده محصول بدون هویت از طریق مراجع قضایی اقدام گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - الزام داشتن شناسنامه ماده اولیه درکارخانه های خوراک دام ودر صورت مشاهده محصول بدون هویت از طریق مراجع قضایی اقدام گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - استقرار مراکز فراوری وبسته بندی فراورده های خام دامی و رعایت حریم بهداشتی از سردخانه و بسته بندی و آلایش غیرخوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - الزام به اخذ پروانه بهداشتی بیش از هرگونه صدور مجوز پروانه تاسیس وبهره برداری و کلیه دستگاههای صادر کننده پروانه موضوع ماده 2 ایین نامه جهت صنایع تبدیلی وتولیدی میبایست قبل از صدور هرگونه مجوز از دامپزشکی استعلام نمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - درجه بندی گوشت بسته بندی شده منوط به کسب اجازه از سازمان دامپزشکی است و درج کلمه درجه بندی ممنوع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
بسته بندی - درجه بندی گوشت بسته بندی شده منوط به کسب اجازه از سازمان دامپزشکی است و درج کلمه درجه بندی ممنوع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - شرایط وضوابط کد صادراتی ir - EC کارخانجات کنسرو ماهی و کارگاههای فراوری وبسته بندی آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
بسته بندی - شرایط وضوابط کد صادراتی ir - EC کارخانجات کنسرو ماهی و کارگاههای فراوری وبسته بندی آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - ضوابط ومقررات بهداشتی آماده سازی وبسته بندی وحمل و نقل آلایش غیرخوراکی دام ( نرینه -دنبلان - خرخره)- بازنگری اول دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ارسال نقشه الگویی واحدبسته بندی تخم مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - ارسال نقشه الگویی واح دبسته بندی تخم مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
کود - ضوابط استفاده از پودر ضایعات دامی وکشتارگاه طیور جهت غنی سازی کمپوست جهت کود آلی گیاهی ویا کشاورزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
خوراک دام - شرایط صدور کد صادراتی ir جهت کارخانجات خوراک دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - اعلام استعلامات ابهامات صدورپروانه به منظور طرح و تصمیم گیری در کمیته فنی سازمان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
خوراک دام - بررسی کارشناسی وصدورپروانه بهره برداری انبارها و سوله های پشتیبانی اموردام وتمهیدات لازم جهت تاییدکامیونهای حمل ونقل و سهولت انجام کار در مبادی ورودی کشور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
خوراک دام - صدورپروانه بهره برداری انبارها یاسوله یپشتیبانی امور دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
خوراک دام - دریافت پروانه ساخت وتولید برای هر فراورده وخوراک دام و بدون پروانه فعالیت ازسال 94 ممنوع میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
فراورده - دریافت پروانه ساخت وتولید برای هر فراورده وخوراک دام و بدون پروانه فعالیت ازسال 94 ممنوع میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
خوراک دام - اخذ پروانه ساخت برای کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان از تمامی ترکیبات استفاده در خوراک دام مطلع باشند وحافظ اطلاعات و فرمولاسیون باشند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
خوراک دام - الزام دریافت پروانه بهداشتی ساخت جهت هر محصول تولیدی خوراک دام و در زمان ممیزی الزامی است و صدور کد ir دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - الزام دریافت پروانه بهداشتی ساخت جهت هر محصول تولیدی خوراک دام و در زمان ممیزی الزامی است و صدور کد ir دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - عقد قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی در حوزه نظارت بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - اعلام به سازمان صنعت و معدن که قبل از صدور موافقت اصولی و جهت معادن ورعایت حریم یهداشتی ازدامداری ازدامپزشکی استعلام نماید دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - الزام در پلاک گذاری دامهای خروجی از استان جهت خروج از استان یا حمل به کشتارگاه صنعتی دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - شرایط وضوابط استقرار مرکزتکثیر و پرورش کرم خاکی وابسته به کشتارگاه دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - از احداث داکت ضدعفونی (سایت) خودرو تا اطلاع ثانوی خودداری شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - از احداث داکت ضدعفونی (سایت) خودرو تا اطلاع ثانوی خودداری شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - احداث دامداری و صنایع وابسته و رعایت طرح هادی یا جامع شهر ودارای حداقل بیست خانوار باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
حلال - نظارت شرعی بر صید و شناور صیادی و بازار ماهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
آبزیان - لاک پشت گوشت قرمز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - تب کریمه کنگو cchf- تب خونریزی دهنده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - حریم بهداشتی اماکن دامی وصنایع وابسته به دام از خطوط انتقال گاز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
بسته بندی - اخذ کد ir جهت مراکز بسته بندی و قطعه بندی گوشت مرغ ، گوشت قرمز و آبزیان وابسته به منظور صادرات به عراق وافغانستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1395 مشاهده جزئیات
بسته بندی - حضورهیت دامپزشکی روسیه به منظور صادرات و لزوم اجرای نظام نامه HACCP و شرایط کارگاههای فراوری آبزی و وضعیت سردخانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - دستورالعمل صدور پروانه مراکز بسته بندی فراورده های خام دامی و نشانه گذاری بر روی پلاستیک به دو زبان لاتین و فارسی بلامانع است صفحه 29 توزیع داده شده است و نقشه الگویی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
بسته بندی - دستورالعمل صدور پروانه مراکز بسته بندی فراورده های خام دامی و نشانه گذاری بر روی پلاستیک به دو زبان لاتین و فارسی بلامانع است صفحه 29 توزیع داده شده است و نقشه الگویی- احداث کارگاه بسته بندی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - دستورالعمل صدور پروانه مراکز بسته بندی فراورده های خام دامی و نشانه گذاری بر روی پلاستیک به دو زبان لاتین و فارسی بلامانع است صفحه 29 توزیع داده شده است و نقشه الگویی- احداث کارگاه بسته بندی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
کود - ضوابط صدورپروانه جهت تاسیس کارگاههای بسته بندی کود مرغی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط صدورپروانه جهت تاسیس کارگاههای بسته بندی کود مرغی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط صدورپروانه جهت کارگاههای بسته بندی پر حاصل ازکشتارگاه طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
بسته بندی - طبقه بندی کارگاههای فراوری به گروه A-B-C-D دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
فراورده - مصرف صنعتی گوشت کله گاو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
خوراک دام - در صورت درخواست متقاضی جهت آنالیز جدید در تهیه پودر توسط کارخانه میبایست در فاکتور آنالیز جدید قید گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
خوراک دام - اسید چرب حاصل از مازاد کارخانجات جوجه کشی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
خوراک دام - مصرف بی رویه کود شیمیایی سفید درجیره گاوهای شیری وپرواری ممنوع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
خوراک دام - میزان مصرف جوش شیرین ( بیوکربنات سدیم) درجیره غذایی گاوهای شیری یاپرواری به مقدار مجاز بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
خوراک دام - آنالیز و لیبل استاندارد پودرگوشت و و پودرخون و ویژگیهای شیمیایی پودر گوشت کشتارگاه و آرد گوشت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
خوراک دام - درخصوص مصرف پودر گوشت و استخوان ضبطی در مزارع کشاورزی یا بعنوان کود ونحوه معدوم سازی لاشه سالمونلایی یا فلزات سنگین دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
خوراک دام - میزان هیستامین و قضاوت در خصوص وضعیت میکروبی و قارچی خوراک دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
خوراک دام - شرایط نشانه گذاری در پودر چربی و ویژگیهای شیمیایی چربیهای گیاهی وحیوانی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
خوراک دام - رعایت موازین بهداشتی در انبارهای مواد اولیه و تولیدی کارخانجات خوراک دام و طیور و شیوه انبارداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
خوراک دام - کارخانجات موردتایید خوراک دام وطیور و از وظایف سازمان دامپزشکی است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ممنوعیت مصرف پودرگوشت و پودر استخوان درخوراک نشخوارکنندگان(BSE) جنون گاوی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
خوراک دام - درخصوص مصرف پودر استخوان پودر گوشت دام پودر ضایعات کشتارگاه طیور درجیره غذایی طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - درخصوص نشانه گذاری بر روی کارتنها در مراکز عرضه تخم مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - در خصوص بازرسی و ویژگیهای تخم مرغ در مراکز عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1372 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - تمامی مراکز عرضه و کارگاه وکارخانجات از تخم مرغ دارای تاریخ و لیبل ومشخصات استفاده نمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
چربی - چربیهای غیر استاندارد در جیره طیور ممنوع میباشد و چربیهای پوست گاو و گوسفند در صنایع چرم سازی استفاده میشود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1378 مشاهده جزئیات
چربی - عدم مصرف پیه وچربیهای شکمی دامهای کشتاری و فقط مصرف صنعتی دارد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1373 مشاهده جزئیات
چربی - افراد سودجو از چربیهای غیرخوراکی مورد استفاده در صنعت ازکشتارگاه خارج مینمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1376 مشاهده جزئیات
فراورده - حذف پلمپ محموله های خودروهای حمل فراورده های خام دامی و ثبت نوع محموله بارگیری شده در گواهی حمل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - خودداری از پلمپ خودروهای حمل فراورده های خام دامی و ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - قضاوت در خصوص مصرف کبد ( جگر) شتر و ریه گاو و مصرف خوراکی اندرونه مرغ مادر وتخمگذار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
فراورده - نظارت بر کارگاه های تولید سوسیس وکالباس وهمبرگرو فراوری شده بعهده وازرات بهداشت و درمان می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
فراورده - نظارت بر کارگاههای سوسیس و کالباس بعهده سازمان دامپزشکی بوده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه مصرف گوشت کله دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
بسته بندی - کارگاه قطعه بندی وبسته بندی جهت بسته بندی بشقابی مرغ کامل تازه یا منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - استفاده از الکل سفید جه ضدعفونی ترمومتر جهت تعیین عمق گوشت اگر الکل مست کننده باشد نجس است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - استفاده از هورمون رشد و مواد نگهدارنده در خمیر مرغ و فراورده های گوشتی ممنوع میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - شرایط ضوابط و مقررات مربوط به گوشت منجمد وارداتی و ملاک عمل عمرماندگاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - شرایط عرضه گوشت منجمد وارداتی درمراکز عرضه و ضمنا قصابی ها مجاز به عرضه نمی باشند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
فراورده - قضاوت در خصوص گوشت قرمز و مرغ منجمد دیفراست شده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - جایگاه فرآوری و بسته بندی پای مرغ در محل های مجاز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - بکارگیری مسئولین فنی در کارگاه ها و کارخانجات تحت نظارت از جمله مرکز جمع آوری شیر - سردخانه و اماکنی که می بایست دارای مسئول فنی باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - استخدام یک نفر دکتر دامپزشک در کشتارگاههای که قصد قطعه بندی وبسته بندی دارند نسبت به استخدام یک نفر دامپزشک دیگر اقدام نمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - پیش نویس برخورد با فراورده های خام دامی مشکوک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - گوشت کله فقط در فراورده های گوشتی سوسیس و کالباس و کنسروگوشت استفاده گردد و درهمبرگر ممنوع می باشد و ضمنا درمراکز قصابی عرضه نگردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
فراورده - دربازرسی ازمراکز عرضه در خصوص برخورد با محموله های مشکوک ابتدا ضبط موقت و نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه و در صورت معدوم سازی با هماهنگی مراجع قضایی انجام شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
فراورده - شرایط عرضه گوشتهای وارداتی با وزن یک تا سه کیلو در مراکزعرضه و شرایط وضوابط بسته بندی مجدد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
سردخانه - چگونگی برخورد با محموله های گوشت چرخ کرده - لاشه بدون مهر- کله و پاچه - آلایش بدون لیبل و مشخصات در سردخانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
خوراک دام - آخرین شرایط نشانه گذاری جهت بسته بندی کارخانجات تولید کننده خوراک آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - دستورالعمل نشانه گذاری ماهی تازه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
آبزیان - حمل و نقل آبزیان تازه در مسافت های بیش از 200 کیلومتر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
آبزیان - دستورالعمل فراوری ماهیان دودی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
آبزیان - دستورالعمل بهداشتی بازرسی ماهی منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
آبزیان - حمل و نقل میگوی پرورشی تازه با مسافت بیش از 200 کیلومتر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
آبزیان - ضوابط بهداشتی بسته بندی وحمل آبزیان زنده وارداتی خارج ازکشور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
آبزیان - حمل ماهی پرورشی تازه در فصل صید درکنار پودر یخ و ماشین سردخانه دار انجام گیرد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - حد مجاز TVN گوشت قرمز - مرغ- ماهی منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - برگزاری جلسات ماهیانه بطورمستمربا مسئولین بهداشتی و دستیاران کشتارگاه های طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - ضوابط نشانه گذاری در بسته بندی مرغ تازه با توجه به اجری طرح بسته بندی و همچنین نشانه گذاری مرغ منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - دمای اسکالدر و دمای چیلر اول و چیلر دوم و مدت زمان نگهداری مرغ در چیلر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - ضوابط نشانه گذاری مرغ منجمد درکیسه های پلاستیکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - استفاده ازوسایل زنگ زده یا رنگ آمیزی شده درکشتارگا ههای طیور و کارگاه های قطعه بندی بدلیل ترکیبات سرب ممنوع است و گاری و راکها می بایست ازجنس استیل زنگ نزن باشند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - شرایط بسته بندی مرغ کامل در کشتارگاه های طیور و کارگاههای بسته بندی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - شوک الکتریکی در انواع حیوانات قبل از کشتار( پیوست دارد) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1379 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - شرایط بسته بندی جگردر کشتارگاه و حمل لاشه کامل مرغ به کارخانجات فراورده های گوشتی در بسته های 15 کیلوگرمی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - عرضه مرغ با وزن کمتر از 700 گرم ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - دمای اسکالدر و دمای چیلر اول و چیلر دوم و مدت زمان نگهداری مرغ در چیلر در مرغهای بدون بسته بندی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1378 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - شرایط واردات مرغ منجمد برزیلی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - بسته بندی مرغ در گونی ممنوع ومی بایست در کارتن صورت گیرد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - با توجه به لغوبحران در صنعت مرغداری بسته بندی مرغ منجمد در گونی ممنوع می باشد . دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - شرایط بسته بندی مرغ در ظروف یکبارمصرف و بشقاب و شرایط حمل و عرضه و دمای مورد نظر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - درصورت اتمام عمرماندگاری مرغ تازه بعد از 72 ساعت حق تغییر پلاستیک وتاریخ را ندارد درغیر اینصورت مانند محموله ها ی تاریخ منقضی اقدام گردد . دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - بروشور ساخت دستگاه شوک دهنده طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
خمیر مرغ - واحدهای تولید کننده ومصرف کننده خمیر مرغ می بایست هر دوهفته توسط کارگاه وماهی یک بار توسط دامپزشکی نمونه برداری شوند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - کشتارگاههای داری ظرفیت 2000 تا 4000 قطعه در ساعت علاوه بر دکتر میبایست دارای دستیارمسئول فنی باشند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1378 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - باتوجه به اجرای طرح بسته بندی مرغ تازه و لزوم برش شکم بصورت طولی بجای برش عرضی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - کلیه کشتارگاههای صنعتی می بایست موارد ذیل اجرا گردد : مدت24 ساعت نگهداری قبل ازکشتار - نگهداری24 ساعت درسردخانه نگهداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - لاشه هایی که ذبح آنها ازنظر شرعی مورد تایید نباشد ممهور شدن آنها به مهر دامپزشکی ممنوع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1376 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - شرایط حمل روده - کله پاچه - شکمبه -آلایش خوراکی ازکشتارگاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1374 مشاهده جزئیات
فراورده - ضوابط و دستورالعمل تهیه گوشت چرخ کرده واصلاح معیار میکروبی وابلاغ به کلیه واحدهای تولید کننده گوشت چرخ کرده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
سردخانه - کلیه کشتارگاههای دام وطیور واجد سردخانه می بایست داری ترموگراف و مجزا بودن آلایش خوراکی ازغیر خوراکی درسردخانه و نگهداری سایر محصولات درسردخانه کارگاه ممنوع و نگهداری همزمان گوشت ومرغ با ماهی و میگو ممنوع می باشد همچنین نحوه چیدمان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - تقاضای شرکت پشتیبانی جهت خرید تضمینی مرغ ازکشتارگاههای طیور ضوابط مربوط به بسته بندی لاشه کامل مرغ منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - هرگونه نقل و انتقال مرغ تخمگذار پایان دوره تخمگذاری و همچنین گله مادرممنوع است و تخلیه کامل مرغ تخمگذار و مرغ مادر بایستی بصورت کامل انجام شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1379 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - اصلاح شده بهداشتی تخم مرغ ومشخصات تخم مرغ سالم و تازه و کهنه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط مربوط به کشتار ، استحصال وبسته بندی گوشت و بسته بندی تخم بلدرچین دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - حمل ماهی پرورشی تازه در کنار پودر یخ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
آبزیان - ضوابط قرنطینه ای حمل ماهی تازه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - عمرماندگاری ماهی و میگو و گوشت مرغ دربسته بندی خلاء یا اتمسفر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
آبزیان - دمای عمقی تن ماهیان وارداتی RSV نیاید بیش از 10- درجه افزایش یابد و درصورتی که که از نظرارگانولپتیکی مشکلی ندارد بعد از نتایج آزمایشگاهی ترخیص گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - درج آدرس کارگاههای عمل آوری آبزیان بر روی کارتن ها و درج کد EC بامشخصات درج شده همخوانی داشته باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - استفاده یا عدم استفاده از پیه ودنبه در تغذیه در ماهیان سرد آبی و میزان استفاده مجاز در جیره غذایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
آبزیان - ساماندهی مراکز فراوری وعرضه آبزیان دودی ونمک سود و ترغیب سرمایه گذاران درخصوص تهیه وتولید ماهیان نمک سود و دودی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
آبزیان - ویژگیهای شیمیایی و مواد غیرقابل قبول در خوراک آبزیان( قزل آلا وکپورماهیان) و آخرین شرایط نشانه گذاری جهت بسته بندی محصول کارخانجات تولید کننده خوراک آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - شرایط عرضه محصولات آبزیان ازصید تا عرضه جهت صادرات وشرایط کشتیهای صیادی ونحوه نگهداری درسردخانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - حمل لاشه های انگلی پس از سالم سازی و هماهنگی با استان مقصد به کارخانجات تولید سوسیس وکالباس بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
سردخانه - برودت سردخانه ونحوه چیدمان در سردخانه ونحوه ورود وخروج کالا از سردخانه ومیزان رطوبت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
فراورده - دستورالعمل محموله های تاریخ منقضی بر اساس ماده14 مواد خوراکی وآشامیدنی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - استفاده ازپودر ماهی درجیره گاوهای شیری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - آنالیز غذای ماهی ومیگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
آبزیان - نقل وانتقال کلیه آبزیان زنده اعم تخم چشم زده ، لارو وبچه ماهی ومیگو وسایرآبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
آبزیان - ضوابط بهداشتی بسته بندی و حمل آبزیان زنده وارداتی از خارج ازکشور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
آبزیان - استفاده از ضایعات کشتارگاهی درپرورش ماهی قزل آلا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
آبزیان - ارسال ماهیان ماکول از استانهای ساحلی به همراه ماهیان غیرماکول و درصورت امکان به منظور جلوگیری از اشتباه از جعبه های رنگی متفاوت استفاده شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
بسته بندی - تغییر عنوان عمل آوری ماهی ومیگو به فراوری و قطعه بندی چون ماهیت فراورده تغییر نمیکند و شامل حال خمیر ماهی وسوریمی وفیش برگر نمیشود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
آبزیان - مسمومیت باسم باکتری کلستریدیوم بوتولینیم دراثرمصرف ماهیان دودی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
حرام - فتوای درخصوص گربه ماهی حرمت اکل است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - لیست وظایف قابل واگذاری به استانها ا زجمله صدورپروانه مسولین فنی کشتارگاهها ، مزارع مرغ مادرو بسته بندی و صادرات دام وفراورده و کارت شناسایی بارسین دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
فراورده - درخصوص غیرمجازبودن استفاده از تخته پلاستیکی ( تخته بدلیل اینکه فقط از طریق سوزاندن ضد عفونی می شود و موردتاییدHACCP نمی باشد.- جنس تخته پیشخوان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
فراورده - نظارت برکباب فروشیها و رستوران های عرضه موادغذایی با منشاء دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
آبزیان - واردات ماهی منجمد و پرورشی ازنظر درصد چربی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
سردخانه - فضای مورد نیازجهت ا حداث سردخانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - عمرماندگاری عسل با رعایت شرایط دو سال است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
فراورده - حمل محموله های مرغ منجمد بسته بندی شده ( تخمگذار) در گونی ممنوع میباشد که شامل آلایش و گوشت قرمز و طیور گوشتی نیزمی شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
فراورده - برخورد با محموله های گوشت چرخکرده ،گوشت قرمزبسته بندی شده یا بدون بسته بندی ولاشه بدون مهر کشتارگاه و آلایش خوراکی دام و طیور و کله پاچه و قاچاق محسوب میگردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - درخصوص بسته بندی دم لاشه گاو و تاریخ مصرف و انقضاء ضوابط و دستورالعملی وجود ندارد و مطابق بسته بندی و گوشت گاو عمل گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - بلامانع بودن مصرف صنعتی و عمومی مرغهای تخمگذار چربی دار وحتی الامکان مرغ تخمگذار برای مصرف خانوارعرضه نگردد یا جمله مرغ دیر پز قید گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
آبزیان - خروج ماهی تجارتی تازه فقط برای عرضه به همان صورت مجازمیباشد واجازه انجماد در استانهای غیرساحلی وجود ندارد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
فراورده - ضوابط نشانه فراورده های دامی و حذف عبارت کد بهداشتی تحت نظارت سازمان دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
فراورده - معدوم نمودن گوشت قرمز و سفید قاچاق وارداتی در عمق زمین دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
بسته بندی - عدم استفاده از کلر در آب شرب درواحدهای قطعه بندی وبسته بندی مرغ جهت کاهش بارمیکروبی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
فراورده - خیساندن مرغ در آب و عدم استفاده از فریزرهای صندوقی در مراکز عرضه و فروشگاه ها ی عرضه مرغ و نگهداری وعرضه مرغ تازه در فریزر ممنوع میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - اجرای ضوابط و دستورالعملهای دامپزشکی در واحد های دارای پروانه از دامپزشکی برعهده مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
فراورده - مقتضی است کلیه کشتارگاه ها و مراکز تولید با منشاء دامی از درج تاریخ توسط جت پرینتر( جوهر پاک نشدنی)استفاده گردد و تغیر حالت تازه به منجمد تخلف محسوب می شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - حمل ونقل آلایش غیرخوراکی نرینه و دنبلان و خرخره دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - کلیه واحدهای تولیدی تخمگذار در انتهای خط تولید نسبت به جت پرینتر و چاپگر اقدام نمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - قضاوت درخصوص مسمومیت با هر نوع مواد آلی و غیر آلی ضبط کلی لاشه و اندرونه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
آبزیان - بر روی ماهیان غیر ماکول جهت صادرات می بایست لیبل غیر خوراکی درج گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
فراورده - خرده گوشت ناشی از قطعات اره کردن گوشت مصرف صنعتی داشته و در در تبدیل ضایعات مصرف گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
فراورده - خرده گوشت ناشی از قطعات اره کردن گوشت میبایست در تبدیل ضایعات مصرف گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - عمرماندگاری گوشت شتر مرغ با استخوان و بی استخوان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - امکان انجماد زدایی ماهی ومیگو جهت فراوری وبسته بندی مجدد آن بصورت منجمد ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نحوه مصرف گوشت کله دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - حمل گوشت گوساله وگوسفند به سایراستانها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - درنشانه گذاری تخم مرغ از به کاربردن بهترین زمان مصرف خودداری گردد و بجای آن تاریخ انقضاء قید گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - نحوه بازرسی کبد مرغ و رنگ آن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - دستورالعمل فراوری ماهیان چرخکرده عمرماندگاری ماهیان چرخکرده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - ضوابط مربوط به گوشت مرغ چرخ کرده و آلایش دامی و سنگدان چرخ کرده و معیارهای استاندارد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - میزان مجاز افزودن کلر به آب مصرفی کشتارگاه دام و طیور و چیلر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
فراورده - مرغ کشتار روز که تاریخ مصرف گذشته همانند محموله تاریخ منقضی اقدام گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
فراورده - عرضه گوشت و مرغ در قصابی در یخچال های جداگانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
آبزیان - حمل و نقل و ضوابط عرضه ماهی زنده در مراکز عرضه ماهی اعم از فروشگاه و بازارچه عرضه ماهی و میگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
سردخانه - استحصال و حمل و نقل بهداشتی و نگهداری فراورده های دامی درسردخانه ها و شرح وظایف مسئولین فنی در سردخانه ها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
شیر - حد مجازمیکروبی وفیزیکو شیمیایی شیر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
آبزیان - دستورالعمل تحویل گیری ، حمل ونقل و عرضه بهداشتی آبزیان بصورت تازه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - بسته بندی آلایش و پای مرغ درکشتارگاه های طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
آبزیان - حمل ونقل میگوی پرورشی تازه در کنار پودر یخ با مسافت بیش از200 کیلومتر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - قضاوت وحدمجاز میکروبی و قارچی تخم مرغ خوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
خمیر مرغ - شرایط بهداشتی تهیه و تولید خمیر مرغ و واحدهای مجاز تولید خمیر مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1378 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - استحصال ، بسته بندی و عرضه مرغ مادر و تخمگذار در کشتارگاه های طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
آلایش خوراکی - حمل ونقل آلایش خوراکی دام و کله گاوی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
آبزیان - قضاوت در خصوص انگل TRYPANORHYNCHA (تریپانورنیکا)دردستگاه گوارش ماهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
فراورده - توزیع گوشت منجمد وارداتی در قصابی و میادین میوه و تره بار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - قضاوت بر روی لاشه دام های مشکوک یا مبتلا به هاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1378 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - دستورالعمل حمل و نقل گوشت تازه و بازرسی قبل و بعد ازکشتار و نگهداری در اتاق سرد و حمل با کامیون یخچال دار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - در بازرسی فبل از کشتار اسکرپی گوسفند و جنون گاوی و طاعون گاوی و بیماریهای مخاطی و طاعون نشخوارکنندگان کوچک و تب برفکی و ابله گوسفند و بز و شاربن و هاری دقت گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - ممنوعیت انتقال لاشه ها به کشتارگاه دام و طیور برای بسته بندی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نظارت بر امر ذبح شرعی در کشتارگاه دام و طیور و تامین امکانات مورد نیاز از شوک و قبله نما دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ضبط کبد و ریه گوسفندان بعلت گره سلی در کشتارگاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - برای تثبیت و حلال رنگ جهت ممهور نمودن لاشه ها از الکل طبی (اتیل الکل) بجای الکل صنعتی استفاده گردد - جوهرکشتارگاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - قضاوت بر روی لاشه سارکوسیست دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - کلیه کارگاه ها ی بسته بندی و کارخانجات و مراکزعمده مصرف گوشت مورد نیاز خود را از کشتارگاه صنعتی تامین نمایند و دام های سل و بروسلوزی درکشتارگاه صنعتی کشتارشود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ممهورنمودن لاشه به معنای انجام بازرسی است وکیفیت مهر از نظرساییدگی بررسی نماید دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
حرام - اجزاء حرام حیوانات حلال گوشت ازجمله دنبلان و نرینه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
حلال - یکی از شرایط لازم برای تایید لاشه ذبح شده حضور ناظر شرعی می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1376 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - یکی از شرایط لازم برای تایید لاشه ذبح شده حضور ناظر شرعی می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1376 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - عقد قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی در حوزه نظارت بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - تهیه جوهر مصرفی درکشتارگاه دام - بلودومتیلن -الکل سفید گلیسیرین دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - قضاوت درخصوص گوشت جنین دام های آبستن کشتاری در کشتارگاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - حمل و نقل لاشه دام کشتاری با خودرو سردخانه دار و وتقسیم لاشه گاو به چهار قسمت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - میزان شوک الکتریکی برای بیهوش کردن دام و طیور و میزان ولت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1374 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - مهربازرسی بهداشتی و اثر مهر بر روی لاشه دام و استامپ مورد استفاده و ساخت و فرمول جوهر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - قضاوت درخصوص لاشه مبتلا به سیستی سرکوس بویس دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - رعایت کامل جهت قبله در کشتارگاه دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1376 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ماده ضدعفونی مورد مصرف درکشتارگاه های دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1376 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - استحصال و جمع آوری و حمل و نقل آلایش غیر خوراکی دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - بازرسی پیش ازکشنار توسط دکتردامپزشکی و تشخیص بیماری عصبی پیش از کشتار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - پشم چینی گوسفندان پیش از کشتار در کشتارگاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - بنحو مقتضی با مراکز بهداشتی جهت کنترل عرضه بهداشتی تخم مرغ همکاری گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - استانداردهای میکروبیولوژی درمورد ماهی و فراورده های دریایی ها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
فراورده - شرایط نشانه گذاری روی کارتن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
فراورده - ضوابط و دستورالعمل گوشت چرخ کرده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
بسته بندی - بسته بندی مرغ به روش خلاءیا اتمسفر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - شرایط تهیه تخم مرغ مایع دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - شرایط ضدعفونی و لیست انواع موادضد عفونی مجاز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - لیست ضدعفونی کننده های مجاز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - واحدهای تولیدی مرغ تخم گذار برای غنی سازی تخم مرغ با اسید چرب غیر اشباع -امگا 3 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - عمر ماندگاری اردک و غاز و مرغ و گوشت و آلایش و تخم مرغ و زبان و سیرابی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - تعدادی از واحدهای پروش بلدرچین بدون کسب پروانه با برچسب های جعلی و تقلبی اقدام به کشتار مینمایند ضمنا کشتارگاههای طیور دارای پروانه میتوانند بلدرچین کشتار نمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - حمل و نقل و عرضه آبزیان تجاری متوسط و پرورشی توسط جعبه های غیر استاندارد ممنوع و می بایست توسط جعبه های استاندارد حمل گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - شرایط عرضه تخم مرغ در مراکز عمده و توزیع و مصرف دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - معیارمیکروبی خمیر مرغ و استفاده در فراورده های گوشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - در خصوص روش بازرسی آلایش خوراکی دام و معیارهای میکروبی -بازرسی قلب کبد سر و زبان و کلیه-2307 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - معیار میکروبی ماهی منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - معیارمیکروبی گوشت چرخکرده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - استاندارد محموله روده صادراتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
آبزیان - دستورالعمل بهداشتی بازرسی ماهی منجمد و وضعیت ظاهری ارگانولپتیک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - حد مجازمیکروبی و فیزیکوشیمیای شیر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - واحدهای بسته بندی تخم مرغ و معیارهای میکروبی و ارتقای کیفیت تخم مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - خصوصیات ظاهری و معیارهای تازگی ماهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - لاشه کامل مرغ منجمد درکشتارگاه طیور و مرغ صفریک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1379 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - تولید و توزیع و حمل گوشت استحصالی از کشتارگاهها ی دام - گوشت تازه - گوشت منجمد و قضاوت لاشه سیستی سرک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1379 مشاهده جزئیات
چربی - تعیین چربی خوراکی و غیر خوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1379 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - تعیین چربی خوراکی و غیر خوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1379 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - استفاده ازامعاء واحشاء خوراکی مرغ مادر و تخمگذارجهت استفاده در کارگاه تبدیل ضایعات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1379 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - قضاوت در خصوص لاشه مبتلا به لنفوسارکوما (لکوز) درکشتارگاه دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1378 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - قضاوت در خصوص لاشه آلوده به سالمونلا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1378 مشاهده جزئیات
آبزیان - راهنمای نمونه برداری از مواد غذایی دریایی و حمل و نقل نمونه ها- ماهی دریایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - قضاوت در خصوص روده باریک- راست روره- روده شیرین(خوش گوشت) - لوزالمعده- تیموس - تیرویید دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1377 مشاهده جزئیات
فراورده - شرایط قطعه بندی در مراکز عرضه - قصابی - سوپرمارکت-مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1376 مشاهده جزئیات
فراورده - تهیه گوشت چرخ شده قبل ازتقاضای مشتری - ممنوع دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1377 مشاهده جزئیات
فراورده - تهیه گوشت چرخ شده قبل ازتقاضای مشتری ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1376 مشاهده جزئیات
آبزیان - عرضه ماهی - حلال - غیرماکول-گربه ماهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1375 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - قضاوت لاشه سیستی سرک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1375 مشاهده جزئیات
آبزیان - ویژگی های مراکزعرضه ماهی - تازه و منجمد- تقلبات ماهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1373 مشاهده جزئیات
فراورده - حمل ونقل گوشت قرمز و سفید و تخم مرغ - شرایط مراکزعرضه قصابی - مرغ فروشی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1372 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط و مقررات صدورپروانه مجتمع های پرورشی وکشتارگاهی کروکودیل- تمساح دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - ضوابط ودستورالعمل صدورپروانه بهداشتی بسته بندی تخم مرغ مایع وپاستوریزه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
آبزیان - دستورالعمل فراوری ماهیان دودی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
گراز - دستورالعمل اجرایی مربوط به شکار گراز وحمل - اقلیت مذهبی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - نقشه کارگاه های مختلف دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
صدور پروانه - مشخصات لیبل بر روی محصول دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
آبزیان - دستورالعمل نمک سود کردن ماهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
خمیر مرغ - ضوابط استحصال و بسته بندی وعرضه مرغ مادر تخمگذار - استخوانگیری - گوشت چرخ کرده - فراورده های گوشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
خمیر مرغ - ضوابط ومقررات صدورمجوزهای فراوری - استخوانگیری - گوشت چرخ کرده - فراورده های گوشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
بسته بندی - ضوابط ومقررات صدورپروانه بهداشتی کارگاههای لش گیری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
بسته بندی - ضوابط ومقررات صدورپروانه بهداشتی کارگاه های تاکسیدرمی - پروانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
آلایش خوراکی - ضوابط ومقررات صدورپروانه بهداشتی فراوری و بسته بندی فراورده های خام دامی-کارگاه - سیرابی- شیردان- هزارلا-کله پاک کنی- پروانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1379 مشاهده جزئیات
بسته بندی - ضوابط ومقررات صدورپروانه بهداشتی فراوری و بسته بندی فراورده های خام دامی-کارگاه - سیرابی- شیردان- هزارلا-کله پاک کنی- پروانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1379 مشاهده جزئیات
فراورده - نشانه گذاری محموله های صادراتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات بهداشتی آماده سازی و بسته بندی وحمل و نقل آلایش غیر خوراکی و با ابلاغ حوزه نمایندگی ولی فقیه قابل اجرا است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - روشهای اجرایی استاندارد و تعیین مالاشیت گرین و لوکو مالاشیت گرین به روش الیزا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط و ضوابط و مقررات صدور پروانه ساخت تولید فراورده های خام دامی( گوشت و مرغ وماهی) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - شرایط و ضوابط کشتارگاههای طیور متقاضی صادرات گوشت مرغ و کد ir دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
آبزیان - ضوابط و مقررات آماده سازی و فراوری و بسته بندی و حمل تخم ماهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
فراورده - برنامه و اهداف عملکرد سازمان در سال 94 و تعداد موارد بازدید و حجم پیش بینی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
فراورده - سازمان انرژی اتمی ایران از فراورده های وارداتی درصورت لزوم نمونه برداری و آزمایش و بررسی مواد رادیونو کلیدی انجام شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - الصاق نشانه گذاری بر مرغ های پایان دوره ( مرغ مادر گوشتی و مرغ مادر تخمگذار) و درج عبارت دیرپز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
فراورده - نشانه گذاری محموله های فراورده خام دامی صادراتی و نشانه گذاری به سه زبان و اگربه هردلیلی عودت گردد در صنایع غذایی مصرف گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - شیوه قضاوت TVN در آبزیان منجمد وارداتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
خوراک دام - حد مجاز فلزات سنگین در مواد معدنی مورد مصرف در انواع مکملهای خوراکی دا و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
بسته بندی - ممنوعیت استفاده ازمواد افزودنی در مراکز بسته بندی فراورده خام دامی در شنیسل و جوجه کبابی و لیست مواد افزودنی مجاز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
فراورده - استفاده از رنگها ی مجاز و غیرمجاز درگوشت ممنوع بودره وتقلب می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
فراورده - فعالیت مشاغل خانگی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - ارسال لیست کشتارگاه های طیور واجد دریافت کد IR و مجهزشدن به دستگاه سورت بندی و جلوگیری از عرضه مرغ زیر 1800 گرم در مراکز عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - تشدید نظارت بهداشتی برمرغهای صادراتی به کشور عراق و داشتن کد IR دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آبزیان - صادرات میگو و هرمحموله ای که به هر دلیل به کشورمقصد صادر نشود و عودت محموله حق ورودبه کشور را ندارد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - لزوم احداث واحد لش گیری روده در کشتارگاه های دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مراکز تکثیر وپرورش کرم خاکی (تولید ورمی کمپوست) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - استفاده از ازن بعنوان ضدعفونی داکتها ، استخر ، سطوح و آب دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
سردخانه - شرایط صدور پروانه و مسئول فنی برای سردخانه های زیر 50 تن و لزوم استخدام مسئول فنی بالای 500 تن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - در خصوص مصرف گوشت مرغ تخمگذار و تخلیه کامل شکمی و با استفاده از خط 2کشتار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
فراورده - نظارت بهداشتی بر گوشت چرخ کرده و عدم استفاده از سنگدان وتغییر درنتایج آزمایشگاهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - شرایط و ضوابط کشتارگاه های طیور متقاضی صادرات گوشت مرغ و آلایش خوراکی و اخذکد ir دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - ضدعفونی تخم مرغ های خوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
فراورده - صدور مجوز واردات وترخیص گوشت منجمد گاومیش و استفاده درفراورده های گوشتی ونحوه قضاوت درخصوص سارکوسییت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - احداث مجتمع کشتارگاهی و لزوم صدور یک پروانه تاسیس وبهره برداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - صادرات گوشت سرد و مرغ تازه نیازی به آنجام آزمایش میکروبی ندارد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
شیر - صادرات فراورد ه های لبنی به ارواسیا و داشتن ir دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - شرایط صادرات گوشت گرم و مرغ زنده تخمگذار پایان دوره دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ساماندهی بهداشتی کارخانجات تولید پودرماهی و ممیزی کارخانجات و ممنوعیت استفاده از پودرگوشت درپودرماهی و استفاده از زئولیت و بنتونیت درپودرماهی ممنوع می باشد و مصرف ماهی خشک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - جابجایی مرغ تازه بدون کد ردیابی و رهگیری ممنوع می باشدو مرغ منجمد از ابتدای آبان 94 دارای کد ردیابی باشد و عرضه مرغ بدون کد ردیابی غیرمجازتلقی می شود و خودروهای حمل مرغ زنده دارای بغل نویسی وکد بهداشتی باشند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - تغییرات قابل قبول آنالیز نهاده های وارداتی خوراک دام (چربی ،پروتیین ، رطوبت ، فیبر) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی کارخانه های جوجه کشی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - ضوابط ومقررات جمع آوری و حمل و فراوری چربی شتر و استفاده درلوازم آرایشی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - میزان اوره و مواد ازته غیر پروتیینی درخوراک و کنسانتره طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
خوراک دام - میزان اوره و مواد ازته غیر پروتیینی درخوراک و کنسانتره طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
فراورده - اجرای ماده20 آیین نامه اصلاح ماده13 خوراکی وآشامیدنی ونظارت بر مراکز تحت پوشش ازجمله عرضه ، تولید و طبخ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - عودت محموله های تخم مرغ به مقصد که با خودروهای فاقد سردخانه دار حمل میگردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - درخصوص آزمایش مجدد در هنگام ارسال نمونه های شکایتی نتایج آزمایش و مستندات ارسال گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - اجزاء حرام ازجمله نرینه و دنبلان ونحوه معدوم سازی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
فراورده - فهرست تفویض اختیارات به اداره کل دامپزشکی استان ها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
آبزیان - دستورالعمل تکثیر و پرورش ماهی قرمز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
فراورده - اصلاحیه مصرف گوشت کله در تهیه خمیرمرغ و سوسیس و کالباس دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
مبارزه - اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای تب برفکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - اجرای قانون ایمنی زیستی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - ضوابط و مقررات بهداشتی تولیدگوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک (جدید) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - شرایط صادرات مرغ و تخم مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1394 مشاهده جزئیات
خوراک دام - نحوه تهیه وارسال مواد اولیه یا آماده مصرف کارخانجات تولیدکنسانتره خوراک دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - ایمنی زیستی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - افزایش عمرماندگاری گوشت گوسفند صحت ندارد و مطابق دستورالعمل قبلی است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
آبزیان - خرچنگ گرد یا سرطان (CRAB) حرام است و لابستر یا شاه میگو یا خرچنگ دراز دریایی حلال است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
فراورده - ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی در مراکز تولید و فراوری و کارگاه ها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ممنوعیت صدورپروانه کانون سوارکاری وتربیت اسب درمراکز تکثیر و پروش اسب دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ممنوعیت مصرف پودر گوشت و استخوان درخوراک نشخوارکنندگان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - شرایط کارگاههای تولید خمیر مرغ و مراکز مجازتولید خمیر و مواردی که در تولید خمیرمرغ ممنوع میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
فراورده - تعرفه های خدمات آزمایشگاهی درمانی و صدور پروانه و دارو و مایه کوبی ، فراورده ها و خودروهای حمل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
عسل - دستورالعمل اجرایی کنترل ونظارت بهداشتی فراورده های خام دامی- عسل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - دستورالعمل اجرایی کنترل ونظارت بهداشتی فراورده های خام دامی- بوقلمون دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - دستورالعمل اجرایی کنترل ونظارت بهداشتی فراورده های خام دامی - مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - دستورالعمل شستشو و ضدعفونی خودروهای حمل مواداولیه و خوراک آماده دام و طیورو آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - دستورالعمل شستشو و ضدعفونی خودروهای حمل مواداولیه و خوراک آماده دام و طیورو آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام و طیور و آبزیان (نهاده های دامی) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام و طیور و آبزیان (نهاده های دامی) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدورپروانه بهداشتی انبار نگهداری مواد اولیه و خوراک دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
ممیزی - فرم بازرسی بهداشتی/ممیزی رسمی کارخانجات خوراک دام وطیور وابزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
صدورپروانه - فرم پروانه ساخت مواد اولیه و خوراک آماده دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدور پروانه - ضوابط و مقررات صدور پروانه بهداشتی تولید ، پروانه ساخت فراورده های دامی و خوراک دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نحوه صدورپروانه کارخانجات خوراک دام وطیور و آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
خوراک دام - شیوه قضاوت درخصوص میزان فلزات سنگین درمواد اولیه وخوراک کامل دام داخلی و وارداتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - شیوه قضاوت درخصوص میزان فلزات سنگین درمواد اولیه وخوراک کامل دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
خوراک دام - حداکثر مقدارمجاز فلزات سنگین درمواد اولیه وخوراک کامل دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - حداکثر مقدارمجاز فلزات سنگین درمواد اولیه وخوراک کامل دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - نحوه نمونه برداری و قضاوت مواداولیه وخوراک آماده دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
خوراک دام - نحوه نمونه برداری و قضاوت مواداولیه وخوراک آماده دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - شیوه نمونه برداری و قضاوت مواداولیه وخوراک آماده دام وارداتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
خوراک دام - شیوه نمونه برداری و قضاوت مواداولیه وخوراک آماده دام وارداتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
خوراک دام - کنترل و نظارت بهداشتی خوراک دام و طیور و آبزیان و انبار خوراک دام و استفاده از خوراک آماده در مرغداری و دامداری و آبزی پروری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - فهرست کشتارگاه ها /شهرهای نیازمند خودرو سرد خانه دار حمل گوشت ویا پیش سرد کردن درکشتارگاه ها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - فرم پروانه ساخت مواد اولیه و خوراک آماده دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - شیوه قضاوت درخصوص میزان فلزات سنگین درمواد وخوراک آماده دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط وضوابط تغییر کاربری انواع اماکن دامی(دام و طیور) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط ومقررات بهداشتی آماده سازی ،بسته بندی و حمل پر طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - حقوق ومزایای مسئول فنی بهداشتی/کادر بهداشتی در سال 93 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
قضایی - رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه مسئول فنی و کارفرما دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی اماکن دامی وصنایع وابسته به دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - فعالیت های مشاغل خانگی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - دستورالعمل ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی نحوه دریافت تعرفه ازکارفرمایان و حقوق مسئولین فنی و عدم وابستگی مالی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - دستورالعمل ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی نحوه دریافت تعرفه ازکارفرمایان و حقوق مسئولین فنی و عدم وابستگی مالی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - کنترل ویژگی های فیزیکوشیمیایی ومیکروبی آب مصرفی اماکن دامی وصنایع وابسته به دام و تعداد دفعات نمونه برداری درسال دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - کنترل ویژگی های فیزیکوشیمیایی ومیکروبی آب مصرفی اماکن دامی وصنایع وابسته به دام و تعداد دفعات نمونه برداری درسال دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
شیر - نظارت بهداشتی بر شیرخام دریافتی درمراکز جمع آوری شیروکارخانجات فرآورده های لبنی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
بسته بندی - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور پروانه بهداشتی کارگاه قطعه بندی وبسته بندی گوشت مرغ(وابسته به فروشگاه های عرضه انواع کالاهای بازرگانی) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور پروانه بهداشتی کارگاه قطعه بندی وبسته بندی گوشت مرغ(وابسته به فروشگاه های عرضه انواع کالاهای بازرگانی) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی کانون های سوارکاری،پرورشگاه ها و مراکز تربیت اسب و سوارکاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - رعایت حریم بهداشتی اماکن دامی وصنایع وابسته به دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مجتمع تکثیر وپرورش ماهی ومیگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط وضوابط نگهداری وپرورش مرغ بومی ودر خصوص پرورش تک دوره نیاز به ابطال پروانه و تغییرکاربری دارد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - بازنگری ضوابط ومقررات بهداشتی مراکز نگهداری وپرورش طیور گوشتی وتخمگذار در قفس وبصورت معمولی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
فراورده - تشدید برخورد موثر با موارد کشتار غیرمجاز دام بر اساس ماده688 و جمع آوری احشام در سطح شهر با همکاری شهرداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1393 مشاهده جزئیات
قضایی - اختصاص شعب خاص رسیدگی به تخلفات بهداشتی حوزه دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
خوراک دام - استفاده ازفرمالین در صنعت پرورش طیوربه منظور ضدعفونی خوراک دام و راههای ضدعفونی خوراک دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - اجرای مواد(3)و (4)آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی و جابجایی دام سرگردان و نگهداری آن در شهر ممنوع واز وظایف شهرداری است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - رعایت درج صحیح تاریخ تولید در نشانه گذاری فرآورده های خام دامی و جلوگیری از درج تاریخ روز بعد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - رعایت درج صحیح تاریخ تولید در نشانه گذاری فرآورده های خام دامی و جلوگیری از درج تاریخ روز بعد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
آبزیان - عرضه تخم عمل آوری شده سایر ماهیان بجای خاویار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - ماده 94 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص نحوه ادامه فعالیت شرکتهای ممیزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه تولید وعرضه گوشت چرخ کرده از گوشت گاومیش دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - ممنوعیت استفاده ازگوشت گاومیش وارداتی از هندوستان درتهیه گوشت چرخ کرده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
کمپوست - سازماندهی مراکز تکثیر وپرورش کرم خاکی(تولیدورمی کمپوست) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - ویژگی های ظاهری ،شیمیایی ومیکروبی،بسته بندی ونشانه گذاری خوراک آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - بازنگری اول دستورالعمل شناسایی و فعالیت شرکت های ممیزی مشاوره ای خدمات دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - صدورمجوز واردات وترخیص گوشت منجمد گاومیش ازهندوستان واستفاده در فرارورد ه های گوشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ممنوعیت افزودن آنتی بیوتیک ها وترکیبات هورمونی به خوراک دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - اجرای ماده20آیین نامه قانون اصلاح ماده 13 قانون موارد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی و بازدید از اماکن عرضه و طبخ و رستوران و کنترل محل تامین فراورده و شیوه نگهداری آن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - شیوه قضاوت درخصوص میزان(TVBN)TVNدرآبزیان منجمد وارداتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط استقرار مراکز تکثیر و پرورش کرم خاکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
حلال - جلوگیری از توزیع کوسه ماهی و ممنوعیت عرضه آن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - اجرای برنامه پایش باقیمانده دارو ، سموم و فلزات سنگین در گوشت و اندرونه خوراکی گاو در سال 91 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
فراورده - آیین نامه اجرایی قانون ایمینی زیستی جمهوری اسلامی ایران دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز نگهداری وپرورش ماهی درقفس دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - نشانه گذاری محموله های صادراتی و عودت محموله های صادراتی یا محموله های سه زبانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - شناسایی و ردیابی ( رهگیری) دام زنده و فراورده های خام دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
خوراک دام - حداکثر مقدارمجاز فلزات سنگین درمواد اولیه وخوراک کامل دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - حداکثر مقدارمجاز فلزات سنگین درمواد اولیه وخوراک کامل دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - آمارعملکرد حوزه نظارت بربهداشت عمومی و مواد غذایی از طریق سامانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - ثبت نهایی لوگو سازمان و درج آن بر روی تمامی فراورده هاو محصولات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نمونه برداری و کنترل ویژگی های فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب مراکز تکثیر وپرورش آبزیان واستفاده از کلر زنی و کلر زدایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - نمونه برداری و کنترل ویژگی های فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب مراکز تکثیر وپرورش آبزیان واستفاده از کلر زنی و کلر زدایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - اشتغال دانشجویان دوره های تخصصی دامپزشکی بعنوان مسئول فنی بهداشتی مجاز نمی باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - صدورپروانه بهداشتی و سایط حمل و نقل دام و موادخام دامی وجلوگیری ازصدور پروانه توسط وزارت بهداشت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ضوابط و مقررات بهداشتی تولید خوراک دام حاوی رنگدانه و فهرست رنگدانه های مورد مصرف در خوراک دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ضوابط و مقررات بهداشتی تولید شیر خشک دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - ضوابط و مقررات بهداشتی تولید شیر خشک دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - لزوم خنک سازی لاشه قبل از خروج ازکشتارگاه دام و نگهداری لاشه در اتاق سرد و همکاری با شهرداری جهت کشتار غیرمجاز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - احداث واحدورمی کمپوست وابسته به مجتمع دامداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - شناسایی و ردیابی دام زنده و فراورده های دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ممنوعیت صدورمجوز های تک دوره ای درکلیه سطوح مرغداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
مبارزه - آیین نامه مبارزه با بیماریهای دامی وجلوگیری ازسرایت وانتشار آن ها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
شیر - ضوابط ومقررات بهداشتی آماده سازی وبسته بندی شیر خام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط ومقررات بهداشتی آماده سازی وبسته بندی شیر خام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - آیین نامه اجرایی بند(ز)ماده(3)ومواد(7)و(8)و(9)قانون سازمان دامپزشکی کشور - مصوب 1350 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مرکز نگهداری وپرورش شترمرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مشخصات مراکز نگهداری و پرورش پرندگان زینتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - آیین نامه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط و مقررات بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز نگهداری اسب سیلمی و تلقیح مادیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارخانجات جوجه کشی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
آلایش غیر خوراکی - ضوابط و مقررات بهداشتی و آماده سازی و بسته بندی و حمل و نقل آلایش غیر خوراکی دام شامل نرینه - دنبلان - خرخره دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
آبزیان - عرضه تخم عمل آوری شده سایر ماهیان بجای خاویارو تقلب دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
ممیزی - ممیزی رسمی سامانه HACCP در اماکن دامی و صنایع وابسته به دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - رعایت ضوابط ومعیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - صدور متمرکز کارت بازرسی بهداشتی(ویژه نظارت بهداشتی دامپزشکی) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ضرورت اعمال کنترل ونظارت بهداشتی بر فرایند استحصال و لش گیری و سورت روده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - رعایت دقیق ضوابط و مقررات حاکم بر داروهای دامپزشکی و ممنوعیت داروهای کلرآمفنیکول و نیتروفورون (فورازولیدون) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - ثبت نهایی لوگو سازمان و درج آن بر روی تمامی فراورده هاو محصولات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نگهداری و پرورش مرغ بومی و صدورمجوز برای یک دوره پرورش بدون ابطال پروانه و تغییرکاربری ممنوع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - مجتمع های کشتارگاهی دام و طیورو و ضرورت نیاز به تبدیل ضایعات با بیش از2000 قطعه در ساعت و رعایت فاصله حریم بهداشتی از همدیگر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - مجتمع های کشتارگاهی دام و طیورو و ضرورت نیازبه تبدیل ضایعات با بیش از2000 قطعه در ساعت و رعایت فاصله حریم بهداشتی از همدیگر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - افزایش ظرفیت در واحد سطح در مزارع پرورش ماهیان سرد آبی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش شتر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - شیوه نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی بر اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و تعداد بازدید از اماکن تحت پوشش دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
آبزیان - جلوگیری از توزیع کوسه ماهی و ممنوعیت عرضه آن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - ضرورت نظارت بهداشتی دامپزشکی بر بهداشت دام و فراورده های دامی در مراکز تحت پوشش سپاه و ارتش و صورت لزوم بکارگیری مسئول فنی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
فراورده - شرکتهای خدماتی مشاوره ای ممیزی ،تحقیقاتی و مطالعاتی و ترویجی و آموزش وکنترل پروژه های دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات تاسیس و بهره برداری مراکز تولید و انجماد و نگهداری اسپرم دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی و کادر بهداشتی دستیار وی در سال92 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - دستورالعمل اجرایی ساماندهی دامداریهای روستایی و عشایری و غیر صنعتی موضوع ماده 5 قانون نظام دامپروری کشور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1392 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ممنوعیت احداث مجتمع های دامپروری روستایی و بهسازی اماکن دامی درروستا و قصد جمع اوری دام از روستا را ندارد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ساماندهی بهداشتی کشتارگاه های دام وتعطیلی آن دسته از کشتارگاههایی که شرایط بهداشتی ندارند وپیگیری جهت خودرو سردخانه دارتوسط شهرداری - توسعه کشتارگاه صنعتی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بند الف ماده 149 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ممنوعیت صدور مجوز پرورش یک دوره ای در کلیه سطوح مرغداری بصورت موقت و بدون تغییرکاربری ممنوع دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ظرفیت /تعداد پرورش اردک مادر و پرورشی در واحد سطح دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش سگ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - ماده 12آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و مسئولین فنی قاقد هرگونه پروانه از مراجع دیگر باشند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی و اماکن دامی و صنایع وابسته به دام از شهرکهای صنعتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط ومعیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی وصنایع وابسته به دام با سکونت گاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط ومعیارهای حریم بهداشتی مراکز تولید و نگهداری اسپرم دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - اجرای برنامه ملی پایش باقیمانده هادر گوشت واندرونه خوراکی مرغ گوشتی سال91 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - اجرای برنامه ملی پایش باقیمانده ها در ماهی قزل آلای رنگین کمان سال91 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه نمونه برداری و قضاوت فراورده های خام دامی و وارداتی و مواداولیه وخوراک آماده دام و شرایط نمونه شاهد و آزمایش مجدد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - ساماندهی بهداشتی کشتارگاه دام و طیور و لزوم برگزاری کلاس آموزشی با همکاری شهرداری و پیگیری اتاق سرد و جلوگیری از خروج آلایش غیرخوراکی و کشتار غیر مجازو انتخاب دکتر دامپزشک بعنوان سرپرست کشتارگاه و برگزاری کمیته شهرستانی و استانی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ساماندهی بهداشتی کشتارگاه دام و طیور و لزوم برگزاری کلاس آموزشی با همکاری شهرداری و پیگیری اتاق سرد و جلوگیری از خروج آلایش غیرخوراکی و کشتار غیر مجازو انتخاب دکتر دامپزشک بعنوان سرپرست کشتارگاه و برگزاری کمیته شهرستانی و استانی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام از نظرفاصله با جاده-راه آهن - فرودگاه و خطوط توزیع برق دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - بازنگری دوم دستورالعمل ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به منظور اعلام نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی و عدم وابستگی مالی به کارفرما دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی اماکن دامی وصنایع وابسته به دام با مراکز خدمات رفاهی و مجتمع های فرهنگی و رفاهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - پروانه های مفقودی بخش خصوصی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - واحدهای نگهداری وپرورش آبزیان بعنوان مشاغل خانگی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
ممیزی - ممنوعیت تمدید پروانه شرکتهای خدمات ممیزی بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ویژگیهای تفاله زیتون جهت مصرف در جیره دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - حقوق کادربهداشتی شاغل در بخشهای جانبی کشتارگاههای دا م و طیور و تعرفه مسئول فنی و محاسبه ضریب دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - اشتغال به کارفارغ التحصیلان بهداشت یار دامپزشکی وبهداشت موادغذایی با منشاءدامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - اشتغال به کارفارغ التحصیلان بهداشت یار دامپزشکی وبهداشت موادغذایی با منشاءدامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
فراورده - اشتغال به کارفارغ التحصیلان بهداشت یار دامپزشکی وبهداشت موادغذایی با منشاءدامی و رشته های مرتبط دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - دستورالعمل ضوابط فنی بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرمابی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
فراورده - شرکتهای خدماتی مشاوره ای وتحقیقاتی و مطالعاتی و ترویجی و آموزشی وممیزی وکنترل پروژه های دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - دستورالعمل ضوابط فنی بهداشتی و تکثیر و پرورش ماهیان زینتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی و ظرفیت نگهداری و پرورش مرغ مادر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نحوه نشانه گذاری فراورده خام دامی و استفاده از لیبل فاقد ضوابط دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه نشانه گذاری فراورده خام دامی و استفاده از لیبل فاقد ضوابط دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - حداکثرمیزا ن مجاز باقیمانده دارویی ، سموم و فلزات سنگین(MRLs) درتخم مرغ خوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
جانوران وحشی - ابلاغ تفاهم نامه فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی کشور در زمینه کنترل بیماریهای جانوران وحشی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
فراورده - جلوگیری از عرضه غیربهداشتی گوشت چرخ کرده در قصابی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش زالو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مراکز تکثیر وپرورش ماهیان سردابی و تاسیسات مربوط به انکوباسیون- هچری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی مراکز تکثیروپرورش ماهیان خاویاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش و بسته بندی قورباغه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - برنامه ملی پایش باقیمانده های دارو و سموم و فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی در تخم مرغ سال91 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
شیر - برنامه ملی پایش باقیمانده های دارو و سموم و فلزات سنگین در شیر سال91 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
عسل - برنامه ملی پایش باقیمانده های دارو و سموم و فلزات سنگین در عسل سال91 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - اطلاع رسانی عمومی و آموزش گره های شغلی پرخطرتب خونریزی دهنده کریمه کنگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - استقرارکارخانجات تولید خوراک دام ، کنسانتره دام و مکمل و DCP در یک مجتمع تولیدی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی و کادر بهداشتی دستیار وی در سال91 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - صدور پروانه خودوهای ویژه حمل دام زنده و فراورده های خام دامی و عدم موازی کاری توسط مراکز بهداشت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط صدورپروانه پرورش دام سبک و سنگین دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - اقدامات بهداشتی برای پیشگیری ازتب هموراژیک (خونریزی دهنده) کریمه کنگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ساماندهی بهداشتی کشتارگاه های دام استان و پیگیری کمیته ماده 19 و تامین آب سردو گرم و چاه ضبط لاشه و خودرو سردخانه دار و اتاق سرد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
حلال - مغایرت ذبح مرغ به روش اهل سنت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - لزوم خنک سازی لاشه ها قبل از خروج از کشتارگاه های دام و اتاق سرد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - حداکثرمیزان مجاز باقیمانده های دارو ، سموم وفلزات سنگین (MRls )درتخم مرغ خوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
آبزیان - کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف در کارگاههای بسته بندی میگواز قبیل موادضدعفونی، متابی سولفیت سدیم ، اسید بوریم و بوراکسیاید دارای پروانه از وزارت بهداشت باشند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1378 مشاهده جزئیات
خوراک دام - مصرف کربنات کلسیم و زئولیت و مکملها و میزان مصرف قارچ کشها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
خوراک دام - میزان مجاز اوره در خوراک دام نشخوارکنندگان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - میزان مجاز اوره در خوراک دام نشخوارکنندگان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
فراورده - هر دوهفته یکبار از کارگاههای تولید کننده گوشت چرخ کرده می بایست نمونه برداری گردد و بصورت تصادفی نمونه برداری گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - کارخانجات تولیدکنسروماهی مجاز به تولید کنسرو ازآبزیانی هستند که پروانه از وازرت بهداشت گرفته اند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
شیر - افزودن مواد افزودنی مانند پراکسیداز ،جوش شیرین و آب اکسیژنه .... به شیر خام ممنوع بوده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - بسته بندی میگو در استانهای غیر ساحلی ممنوع بوده وفقط در استانهای ساحلی انجام می شود ودیفراست وبسته بندی مجدد ممنوع دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1378 مشاهده جزئیات
فراورده - استفاده از هرنوع ماده نگهدارنده در گوشت چرخ شده درمراکز بسته بندی ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - میزان متوسط آب مصرفی در تهیه یک تن گوشت در کشتارگاه دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - میزان متوسط آب مصرفی در تهیه یک تن گوشت در کشتارگاه دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
فراورده - در صورتی که دمای محموله های منجمد درهنگام بارگیری بالاتر از 15 درجه باشد نسبت به ضبط و نمونه برداری اقدام گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - در صورت استفاده از کارتنهای رنگی با رنگهای غیرمجاز استفاده آن ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - خشک نمودن فانوس ماهیان صید شده بر روی تورهای مشبک با حفظ فاصله از زمین و میزان رطوبت وقارچ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - خشک نمودن فانوس ماهیان صید شده بر روی تورهای مشبک با حفظ فاصله از زمین و میزان رطوبت وقارچ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - تاریخ صید آبزیان تجارتی از زمان صید درگواهی حمل قیدگردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
شیر - بجای تاسیس ایستگاه شیر ازخودروهای 2جداره حمل شیر استفاده گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - تولید وتوزیع و عرضه گوشت منجمد در گونی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
فراورده - تولید وتوزیع و عرضه گوشت منجمد در گونی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
خوراک دام - در خصوص مصرف یا عدم مصرف جوش شیرین در غذای طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
خوراک دام - استفاده از کود سفید شیمیایی در خوراک گاو شیری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - استفاده از میز تفلونی جهت سالن عمل آوری میگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي مشاهده جزئیات
شیر - بعضی ازمراکز جمع آوری شیر جهت حمل شیر از ظروف پلاستیکی یا بیدونهای کثیف استفاده می شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - صادرات کنسرو ترکیبی واخذ کد EC بلامانع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - استفاده از کارتنهای مرغ تخمگذار و مراکز بسته بندی تخم مرغ در حمل تخم مرغ ممنوع می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
خوراک دام - استفاده از پودر گوشت ، استخوان و پودرماهی و طیور آلوده به سالمونلا یا فلزات سنگین جهت کود کشاورزی یا معدوم کردن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - استفاده از زرده تخم مرغ جهت مصارف شیرینی پزی و شرایط استحصال و بسته بندی و نگهداری و عرضه زرده تخم مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - استفاده از شانه های رنگی فقط در تخم مرغ بلامانع است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1385 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
خوراک دام - نحوه نمونه برداری از کارخانجات خوراک دام ،طیور ، ابزیان و پودر ماهی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
آبزیان - 4نمونه فرم کنترل بهداشتی میگودرخط ، کنترل سطوح وآب و فرآوری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
آبزیان - نحوه قضاوت بر روی ماهیان آلوده به انگل لیگولا اینتستینالیس دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - آیین کارفراوری ، بسته بندی و عمر ماندگاری مرکب و ماهی اسکویید دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
آبزیان - آیین کارفراوری ، بسته بندی و عمر ماندگاری ماهی مرکب و ماهی اسکویید دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
فراورده - لیست تعدادی از واحدهای تولید ظروف بسته بندی مواد غذایی دارای پروانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1381 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نحوه نشانه گذاری تکمیلی(لیبل) لاشه در کشتارگاههای دام و مشخصات لیبل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
خوراک دام - دستورالعمل عملیات صحیح تولید کارخانجات کنسانتره/خوراک دام طیور و آبزیان GMP دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1384 مشاهده جزئیات
فراورده - قابلیت و ردیابی فرآورده های خام دامی و بویژه فرآورده های شیلاتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1383 مشاهده جزئیات
فراورده - راهنمای بازرسی کارگاهها و کارخانجات فرآوری و بسته بندی فرآورده های خام دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
آبزیان - روش نگهداری ماهی به روش دودی کردن و نمک سود کردن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1382 مشاهده جزئیات
عسل - نظارت بر نگهداری، توزیع و عرضه عسل به عهده سازمان دامپزشکی است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1380 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ویژگی های تفاله زیتون جهت مصرف در خوراک دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - مسمومیت با مواد آلی و غیرآلی و مصرف سم توسط دام و قضاوت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - مسمومیت با مواد آلی و غیرآلی و مصرف سم توسط دام و قضاوت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - ماده 12 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی از شرایط مسئول فنی نداشتن پروانه مسول فنی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
شیر - مجتمع های تولید شیر و گوشت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مجتمع های تولید شیر و گوشت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - دستورالعمل ضوابط فنی بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرمابی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی و ظرفیت مراکز نگهداری وپرورش مرغ مادر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - حقوق ومزایای مسئولین فنی بهداشتی و کادر بهداشتی دستیار وی در سال91 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - اشتغال به کارفارغ التحصیلان بهداشت یار دامپزشکی و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
خوراک دام - عرضه غذای حیوانات خانگی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور پروانه بهداشتی مراکز تکثیرو پرورش ملکه زنبورعسل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - نحوه نمونه برداری و قضاوت فرآورده های خام دامی ، مواد اولیه و خوراک آماده دام و درصورتی که از نظر ظاهری وارگانولپتیکی توسط کارشناس غیر قابل مصرف تشخیص داده شود نیازی به انجام آزمایش نیست دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - حقوق کادر بهداشتی شاغل در بخشهای جانبی کشتارگاه دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - حقوق کادر بهداشتی شاغل در بخشهای جانبی کشتارگاه دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - بازنگری دوم دستورالعمل ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به منظور اعلام نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی و عدم وابستگی مالی به کارفرما دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
شیر - اجرای برنامه پایش باقیمانده دارو ، سموم و فلزات سنگین در شیرسال90 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - تولید و عرضه تخم مرغ نشان دار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - پروانه خودروهای ویژه حمل دام زنده و فرآورده های خام دامی و از صدور مجوزو موازی کاری توسط مراکز بهداشت خودداری گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - ضوابط و مقررات جمع آوری، حمل و فرآوری چربی های حیوانی(دام و طیور)- چربی غیرخوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ضوابط و مقررات جمع آوری، حمل و فرآوری چربی های حیوانی(دام و طیور)- چربی غیرخوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
چربی - ضوابط و مقررات جمع آوری، حمل و فرآوری چربی های حیوانی(دام و طیور)- چربی غیرخوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ارسال فرم خلاصه پرونده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن تولید ، انجماد و نگهداری اسپرم دامی و صنایع وابسته به دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام(با جاده و راه آهن فرودگاه وخطوط انتقال وتوزیع برق دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام از شهرک های صنعتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - رعایت فاصله از اماکن دامی و صنایع وابسته به دام مربوط به واحدهای ذوب و ریخته گری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط و معیارهای حریم بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سکونت گاه ها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تایید صلاحیت دامپزشکان متقاضی اشتغال بعنوان مسئول فنی بهداشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فرم آماری سازمان - ارسال فرم های آماری جامع دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
متفرقه - تعرفه های خدمات آزمایشگاهی درمانی و بهداشتی در بخش غیر دولتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - تشدیداقدامات بهداشتی قرنطینه ای برای پیشگیری ازبیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - تشدید اقدامات ویژه کنترل بهداشتی -قرنطینه ای درکشتارگاه طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - آماده سازی وبسته بندی اندرونه خواکی طیور(دل، جگر، سنگدان) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
متفرقه - اجرای دستورالعمل ماده17 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی مجتمع های دامداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
سازمان بازرگانی - اجرای ماده 11آیین نامه نظارت بهداشتی و استعلام از دامپزشکی توسط مجمع امور صنفی (قدیمی) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - بازرس بهداشتی گوشت درکشتارگاههای دام وطیور و استخدام یک نفر دکتر بعنوان سرپرست کشتارگاه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - دستورالعمل تکمیلی ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
عوارض کشتارگاه - حقوق و مزایای ناظران شرعی برذبح وصید دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
آبزیان - ممنوعیت استفاده از مالاشیت گرین در هر گونه از آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نشانه گذاری تکمیلی ( لیبل ) لاشه درکشتارگاههای دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
خوراک دام - استفاده از ضایعات کشتارگاهی در تهیه کنسرو خوراک حیوانات خانگی(سگ و گربه) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
آبزیان - ممنوعیت استفاده ازمالاشیت گرین درکلیه مراحل تکثیروپرورش آبزیان زینتی وخوراکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
خوراک دام - ممنوعیت استفاده ازمالاشیت گرین درکلیه مراحل تکثیروپرورش آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور/تمدید پروانه بهداشتی مرکز تکثیرماهیان سردآبی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - اعلام سطح کارخانه سورتینگ سیب زمینی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - روش های بی حس کردن دام قبل از کشتار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - تاکید بر تدوام تشکیل کمیته های استانی و شهرستانی هماهنگی امور کشتارگاههای دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
شیر - حداکثرمیزان مجاز باقیمانده MRL دارو، سموم وفلزات سنگین در شیر خام به منظورپایش دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نشانه گذاری تکمیلی ( لیبل) لاشه در کشتارگاه های دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - حمل و نقل مرغ تازه خنک شده و استفاده ازپودر یخ و یخ پوشانی ممنوع میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی صدورپروانه مراکز جمع آوری شیر-بازنگری اول دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - بازسازی و بهسازی واحدهای مرغداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - ضوابط فنی بهداشتی مراکز پخش فرآورده های خام دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی مراکز پخش فرآورده های خام دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - درهنگام احداث کشتارگاه دام توسط بخش خصوصی یا شهرداری مستلزم کسب صدور پروانه از دامپزشکی است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
تخم مرغ - عمرماندگاری تخم مرغ و فرآورده های آن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - عمرماندگاری تخم مرغ و فرآورده های آن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
خوراک دام - تکثیر و پرورش کرم خاکی به منظورتولید پروتیین حیوانی/کود بیولوژیک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نحوه مصرف گوشت سالم سازی شده بر اثر سیستی سرک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - تاکید براجرای دستورلعملهای ابلاغی در خصوص قضاوت تولید خمیرمرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه قضاوت در خصوص خمیرمرغ ضمنا علاوه بر نتیجه آزمایش ، وضعیت ظاهری و ارگانولپتیکی محموله ملاک عمل می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
تفسیرنتایج آزمایشگاهی - نحوه قضاوت در خصوص خمیرمرغ ضمنا علاوه بر نتیجه آزمایش ، وضعیت ظاهری و ارگانولپتیکی محموله ملاک عمل می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - کدهای مربوط به پرورش آهو و کد بهره برداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - ضوابط صدورکد صادراتی IR برای کشتارگاههای صنعتی طیور با ظرفیت 2000 قطعه در ساعت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط صدورکد صادراتی IR برای کشتارگاههای صنعتی طیور با ظرفیت 2000 قطعه در ساعت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط وضوابط تخفیف وتعدیل فواصل واحدهای پرورش و نگهداری گوسفند و بز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - سیاستهای اجرایی و شرایط صدورپروانه واحدهای پرورش دام سبک و سنگین در سال 90 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - سیاستهای اجرایی و شرایط صدورپروانه واحدهای پرورش و نگهداری طیور در سال 90 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حوزه فعالیت و نمونه پروانه مسئول فنی بهداشت اماکن دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط بکارگیری مسئول فنی بهداشتی دکتردامپزشک در مزارع/مراکز تکثیر وپرورش آبزیان و مسولیت همزمان چند مزرعه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - استقرار مراکز تکثیر و پرورش آبزیان زینتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - کارگاه های بسته بندی عسل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور-تمدید پروانه بهداشتی مراکز توزیع ماهیان سردابی زنده بازاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ممیزی ازمراکز تکثیرمیگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط تکمیلی کارگاههای فرآوری و سورت روده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - معرفی وحضورمسئول فنی بهداشتی و جایگزین و معرفی مسئول فنی توسط کارفرما دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط و ضوابط صدورپروانه المثنی و تعهد محضری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - پرورش ماهی آزاد (سالمون) همزمان با ماهیان سرد آبی (قزل آلا) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - صدور پروانه بهداشتی مجتمع های دامداری و انتقال به بیرون از شهر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تعیین ظرفیت پرورش مرغ مادر گوشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نمایشگاههای عرضه و فروش حیوانات خانگی ، پرندگان زینتی وآبزیان زینتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی کشتار ، بسته بندی وعرضه گوشت بلدرچین،کبک و قرقاول و نقشه کشتارگاه بلدرچین دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تعیین شماره پروانه(کد نوع دام یا کارخانه،کد نحوه بهره برداری) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - استقرار واحدهای نگهداری و پرورش پرندگان زینتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور پروانه بهداشتی میدان دام (عرضه و کشتاری) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی کارگاههای بسته بندی گوشت قرمز وابسته به فروشگاههای عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی آماده سازی ، فرآوری،بسته بندی ، نگهداری و حمل خمیر مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شیوه نامه نظارت بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - بررسی و تایید نقشه واحدهای تحت نظارت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - پرورش ماهی در دریا(cage culture &pen culture ) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - کشتار وبسته بندی گوشت سایر ماکیان(بلدرچین ، کبک،شترمرغ و بوقلمون ) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط ومقررات صدور مجوز بهداشتی واحدهای پرورش دام وطیوربومی وزنبور عسل و کرم ابریشم بعنوان مشاغل خانگی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور پروانه بهداشتی استخرهای مزارع دومنظوره پرورش ماهیان سردآبی-کشاورزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نحوه محاسبه ظرفیت واحدهای جوجه کشی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تعیین تکلیف واحدهای مرغداری دارای کارت شناسایی و یا فاقد پروانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی مراکز تشخیص وبررسی بیماریهای دام ، طیور و آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور پروانه بهداشتی مجتمع های پرورش میگوی آب شور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
سردخانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور پروانه بهداشتی سردخانه های نگهداری فراورده های خام دامی وسردخانه های زیر50تن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور پروانه بهداشتی سردخانه های نگهداری فراورده های خام دامی وسردخانه های زیر50تن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور پروانه بهداشتی انبار نگهداری مواداولیه و خوراک آماده دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی وظرفیت واحدهای پرورش پولت تخمگذار و و مرغ تخمگذار تجارتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی مراکز تکثیروپرورش کروکودیل- بازنگری اول دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - صدور پروانه تاسیس و بهره برداری اماکن دامی و صنایع وابسته به دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر- بازنگری دوم دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - رعایت ضوابط و مقررات در صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - احداث واحد تولید بیوگازدرکشتارگاه صنعتی دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدورپروانه بهداشتی مزارغ پرورش مرغ گوشتی در قفس / طبقاتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مدارک احراز مالکیت جهت صدورپروانه واحدهای تحت نظارت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - استقرارواحد کوره آجرپزی(سوخت گاز) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور پروانه بهداشتی کارگاههای بسته بندی ماهی تازه و منجمد وابسته به فروشگاههای عرضه انواع کالاهای بازرگانی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ممنوعیت صدور پروانه اشتغال نیروهای دولتی و سرباز وسایر موسسات به عنوان مسئول فنی بهداشتی درشرکت ممیزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - اجرای دستورالعمل کنترل سالانه بهداشتی مراکز پرورش وتکثیر ماهی قرمز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی ومقررات صدور پروانه بهداشتی مزارع پرورش مرغ گوشتی و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مقررات بهداشتی تغذیه حیوانات درباغ وحش، باغ پرندگان ، پارک دلفینها و آکواریوم دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تبدیل واحد پرورش مرغ گوشتی زارعی به مرغ مادر گوشتی(مصوبات کمیسیون مرکزی صدورپروانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ویژگیهای میکروبی و حد مجاز BOD5وCODآب مزارع پرورش ماهیان سرد ابی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تکثیر و پرورش پرندگان کوچک جثه(قناری) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط و ضوابط صدورپروانه بهداشتی کارخانجات جوجه کشی مرغ بومی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدورپروانه بهداشتی مزارع پرورش ماهیان سردابی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - قانون نظام جامع دامپروری کشور در مجلس دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - اصلاحیه جدول ظرفیت دامداری روستایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - رعایت ضوابط ودستورالعمل ها در زمان احداث کشتارگاه ها و گذاشتن شیشه بعنوان حایل ممنوع میباشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - عقد و لغو و تمدید قرارداد مسئولین فنی/ناظرین بهداشتی و لغو قرار داد از سوی هرکدام از طرف مراجع قضایی قابلپ یگیری است . فعالیت کارگاه بدون حضورمسئول فنی ممنوع می باشد و انتخاب مسئول فنی با کارفرما می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مدارک مورد نیاز جهت صدوروتمدید کد صادراتی کارگاههای فرآوری وبسته بندی پای مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نظارت بهداشتی برمیدان عرضه دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدورپروانه بهداشتی واحدهای پرورش کرم ابریشم دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی مراکز تکثیرو پرورش آبزیان از رودخانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تعیین ظرفیت واحدهای پرورش پولت ومرغ تخمگذار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نحوه کدگذاری مراکز پخش فراورده های خام دامی وکشتارگاه شترمرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - صدور پروانه بهداشتی تاسیس کشتارگاه صنعتی طیور جدید و عدم محدودیت احداث دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور و تمدید پروانه بهداشتی مجتمع های دامداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور پروانه بهداشتی تاسیس/بهره برداری کارگاههای سورت روده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان و صیدگاه و شناورهای صیادی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - بکارگیری مسئول فنی بهداشتی درواحدهای تحت نظارت پشتیبانی اموردام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نحوه فعالیت درمراکز پرورش میگوی کشور- اصلاحیه صورتجلسه 15 بندی میگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - بررسی و تایید نقشه واحدهای تحت نظارت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور پروانه بهداشتی مراکز تکثیرو پرورش پرندگان زینتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی کارگاههای بسته بندی گوشت قرمز (وابسته به فروشگاههای عرضه) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - رعایت ضوابط و استقرار کارخانجات تولید وبسته بندی موادخوراکی وحداقل فاصله با سایرواحدهای صنعتی و مراکز خدماتی و سکونت گاه ها - نظام دامداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
خوراک دام - نحوه استفاده از ضایعات کشتارگاه های دام و طیورو کارخانجات کنسرو ماهی در تغذیه آبزیان و ممنوع بودر پودرگوشت و پودراستخوان درتغذیه نشخوارکنندگان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تعیین تکلیف موافقت اصولی و پروانه های تاسیس صادره و اعتبار آن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - صدور پروانه بهداشتی تاسیس بهره برداری مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - رعایت طرح جامع یا هادی شهر و روستا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط وضوابط جوجه ریزی بوقلمون دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - اصلاح جداول فواصل اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و حریم بهداشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - میزان آب مصرف مورد نیاز شترمرغ و مصرفی مزارع پرورش شتر مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - طبقه بندی دامداری ها ( دامداری روستایی -دامداری کوچک روستایی - دامداری - دامداری صنعتی) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تعیین ظرفیت مرغ گوشتی و بوقلمون در واحد سطح دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تسهیل درصدورمجوز بهسازی و بازسازی مرغداری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تولیدگوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - معرفی مسئول فنی بهداشتی با انتخاب کارفرما می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - معرفی مسئول فنی بهداشتی با انتخاب کارفرما می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط استقرار کارخانجات تبدیل ضایعات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - فاصله اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با قبرستان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی اماکنی که نسبت به استخدام مسئول فنی اقدام نمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی اماکنی که نسبت به استخدام مسئول فنی اقدام نمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی واحدهای فرآوری/ بسته بندی فراوردههای غیر خوراکی دام وطیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ابلاغ مصوبه کمیسییون مرکزی نظام دامداری درخصوص تغیرکاربری برای یک دوره یا بیشتر ممنوع میباشد و می بایست نسبت به ابطال پروانه اقدام گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی کشتار و استحصال و بسته بندی و عرضه گوشت شترمرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدوروتمدید پروانه مراکز تکثیر میگو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
خوراک دام - نحوه صدورپروانه کارخانجات خوراک دام وطیور و آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نحوه صدورپروانه کارخانجات خوراک دام وطیور و آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
شیر - دستورالعمل نظارت و کنترل بهداشتی شیر خام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - دستورالعمل نظارت و کنترل بهداشتی شیر خام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نظارت بهداشتی بر مراکز تکثیرو پرورش آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط اولویت صدورموافقت اصولی واحدهای مرغداری و کارخانجات جوجه کشی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مدارک مورد نیاز جهت صدوروتمدید کد EC کارگاههای فرآوری سورت و روده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تجهیزکارخانجات جوجه کشی به سیستم تبدیل ضایعات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی مراکز تکثیرو پرورش آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط تمدید اصلاح و افزایش ظرفیت و استعلام محیط زیست دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - دستورالعمل و ضوابط فنی بهداشتی پرورش و نگهداری شتر مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تعدیل و تخفیف فواصل مرغداریها با سایراماکن دامی و صنایع وابسته دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - شرایط اشتغال در شرکتهای ممیزی و مدرک لیسانس دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - صدور و یا تمدید پروانه بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضرورت احداث واحد تبدیل ضایعات در کشتار گاههای دام و طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مشکلات اجرایی در خصوص اصلاحات نقشه های تاییدی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تعدیل و تخفیف فواصل مندرج در کتاب نظام دامداری در واحدهای تخمگذار و گوشتی و جوجه کشی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - عملیات لش گیری و سورت روده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مدت اعتبارپروانه کشتارگاه، آلایش خوراکی وخمیر مرغ وبسته بندی و .. 2 ساله می باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - درخصوص زمین واگذاری پروانه ها به استانها و جداول مندرج در فواصل نظام دامداری مبنای رسیدگی به پروانه ها باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - حریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - موارد ارجاعی به کمیسیون مرکزی صدور پروانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - صدوروتمدید کد EC کارگاههای فرآوری آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - رعایت حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع برق دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - رعایت موازین شرعی در کشتارگاههای دام و طیور و قبله دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - پرورش دومنظوره ماهی و استخر ذخیره آب دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - پروانه بهداشتی بهره برداری کارخانجات خوراک دام و برخورد با واحدهای فاقد پروانه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ابلاغ مصوبه کمیته فنی در خصوص فواصل نظام دامداری(حد فاصل نظا م دامداری قارچ وپرشویی و رستوران بین راهی) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ضوابط بهداشتی واحدهای کله پاک کنی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
بسته بندی - احداث کارگاههای قطعه بندی و بسته بندی مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - نحوه صدور / تمدید کد EC کارگاههای سورت روده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - اعتبارپروانه مسئولین فنی/ناظرین بهداشتی و کارفرما دوساله است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - بکارگیری فارغ التحصیلان رشته شیر و فراورده های آن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - بکارگیری دامپزشکان بخش خصوصی دردامداری و مرغداری و نیاز به دکترتمام وقت نیست دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تعیین فواصل مراکز تکثیروپرورش آبزیان زینتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - فواصل نظام دامداری درخصوص مراکزجمع آوری شیر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - صدورپروانه بهره برداری جهت مجتمع های گاو شیری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - تاکید براجرای نقشه های تایید شده و عدم تغییر کاربری آنها دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - ارسال فرم لیست پروانه های دامداری صادر شده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - استقرار کارخانجات خوراک دام و طیور در وآبزیان در شهرکهای صنعتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - مصوبه کمیسیون مرکزی نظام دامداری در خصوص ارائه طرح توجیهی در زمان اجرای طرحهای بزرگ و موافقت اصولی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - صدورکلیه پروانه های بیمارستانی و کلنیکی و کشتارگاهها به استانها واگذار می شود دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
صدورپروانه - صدور پروانه به استانها واگذار می شود مگراینکه ابهامی پیش بیاید ودر خصوص مجوز موقت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - کاربرد ازن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - مقطع زمانی اخذ تاییدیه بهداشتی(موضوع ماده94قانون برنامه چهارم توسعه ) شرکت ممیزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - نحوه ارزشیابی وتعیین درجه بهداشتی شرکت های ممیزی وارزیابی مراکز عرضه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - نحوه نظارت برعملکرد شرکتهای خدماتی ممیزی بهداشتی دامپزشکی و تعداد بازدید دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - حداقل تعداد بازدید بهداشتی شرکتهای خدماتی ممیزی بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - حوزه وظایف وعملکرد شرکتهای خدماتی ممیزی بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
ضدعفونی - استفاده از ازن جهت سالم سازی آب مصرفی دراماکن دامی وصنایع وابسته به دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - راهکارهای بهبودکیفیت بسته بندی مرغ تازه و وضعیت اتاق سرد و خودرو ترموکینگ دار ودارای سبد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - برقراری اقدامات ویژه کنترل بهداشتی درکشتارگاه های طیور استان درخصوص آنفلوآنزا دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - برقراری اقدامات ویژه کنترل بهداشتی درکشتارگاه های طیور تکمیلی و نحوه برخورد باخودروهای حمل طیور زنده فاقد گواهی حمل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - بهداشت یاردامپزشکی و شرح وظایف دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - بازنگری دستورالعمل ماده19آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - اجرای دستورالعمل ماده19آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و صلاحیت مسئول فنی بعهده نظام دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - کشتارو قضاوت در مورد لاشه های سلی و بروسلوزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - ممنوعیت صدور پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی بهداشتی برای نیروهای سرباز و طرح کارمندان دولت دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی موضوع شناور های صیادی ومراکز تکثیر وپرورش آبزیان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - حوزه فعالیت ونمونه پروانه مسئول فنی بهداشت اماکن دامی و شرح وظایف دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نحوه قضاوت بهداشتی در مورد گوشت و شیر دام مبتلا به هاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
فراورده - تعیین شماره پروانه(کد نوع دام یا کارخانه،کد نحوه بهره برداری) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه کدگذاری مراکز پخش فراورده های خام دامی و کشتارگاه شترمرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - تشدید کنترل ونظارت بهداشتی بر تولیدو عرضه خمیرمرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
فراورده - اجرای برنامه پایش باقیمانده در گوشت واندرونه خوراکی طیور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
فراورده - اجرای برنامه ملی پایش باقیمانده ها در گوشت واندرونه خوراکی مرغ گوشتی سال1390 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
میدان دام - نظارت بهداشتی برمیدان عرضه دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - فراوری وبسته بندی پای مرغ در کشتارگاه های طیور ودرصورت نبود کارگاه پای مرغ به استان دیگر منتقل گردد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - رعایت ضوابط و مقررات حمل فراورده های خام دامی و دمای عمق فراورده تازه و منجمد در هنگام بارگیری و نصب ترموگراف دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
سایت ضدعفونی - دستور العمل شستشووضدعفونی کامیونهای حمل مواد اولیه و خوراک آماده دام،طیور وآبزیان و تعویض اتاقک چوبی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
حلال - شرایط ناظر شرعی در ذبح دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1389 مشاهده جزئیات
شیر - نحوه قضاوت بهداشتی در مورد لاشه گوشت و شیر مشکوک یا مبتلا به هاری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
شیر - نظارت وکنترل بهداشتی شیر خام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
شیر - اجرای برنامه ملی پایش باقی مانده های دارو ،سموم وفلزات سنگین درشیر سال1390 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
حمل و نقل - ممنوع بودن صدور پروانه اشتغال به حمل خودروهای ویژه حمل دام زنده و فراورده های خام دامی توسط بهداشت و موازی کاری است دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
ممیزی - تعرفه صدورپروانه شرکتهای خدمات ممیزی بهداشتی دامپزشکی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
ممیزی - آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جهت ممیزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
ممیزی - شرایط اشتغال در شرکتهای ممیزی وداشتن مدرک لیسانس هم میتواند جز تیم ممیزی باشد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
میدان دام - ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور پروانه بهداشتی میدان دام(عرضه و کشتاری) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
میدان دام - کنترل و نظارت بهداشتی بر میادین دام(عرضه و کشتاری) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
میدان دام - تشدید نظارت بهداشتی بر میادین عرضه دام دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
فراورده - ضوابط و مقررات شقه کردن و خردکردن گوشت قرمز در قصابی و ماهی در مراکز عرضه و جنس پیشخوان و نظافت یخچال دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
فراورده - شرایط وضوابط تهیه جوجه کبابی ، شنیتسل، سوریمی و فراورده های مشابه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
خمیر مرغ - ضوابط فنی بهداشتی ، آماده سازی ، فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری و حمل خمیر مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - عرضه خاویار وارداتی (تقلبی) غیر مجاز دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - تعیین میزان خونابه تراوش شده در طی فرایندانجماد زدایی مرغ منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - ضایعات ناشی ازعملیات فراوری و قطعه بندی مرغ دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - ضوابط فنی بهداشتی کارگاههای بسته بندی گوشت قرمز(وابسته به فروشگاههای عرضه) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - شرایط وضوابط عرضه فراورده های خام دامی وارداتی برای مصرف خانوار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - دستورالعمل اجرایی در خصوص فراورده های خام دامی تاریخ منقضی ماده 14 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - ممنوعیت استفاده از رنگهای خوراکی/غیر خوراکی درفراورده های خام دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه عرضه فراورده خام دامی در فروشگاههای زنجیره ای وتعاونی مصرف دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1388 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نحوه فعالیت در کشتارگاه دام وطیور(تاسیسات موجود اعم از قطعه بندی ، فراوری وتبدیل ضایعات می بایست دریک محل طراحی شود) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
کشتارگاه طیور - نحوه فعالیت در کشتارگاه دام وطیور(تاسیسات موجود اعم از قطعه بندی ، فراوری وتبدیل ضایعات می بایست دریک محل طراحی شود) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - گوشت تازه وارداتی با بسته بندی درخلاء دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
آبزیان - کشند(مد) قرمزوراههای مقابله باآن دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی اعلام به شیلات دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
مسئولین فنی - آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی اماکنی که نسبت به استخدام مسئول فنی اقدام نمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی اعلام به جهاد کشاورزی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی اماکنی که نسبت به استخدام مسئول فنی اقدام نمایند دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - عرضه گوشت مرغ در فروشگاه های پاییزه جهت ستاد تنظیم بازار دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
مراسمات - نظارت بهداشتی وشرعی دامهای قربانی درروز عید قربان دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه استفاده ازگوشت ،مرغ و ماهی منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه توزیع و عرضه گوشت قرمز/مرغ منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - ضوابط نشانه گذاری فراورده های دامی تولیدشده به سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه برخورد با موارد مثبت در نمونه برداری ادواری دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - ضوابط فنی بهداشتی کشتار وبسته بندی و عرضه گوشت بوقلمون دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه مصرف خرده گوشت حاصل از قطعه بندی و بسته بندی گوشت قرمز تازه دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
فراورده - گوشت بلدرچین وکبک(عمرماندگاری ،نحوه بسته بندی وعرضه ) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - ضوابط و شرایط زبان گوسفندی منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
بسته بندی - ضوابط و شرایط زبان گوسفندی منجمد دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
بسته بندی - منجمد سازی محموله های گوشت گوسفند تازه سرد وارداتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
بسته بندی - بسته بندی مرغ(ََA وبشقابی و.....) دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1387 مشاهده جزئیات
کشتارگاه دام - نحوه مصرف گوشت کله گاو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - نحوه مصرف گوشت کله گاو دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1386 مشاهده جزئیات
فراورده - طرح تضمین کیفیت و سلامت فراورده های خام دامی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1391 مشاهده جزئیات
فراورده - دستورالعمل اجرایی صدور کارت بازرس بهداشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات
فراورده - در خصوص استعلام مدت اعتبار نتایج آزمایشگاهی محموله های فراورده خام دامی و نهاده های خوراک دام تا پایان تاریخ انقضای محموله مورد تایید بوده دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي 1390 مشاهده جزئیات