استرپتوكوكوزيس Streptococcosis
عامل بيماري باكتري گرم مثبت از رسته استرپتوكوكوس هاست افزايش تراكم جمعيت، پايين بودن كيفيت آب و بالا بودن نيترات در بالا رفتن ميزان مرگ و مير موثر است .در فرم سپتي سمي بيماري خونريزي در باله ها، پوست، احشاء و روده ها ديده مي شود .در سطح بدن ممكن است زخم ايجاد شود . جراحات پوستي اين بيماري در مقايسه با فرونكولوزيس سطحي تر مي باشد .بيماري بصورت افقي منتقل مي گردد .جداسازي باكتري در محيط TSA امكان پذير است .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
دانلود فایل
فرونكلوزيس Furnculosis
عامل بيماري يك باكتري گرم منفي و ميله اي شكل به نام آئروموناس سالمونيسيدا (Aeromonas Salmonicida) است .بيماري ممكن است در هر سني ماهيان را مبتلا سازد ولي در بين ماهيان انگشت قد، شايع تر و خطرناك تر است و اغلب با افزايش درجه حرارت، كم شدن ميزان اكسيژن محلول و جمعيت زياد ماهيان همراه مي شود .بيماري موجب سپتي سمي و خونريزي در عضلات و ساير نقاط بدن ماهي مي گردد و در صورتيكه سرعت پيشرفت آن كند باشد، ممكن است موجب ايجاد كورك يا زخم شود .در سپتي سمي، بزرگ شدن طحال، آسيت و تورم كليه مشاهده مي شود .بيماري به اشكال مختلف فوق حاد، حاد، تحت حاد و مزمن بروز مي كند كه درصد تلفات در هر كدام متفاوت است .راه هاي انتقال بيماري، تماس با ماهي آلوده و تخم هاي آلوده است .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان
دانلود فایل
لینک کوتاه