مسئولان و کارشناسان

 • دکتر كامبيز رخشاني مهر

  مديركل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان

  02188806407-8

 • دكتر سیدرضا محمود علوی

  معاون دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان

  02188806407-داخلی 3301

 • دکتر نسترن شهبازیان

  رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان دریایی و آبزیان زینتی

  02188806407-داخلی 3306

 • دکتر محمد عزیززاده

  رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان سردآبی

  02188806407-داخلی 3304

 • رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های سخت پوستان و نرم تنان آبزی

  02188806407-داخلی 3308

 • دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل

  رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهیان گرمآبی

  02188806407-داخلی 3305

 • دکتر اعظم بنی طالبی

  کارشناس بیماری های ویروسی

  02188806407-داخلی 3307

 • مسئول سامانه GIS دفتر آبزیان

  02188806407-داخلی 3302

لینک کوتاه