لیست اخبار صفحه :1
اعلام اقدامات و برنامه‌های کاهش کانون‌های بیماری تب برفکی در کشور
مدیرکل دفتر مدیریت بهداشت بیماری های دام سازمان دامپزشکی کشور تشریح کرد:

اعلام اقدامات و برنامه‌های کاهش کانون‌های بیماری تب برفکی در کشور

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور اهم اقدامات و تدابیر اتخاذ شده که در روند کاهش تعداد کانون‌های بیماری تب برفکی موثر بوده است را تشریح کرد.

برنامه ملی کنترل بیماری تب برفکی ابلاغ شد
از سوی رئیس سازمان دامپزشکی کشور

برنامه ملی کنترل بیماری تب برفکی ابلاغ شد

برنامه ملی کنترل بیماری تب برفکی با رویکرد ارائه یک برنامه تخصصی کنترلی برای این بیماری فرامرزی و در راستای تعهد سازمان دامپزشکی کشور به مراجع بین المللی ابلاغ شد.

ارتقاء کیفی و کمی تولیدات دامی و بهداشت دام عشایر از اولویت های سازمان دامپزشکی کشور در سال ۹۹
معاون بهداشتی و ‌پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور پس از توافق 3 دستگاه متولی اعلام کرد:

ارتقاء کیفی و کمی تولیدات دامی و بهداشت دام عشایر از اولویت های سازمان دامپزشکی کشور در سال ۹۹

برنامه‌ راهبردی برای ارتقاء بهداشت دام عشایر در قالب 3 پودمان آموزشی تدوین شده و به زودی در قالب یک تفاهم‌نامه به امضای 3 دستگاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان امور عشایری کشور خواهد رسید.

طرح و برنامه‌های‌ اولویت‌دار دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور در سال 99
از سوی دکتر نقیبی سرپرست دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اعلام شد:

طرح و برنامه‌های‌ اولویت‌دار دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور در سال 99

طرح و برنامه‌های‌ اولویت‌دار دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور جهت پیشبرد اهداف مدیریتی و نظارت بهداشتی این سازمان در این خصوص اعلام شد.

لینک کوتاه