تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
دکتر سیامک نیک خواه

سرپرست دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

دکتر سیامک نیک خواه

ارتباط مستقیم: 02188907202

لینک کوتاه