تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
دکتر رضا اسدی

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

دکتر رضا اسدی

ارتباط مستقیم: 02188907202

لینک کوتاه