توصیه های به زنبور داران برای مقابله با خشکسالی
اطلاعیه دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم :

توصیه های به زنبور داران برای مقابله با خشکسالی

با توجه به اینکه خشکسالی ( دمای بالاتر از حد متوسط و کمبود بارندگی ) باعث کاهش شدید تعداد گل ها در منطقه می شود، غذای کمتری برای زنبورهای عسل وجود خواهد داشت.

هشدار دامپزشکی به زنبورداران و کشاورزان در خصوص سم‌پاشی باغ‌هاو مزارع

هشدار دامپزشکی به زنبورداران و کشاورزان در خصوص سم‌پاشی باغ‌هاو مزارع

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور؛ زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور توصیه‌ها و برنامه‌های ضرروری جهت مدیریت زنبورستانها و هماهنگی جهت پیشگیری از تداخل سمپاشی کشاورزان در باغها و مزارع با فعالیت زنبورستانها را تشریح کرد.

فرایند تشخیص علت تلفات پرندگان حیات وحش در میانکاله به روایت متن و الگوریتم

فرایند تشخیص علت تلفات پرندگان حیات وحش در میانکاله به روایت متن و الگوریتم

مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور در یک گزارش فنی و تخصصی مکتوب با ترسیم الگوریتم تشخیصی تمامی فرضیه هایی که می توانست باعث مرگ و میر پرندگان وحش مهاجر در تالاب بین المللی میانکاله شده باشد فرایند طی شده را تشریح و تبیین کرد.

لینک کوتاه