كانديديازيس
بيماري كانديديازيس(Candidiasis)
 
تعريف
     كانديديازيس نوعي بيماري قارچي پرندگان از جمله طيور اهلي مي باشد كه قسمت فوقاني دستگاه گوارش را مبتلا مي كندو اغلب به طور ثانوي پس از برخي بيماريهاي تضعيف كننده رخ مي دهد . كانديديازيس معمولاً در ماكيان يا بوقلمونها ديده شده ولي در بسياري از انواع ديگر پرندگان و پستانداران هم اتفاق مي افتد . اگرچه پرندگان در تمام سنين بيه بيماري مبتلا مي شوند ، ولي پرندگان جوان نسبت به بالغها حساسيت بيشتري دارند .كانديديازيس اغلب در شرايط نامناسب بهداشتي ديده مي شود و با لاغري وضعف پرنده همراه است ، در پرندگاني كه به مدت طولاني با آنتي بيوتيكها يا ساير داروها درمان شده اند ، اين بيماري ديده شده است .
در اكثر همه گيريها يك قارچ شبه مخمر به نام كانديداآلبيكنس عامل مولد بيماري مي باشد . در بعضي از همه گيريها انواع ديگر قارچها دخالت داشته اند .
كانديدا آلبيكنس در دستگاه گوارش بسياري از پرندگان و پستانداران سالم وجود دارد . وقتي كه پرندگان ضعيف شوند يا فلور طبيعي دستگاه گوارش آنها تغيير كند ، قارچ مي تواند به مخاط حمله كرده ، ايجاد جراحت نمايد . عوامل مستعد كننده رايج عبارتند از : آلودگيهاي انگلي ، كمبودهاي تغذيه اي ، بيماريهاي عفوني ، فقر بهداشتي و درمان طولاني مدت با آنتي بيوتيك يا داروهاي ديگر.
 
نشانه هاي باليني
    نشانه هاي كانديديازيس اختصاصي نيستند ولي شامل تاخير در رشد ، بي حالي ، ژوليدگي پرها يا اسهال مي باشند ، كه ممكن است به وسيله بيماري مستعدكننده اوليه پوشيده شوند .
 
نشانه هاي كاليد گشايي
شدت جراحات بسيار متغير است . جراحات به طور معمول در دهان ، حلق ، مري و چينه دان مي باشند ولي ممكن است پيش معده وبندرت روده ها را مبتلا كنند .
مخاط مبتلا به طور منتشر يا كانوني ضخيم شده ، اغلب با غشاي كاذب يا تكه هاي ديفتريك سفيد تا خاكستري همراه است . ممكن است جراحات كانوني برجسته ، كنده شوند و مانند توده هايي از مواد پنيري نرم داخل مجراي گوش قرار گيرند .
ممكن است جراحات مربوط به بيماري مستعدكننده اوليه نيز وجود داشته باشند كه بايد مورد جستجو قرار گيرند . اين بررسي بويژه بايد از نظر كوكسيديوز، آلودگيهاي انگلي يا سوء‌ تغذيه انجام گيرد .
 
تشخيص بيماري
جراحات واضح كالبد گشايي در پرندگان لاغر براي تشخيص كافي هستند . معمولاً آزمايشهاي هيستوپاتولوژي از مخاط مبتلا ،‌ تهاجم  قارچ به بافت را تائيد خواهد كرد .
 
پيشگيري
1 – رعايت اصول بهداشتي در سطح بالا واستاندارد.
2 – جلوگيري از ساير بيماريها، يا نارساييهاي مديريتي كه موجب ضعيف شدن پرندگان مي شوند.
 
درمان
1 – افزودن ويوله ژانسين به غذا به ميزان يك پوند در هرتن.
2 – محلول سولفات مس با رقت 1-2000 در آب آشاميدني ، هم براي پيشگيري و هم براي درمان به كار رفته ولي در مورد تاثير آن اتفاق نظر وجود ندارد .
3 – هر بيماري با مشكل مديريتي كه موجب ضعيف شدن پرندگان شود ، بايد درمان يا اصلاح گردد . چنانچه پرندگان براي مدت طولاني تحت درمان هستند لازم است مدتي درمان قطع گردد.
 
منبع مورد استفاده : راهنماي بيماري هاي طيور ، تاليف سي اي وايتمن و اي اي بيكفورد ، ترجمه آقايان دكتر محمد حسين بزرگمهري، دكتر بهرام شجاعدوست، دكتر عليرضا اكبري، دكتر غلامعلي كليدري، دكتر نريمان شيخي، انتشارات سازمان اقتصادي كوثر، چاپ اول، تهران ، 1375.
دانلود فایل
اسپرژيلوز
آسپرژيلوز Aspergillosis
تعريف : 
آسپرژيلوز نوعي بيماري قارچي است كه معمولاً دستگاه تنفسي و  از جمله كيسه هاي هوايي پرندگان نظير بوقلمونها ، ماكيان و بسياري ازانواع ديگر طيور ، پرندگان وحشي وزينتي را مبتلا مي كند .
جوجه بوقلمونها و جوجه ماكيانهايي كه كمتر از 3 هفته سن دارند خيلي بيشتر از بالغها به اين بيماري مبتلا مي شوند . متداولترين عامل آسپرژيلوز ، آسپرژيلوس فوميگاتوس مي باشد ولي چندين گونه و جنس ديگر از قارچها عامل بعضي از همه گيريها بوده اند . بيماري از طريق آب وغذا وهواي آلوده منتقل مي گردد.
 
نشانه هاي باليني
1 تنگي نفس ، تنفس با دهان باز ، سيانوز و تنفس سريع همواره مشاهده مي شود . معمولاً صداي رال در اين بيماري تنفسي وجود ندارد . نشانه هاي ديگر شامل اسهال ، بي اشتهايي ، خواب آلودگي ، لاغري پيشرونده و افزايش تشنگي مي باشد .
2 ميزان ابتلا متغير است . مرگ و مير در پرندگاني كه به شكل باليني مبتلا هستند زياد است . اغلب پرندگان مبتلا ، در هنگاهي كه در دست گرفته مي شوند يا بلافاصله بعد از آن ، بويژه وقتي كه از پاهايشان گرفته شوند ، مي ميرند . در گله هاي مبتلا در طي بارگيري و حمل و نقل و بعد از تلقيح مصنوعي ، مرگ و مير افزايش مي يابد .
3 نشانه هاي اختلال سيستم عصبي مركزي ممكن است در ، درصد كمي از پرندگاني كه عفونت به مغز آنها انتشار يافته است ديده شود . نشانه ها اغلب شامل عدم تعادل ، افتادن ، عقب عقب رفتن ، برگشتگي سر به عقب ، فلجي و غيره مي باشد .
4 چنانچه عفونت چشمي وجود داشته باشد ممكن است يك كدورت سفيد خاكستري در يك يا هر دو چشم تشكيل شود . هنگامي كه بافت ملتحمه مبتلا مي گردد خروج ترشحات از چشم ديده مي شود و ممكن است زخم قرنيه نيز وجود داشته باشد . يك توده حجيم از ترشحات ، به طور مشخص در گوشه مياني چشم زير پلك سوم تجمع مي يابد .

نشانه هاي كالبد گشايي
1 ممكن است روي جراحات كيسه هاي هوايي يا در برنش اصلي ريه رشد رشته هاي قارچي همراه با هاگدار شدن آنها به صورت ماده كركي خاكستري ، آبي ، سبز يا سياه ( قارچ هاگزا) ديده شود .
2 معمولاً ندولها يا پلاكهاي زرد يا خاكستري در ريه ها ، كيسه هاي هوايي يا ناي ( معمولاً در محل دو شاخه شدن ناي ) وجود دارند .
 
تشخيص بيماري
نشانه ها و جراحات ماكروسكوپي آسپرژيلوز در تشخيص ، بسيار مفيدند و با نشان دادن قارچ در زير ميكروسكوپ در لامهاي تهيه شده از جراحات ، يا مقاطع بافت شناسي ، بيماري تائيد مي گردد .
 
پيشگيري
1 بايد تخم مرغهاي تميز را جمع آوري نمود و آنها را قبل از خواباندن در دستگاه جوجه كشي ضدعفوني كرد يا دود داد . از تخم مرغهاي ترك خورده يا آنهايي كه داراي پوسته اي با كيفيت ضعيف هستند براي جوجه كشي استفاده نشود .
2 جوجه كشي ها و دستگاههاي جوجه كشي بايد به طور كامل تميز ، ضدعفوني و گاز داده شوند .
3 بايد تنها از بستر خشك و تميز و غذاهايي كه تازه آسياب شده و كپك نزده اند استفاده كرد .
4 بايد آبخوريها ، دانخوريها ، وسايل و تجهيزات ، عاري از قارچ باشند .
5 چنانچه آسپرژيلوز از قبل در گله حضور داشته است ، تمام پرندگان مبتلا بعلاوه غذا و بستر آلوده را معدوم نماييد .
 
درمان
معمولاً درمان گله ها اقتصادي نيست مگر در مورد پرندگان خيلي گرانبها مثل پرندگان زينتي ، پنگوئن ها ، شاهينها ، كبوتران پيام بر و ... كه از نيستاتين يا آمفوتريسين B يا ساير عوامل ضدقارچ مي توان استفاده كرد . كتو كينازول و داروهاي وابسته براي درمان پرندگان به طور انفرادي موثر بوده اند ولي براي گله هاي تجاري بيش از حد گران مي باشند .
 
منبع : راهنماي بيماري هاي طيور ، تاليف سي اي وايتمن و اي اي بيكفورد ، ترجمه آقايان دكتر محمد حسين بزرگمهري، دكتر بهرام شجاعدوست، دكتر عليرضا اكبري، دكتر غلامعلي كليدري، دكتر نريمان شيخي، انتشارات سازمان اقتصادي كوثر، چاپ اول، تهران ، 1375
 
دانلود فایل
لینک کوتاه