تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
دکتر محمدباقر  مقدس

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابريشم

دکتر محمدباقر مقدس

ارتباط مستقیم: 02188956142

لینک کوتاه