تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
لیست اخبار صفحه :1
استان ها باید در حوزه های نظارتی نگاه حاکمیتی دامپزشکی را تقویت کنند
مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور:

استان ها باید در حوزه های نظارتی نگاه حاکمیتی دامپزشکی را تقویت کنند

مهندس اکبرپور مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور در جلسه شورای اداری اداره کل دامپزشکی مازندران بر جدیت در اجرای طرح نظارت های بهداشتی تاکید کرد.

دوره های آموزشی " آشنائی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" و "نحوه احصای گلوگاههای مفسده خیز" در اداره کل دامپزشکی استان زنجان برگزار شد.
با حضور مدرسان سازمان دامپزشکی کشور در اداره کل دامپزشکی استان زنجان؛

دوره های آموزشی " آشنائی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" و "نحوه احصای گلوگاههای مفسده خیز" در اداره کل دامپزشکی استان زنجان برگزار شد.

دوره های آموزشی " آشنائی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" و "نحوه احصای گلوگاههای مفسده خیز" از سری دوره‌های برنامه‌ریزی‌شده آموزشی سال 1402 مرتبط با معاونت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان در اداره کل دامپزشکی استان زنجان برگزار شد.

برگزاری سومین جلسه عادی کمیته سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان دامپزشکی کشور در سال 1402

برگزاری سومین جلسه عادی کمیته سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان دامپزشکی کشور در سال 1402

سومین جلسه کمیته سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان دامپزشکی روز سه شنبه مورخ 10/11/1402 در محل سالن جلسات با دستور کار؛ ارائه گزارش عملکرد سازمان در حوزه پاسخگویی به شکایات و همچنین بررسی عملکرد بازرسان معتمد موضوع ماده 91 استانها با حضور اعضای کمیته در محل سالن اجتماعات سازمان دامپزشکی منعقدگردیده و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

دوره های آموزشی "اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد" و "نحوه احصای گلوگاههای مفسده خیز" در اداره کل دامپزشکی استان گیلان برگزار شد
با حضور مدرسان سازمان دامپزشکی کشور در گیلان:

دوره های آموزشی "اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد" و "نحوه احصای گلوگاههای مفسده خیز" در اداره کل دامپزشکی استان گیلان برگزار شد

دوره های آموزشی "اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت اداری" و "نحوه احصای گلوگاههای مفسده خیز" از سری دوره‌های برنامه‌ریزی‌شده آموزشی سال 1402 در اداره کل دامپزشکی استان گیلان برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی شیوه احصای گلوگاه های مفسده خیز و آسیب شناسی آن در اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

برگزاری دوره آموزشی شیوه احصای گلوگاه های مفسده خیز و آسیب شناسی آن در اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

دوره آموزشی شیوه احصای گلوگاه های مفسده خیز و آسیب شناسی آن از سری دوره‌های برنامه‌ریزی‌شده آموزشی سال 1402 در اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

برگزاری دوره های آموزشی "آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" و "اعلام مستندسازی گزارش تخلفات اداری کارمندان" در اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

برگزاری دوره های آموزشی "آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" و "اعلام مستندسازی گزارش تخلفات اداری کارمندان" در اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

دوره های آموزشی "آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" و "اعلام مستندسازی گزارش تخلفات اداری کارمندان" از سری دوره‌های برنامه‌ریزی‌شده آموزشی سال 1402 در اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

لینک کوتاه