تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
لیست اخبار صفحه :1
'گزارش تصویری بازدید نمایندگان هیئت اعزامی معاونت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور از کشتارگاه طیور شهرستان اردبیل در سفر به استان اردبیل روز چهارشنبه 1403/02/19در سفر به استان اردبیل

'گزارش تصویری بازدید نمایندگان هیئت اعزامی معاونت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور از کشتارگاه طیور شهرستان اردبیل در سفر به استان اردبیل روز چهارشنبه 1403/02/19در سفر به استان اردبیل

به گزارش دکتر مرتضی مروتی؛ سرپرست معاونت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور، 'گزارش تصویری بازدید نمایندگان هیئت اعزامی معاونت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور از کشتارگاه طیور شهرستان اردبیل در سفر به استان اردبیل روز چهارشنبه 1403/02/19در سفر به استان اردبیل

گزارش تصویری ملاقات مردمی نمایندگان هیئت اعزامی معاونت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور در سفر به استان اردبیل روز سه شنه 18 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری ملاقات مردمی نمایندگان هیئت اعزامی معاونت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور در سفر به استان اردبیل روز سه شنه 18 اردیبهشت 1403

گزارش تصویری ملاقات مردمی نمایندگان هیئت اعزامی معاونت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور در سفر به استان اردبیل روز سه شنه 18 اردیبهشت 1403

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل در جلسه کمیته سلامت اداری: سلامت نظام اداری وظیفه اصلی است و با جدیت پیگیری می شود

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل در جلسه کمیته سلامت اداری: سلامت نظام اداری وظیفه اصلی است و با جدیت پیگیری می شود

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل در جلسه کمیته سلامت اداری که با حضور نمایندگان هیئت اعزامی معاونت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، معاونین و جمعی از روسای ادارات ستادی و فنی؛ پیش از ظهر روز پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه در سالن جلسات شهید قاسم سلیمانی این اداره کل برگزار شد گفت سلامت نظام اداری وظیفه اصلی است و به جدیت پیگیری می شود.

لینک کوتاه