تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری چهارمین جلسه عادی کمیته سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان دامپزشکی کشور در سال 1401

برگزاری چهارمین جلسه عادی کمیته سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان دامپزشکی کشور در سال 1401

چهارمین جلسه عادی کمیته نظام سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان در مورخ 1401.12.22 با حضور اعضای محترم کمیته در محل سالن اجتماعات سازمان دامپزشکی, برگزار و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

برگزاری دوره آموزشی"آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" در سازمان دامپزشکی

برگزاری دوره آموزشی"آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری" در سازمان دامپزشکی

به گزارش دکتر حسین مودودی؛ معاون بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور؛ در راستای ارتقای آگاهی و آشنایی مدیران, کارشناسان و همچنین ادارات کل دامپزشکی استانها با تعاریف, مجموعه قوانین, مصادیق و کلیات قانون رسیدگی به تخلفات اداری, دوره آموزشی مصوب برنامه ریزی شده مزبور در قالب وبینار آموزشی در تاریخ 1401/12/09برگزار شد.

برگزاری سومین جلسه عادی کمیته مدیریت عملکرد سازمان دامپزشکی کشور در سال 1401

برگزاری سومین جلسه عادی کمیته مدیریت عملکرد سازمان دامپزشکی کشور در سال 1401

سومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد سال 1401 سازمان دامپزشکی روز سه شنبه مورخ 1401/11/4 در محل سالن جلسات با دستور کار؛ ارائه تحلیل و آسیب شناسی عملکرد سازمان و ادارات کل دامپزشکی استان در جریان ارزیابی عملکرد سال 1400 و گزارش اقدامات سالجاری با حضور اعضای کمیته در محل سالن اجتماعات سازمان دامپزشکی منعقدگردیده و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

لینک کوتاه