مهندس منصور بنیاب

مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد

مهندس منصور بنیاب

ارتباط مستقیم: 02188957007

مسئولان و کارشناسان

  • دکتر محمود كيخواه

    رییس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  • دکتر سعید حسینی

    رییس هماهنگی امور استانها و مجلس

    02188957007