مهندس مصطفی اکبرپور

سرپرست اداره کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد

مهندس مصطفی اکبرپور

ارتباط مستقیم: 02188957007

دكتر حسین مودودی

رييس بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

دكتر حسین مودودی

ارتباط مستقیم: 02188957079

مسئولان و کارشناسان

  • دکتر مهدی ابراهیمی جعفری

    رییس هماهنگی امور استانها و مجلس

    02188957007

لینک کوتاه