مسئولان و کارشناسان

 • دکتر علی آتشی

  رییس اداره حقوقی و قرادادها

 • دکتر وحيد كشاورز

  مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد

  02188957007

 • دکتر محمود كيخواه

  رییس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 • دکتر سعید حسینی

  رییس هماهنگی امور استانها و مجلس

  02188957007

لینک کوتاه