دکتر حمید خانقاهی ابیانه

سرپرست حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد

دکتر حمید خانقاهی ابیانه

ارتباط مستقیم: 02188957007

دکتر ذبیح الله غریب قلعه تکی

سرپرست گروه هماهنگی امور استان ها و مجلس

دکتر ذبیح الله غریب قلعه تکی

ارتباط مستقیم: 02188957007

دکتر علی آتشی

معاون امورحقوقي و قراردادهاي حوزه رياست

دکتر علی آتشی

ارتباط مستقیم: 02188957007

دكتر مرتضی مروتی

سرپرست بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

دكتر مرتضی مروتی

ارتباط مستقیم: 02188953400 - 3740 - 3747

دکتر خالد خداویردی

مشاور معاون وزیر در امور توسعه منابع انسانی

دکتر خالد خداویردی

ارتباط مستقیم: 02188957007

مهندس اسماعیل فرزانه راد

مشاور و رییس دفتر معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور

مهندس اسماعیل فرزانه راد

ارتباط مستقیم: 02188957007

دکتر رامین پورنجف

سرپرست گروه آموزش ، ترویج و پژوهش های کاربردی

دکتر رامین پورنجف

ارتباط مستقیم: 02188957007

مسئولان و کارشناسان

 • دکتر مسعود شریعتی

  مشاور معاون وزیر در امور مجلس

  02188957007

 • مهندس مهدی قهرمانی

  دستیار و مسئول پیگیری های ویژه دفتر سازمان دامپزشکی کشور

  02188957007

 • دکتر مهدی ابراهیمی جعفری

  رییس هماهنگی امور استانها و مجلس

  02188957007

لینک کوتاه